11.792 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

με όφελος 1.169.885.938 €

ΔΕΙΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

με τους προμηθευτές σας!

ΣΕ ΚΑΘΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ


η αρχική τιμή ελαττώνεται
30 φορές κατά μέσο όρο!

ΔΕΙΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες με την πλατφόρμα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

Α. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΕΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Α1. Αγγλική

Δημοπρασία

Νικητής στην απόλυτα καλύτερη τιμή
χωρίς ισοπαλίες

Α2. Πολυμεταβλητή Δημοπρασία (MVB)

Νικητής στο καλύτερο συνολικό αποτέλεσμα
επί μέρους τιμών

Α3. Δημοπρασία Καθαρής Παρούσας Αξίας (NPV)

Νικητής στη βέλτιστη
Καθαρή Παρούσα Αξία

Β. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΕΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ,
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ‘Η ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

Β1. Σταθμισμένη

Δημοπρασία

Στάθμιση ως προς την τιμή

 

Νικητής στο καλύτερο άθροισμα προσφοράς προμηθευτή και επιβάρυνσης αγοραστή

Β2. Σταθμισμένη

Δημοπρασία

Στάθμιση ως προς τα χαρακτηριστικά

και τη βαθμολογία

Νικητής στη βέλτιστη σχέση
Κόστους/Βαθμολογίας (Κ/Β)

Β3. Συγκριτική

Δημοπρασία

Σύγκριση τεχνικών και οικονομικών προσφορών με επί μέρους συντελεστές βαρύτητας και νικητή στο καλύτερο αποτέλεσμα

Γ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ,
‘Η ΤΙΜΗΣ, ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΟΝΟΥ

Γ1. Δυναμική

Δημοπρασία

Νικητές με βάση τη λίστα κατάταξης

και με πιθανές ισοπαλίες

Γ2. Αμερικάνικη

Δημοπρασία

Νικητές με βάση την τιμή και

την ποσότητα που διαπραγματεύεται

έως το κλείσιμο της δημοπρασίας

Γ3. Ολλανδική

Δημοπρασία

Νικητές με βάση την τιμή και ποσότητα που αφαιρείται προοδευτικά κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα για τις Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες στο Library

ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ, ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Σε μόλις 30‘, αποκτάς την καλύτερη τιμή της αγοράς.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Η πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών auctionONE, υποστηρίζει και ικανοποιεί κάθε ανάγκη και κάθε δυνατότητα διαπραγμάτευσης με τους Προμηθευτές σου.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΥΠΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Σχεδίασε την ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής τιμών με βάση τις απαιτήσεις σου, κι εμείς θα προτείνουμε τον τύπο της Δημοπρασίας που θα την υλοποιήσει.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΥΨΟΥΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Εξοικονόμησε, με αδιάβλητο τρόπο, περίπου το 14% του προϋπολογισθέντος κόστους σου για αγορές αγαθών, έργων και υπηρεσιών, που σε άλλη περίπτωση θα το δήλωνες σαν έξοδα.

Πέρα από τα όρια του χρόνου

Με την εμφάνιση και την ανάπτυξη του Internet, η έννοια του όρου «καλύτερη τιμή» έχει πλέον αλλάξει. Σήμερα, μπορείς να αναζητάς την «καλύτερη τιμή» σε «πραγματικό χρόνο» σε ολόκληρο τον κόσμο, για πολλά προϊόντα και υπηρεσίες, με χαμηλό κόστος, ανάμεσα από Προμηθευτές που δεν χρειάζεται ποτέ να συναντήσεις και να διαπραγματευθείς προσωπικά.

Υλοποίησε το στόχο σου

 

Οι Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες σου δίνουν τη δυνατότητα του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, το οποίο δεν βασίζεται μόνο στην «καλύτερη τιμή» αλλά και σε άλλους παράγοντες, όπως στον συντελεστή ποιότητας, τη βαθμολογία αξιολόγησης, τον χρόνο πληρωμής, την ποσότητα και άλλα κριτήρια. Κι αυτό γίνεται επιλέγοντας τον κατάλληλο τύπο Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας.

Μείωσε το κόστος αγοράς

Μπορείς να επιτύχεις, με απόλυτη διαφάνεια, τη δημιουργία ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που παράγει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αγορές τυποποιημένων ή μη προϊόντων, δημοπρατήσεις έργων και προμήθειες υπηρεσιών, μπορούν πραγματοποιηθούν με ταυτόχρονη μείωση του κόστους με online διαπραγμάτευση ανάμεσα στους Προμηθευτές σου. Ό,τι μπορεί να μετρηθεί και να αποτυπωθεί οικονομικά, μπορεί και να διαπραγματευθεί μέσω της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας.

Αύξησε τα έσοδα σου

Τώρα, οι εκποιήσεις άχρηστου ή μη χρησιμοποιούμενου υλικού, οι πωλήσεις πλεοναζόντων και μεταχειρισμένων ειδών, οι μισθώσεις υπηρεσιών, οι εκποιήσεις και οι πλειστηριασμοί, αποφέρουν περισσότερα έσοδα στα ταμεία σου, από ό,τι θα είχες επιτύχει με παραδοσιακά μέσα και διαδικασίες. Δώσε την ευκαιρία σε υποψήφιους αγοραστές, μεταπωλητές και επενδυτές, να διεκδικήσουν την πώλησή σου, βελτιώνοντας τις τιμές μέσα από μία ξεκάθαρη διαδικασία.

Αυτό που θέλουν οι Προμηθευτές συναντά αυτό που αναζητάς εσύ

Οι Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες δίνουν την ευκαιρία σε κάθε Προμηθευτή να επανέλθει με καλύτερη προσφορά. Έτσι, μπορεί να διεκδικεί συνεχώς την προμήθεια έναντι των ανταγωνιστών του, βελτιώνοντας τις τιμές του με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας σε πραγματικό χρόνο. Και βέβαια, δεν κερδίζει μόνο αυτός από την χαμηλότερη τιμή, αλλά κι εσύ!

Ίση αντιμετώπιση για όλους

Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται οι Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες δεν αφήνει περιθώρια για παράπονα άνισης μεταχείρισης Προμηθευτών. Το σύστημα auctionONE διαχειρίζεται, με βάση συγκεκριμένους κανόνες, ισότιμα όλες τις προσφορές, και τα αποτελέσματα αποτυπώνονται σε έκθεση η οποία παράγεται αυτόματα. Η διαφάνεια και η ακεραιότητα της διαδικασίας ενισχύει τον διοργανωτή και έναντι των εσωτερικών ελέγχων για την πιστοποίηση της ακεραιότητας των διαδικασιών διάθεσης των εταιρικών πόρων.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Τύποι Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών

Αγγλική – Η απόλυτα καλύτερη τιμή κερδίζει.
Δίνεται τιμή για το σύνολο της ποσότητας και κερδίζει η χαμηλότερη τιμή. Δεν υπάρχουν ισοπαλίες.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

 

Δυναμική – Επιλογή νικητή ή νικητών από τις καλύτερες προσφορές κάθε συμμετέχοντα, ανάλογα με την κατάταξή τους.
Οι συμμετέχοντες προσπαθούν να καταλάβουν κάποια από τις  πρώτες θέσεις που δίνει «μερική νίκη».

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

 

MVB – Συνδυασμός τιμών και κοινών μεταβλητών με βάση μαθηματική εξίσωση.
Το καλύτερο συνολικό αποτέλεσμα του τύπου νικά. Οι συμμετέχοντες δίνουν τις τιμές για κάθε είδος της λίστας προμήθειας και το σύστημα αθροίζει αυτόματα το τελικό σύνολο.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

 

Σταθμισμένη – Μαθηματικός τύπος με διαφορετικούς συντελεστές ανά συμμετέχοντα.
Το καλύτερο αποτέλεσμα Σ του τύπου Σi=ai+bi*Ki/Ti κερδίζει. Γίνεται online υπολογισμός του καλύτερου αποτελέσματος Κ/Β λαμβάνοντος υπόψη σταθερά κόστη και βαθμολογίες.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

 

Συγκριτική – Σε κάθε προσφορά, συγκρίνεται online η βαθμολογία της ως προς την υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα σε όλες τις προσφορές, και η τιμή της, ως προς την τρέχουσα χαμηλότερη τιμή. Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά επιδρά στην αξιολόγηση όλων των συμμετεχόντων, ενώ ο μαθηματικός τύπος Σi=a*Ti/Tmax+b*Kmin/Ki χρησιμοποιεί και συντελεστές βαρύτητας για την τεχνική και την οικονομική σύγκριση.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

 

Ολλανδική – Για αγορές και πωλήσεις μεγάλου πλήθους ομοειδών προϊόντων. Γίνεται υποβολή ποσότητας στην τρέχουσα τιμή η οποία μεταβάλλεται αυτόματα από το σύστημα ανά συγκεκριμένο χρονικό βήμα. Η ποσότητα κατακυρώνεται άμεσα στον συμμετέχοντα που την υπέβαλε και δεν διαπραγματεύεται πλέον.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

 

Αμερικάνικη – Για αγορές και πωλήσεις μεγάλου πλήθους ομοειδών προϊόντων με περιορισμούς στην τιμή ή στην ποσότητα που μπορεί κάποιος να δεσμεύσει. Σε κάθε υποβολή τιμής και ποσότητας, γίνεται κατάταξη και προσωρινή δέσμευση, και στο τέλος το σύστημα μοιράζει οριστικά την διαθέσιμη ποσότητα σύμφωνα με 1) την καλύτερη τιμή, 2) την καλύτερη ποσότητα, και 3) τον καλύτερο χρόνο.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

 

NPV Παρούσα Αξία – Αναγωγή του συνολικού κόστους σε παρούσα αξία.
Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα διαμόρφωσης των οικονομικών τιμημάτων σε όλο το χρονοδιάγραμμα της προμήθειας, ώστε να προκύπτει η βέλτιστη παρούσα αξία με αναγωγή τιμών σύμφωνα με σταθερό για όλους συντελεστή.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

 

Ανοικτή – Υποβολή προσφορών χωρίς κανόνα.
Η βέλτιστη τιμή μεταξύ των τελευταίων αποδεκτών προσφορών κάθε συμμετέχοντα, νικά. Οι συμμετέχοντες φροντίζουν να διατηρούν ανταγωνιστική τιμή με βάση τις τρέχουσες συνθήκες.

 

Κλειστή – Κλειστός Διαγωνισμός με δυνατότητα υποβολής μίας και μόνο προσφοράς. 
Είναι προσομοίωση διαδικασίας κλειστών φακέλων που μπορεί να εκτυλίσσεται σε γύρους.

Συνηθισμένες ερωτήσεις και απαντήσεις
 1. Γιατί να μην κάνω διαπραγμάτευση με τους Προμηθευτές μου και να χρησιμοποιήσω Ηλεκτρονική Δημοπρασία;

Διότι η προσωπική διαπραγμάτευση δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο η διαπραγμάτευση ανάμεσα στους ίδιους τους Προμηθευτές σου, οι οποίοι μπορούν να έχουν και άλλους στόχους που είναι τελείως άγνωστοι ή αδιάφοροι σε εσένα, όπως για παράδειγμα το μερίδιο αγοράς (market share) ή ακόμη κι επιστροφές από τον κατασκευαστή με την επίτευξη στόχου πωλήσεων (rebate). Επίσης, η προσωπική διαπραγμάτευση χρειάζεται προετοιμασία, χρόνο και συνήθως παρουσία και άλλων, ενώ η ηλεκτρονική γίνεται χωρίς τη δική σου παρέμβαση και μπορείς, αν θέλεις, να την παρακολουθήσεις μέσω internet.

 

 1. Αν δεν έχω πολλούς Προμηθευτές, αλλά μόνο δύο, μπορώ να κάνω Ηλεκτρονική Δημοπρασία;

Φυσικά, διότι η κάθε Δημοπρασία δημιουργεί συνθήκες ανταγωνισμού, και η δυνατότητα υποβολής πολλών προσφορών δημιουργεί πολλούς «εικονικούς προμηθευτές», κάτι που είναι εντελώς αδύνατο με την παραδοσιακή μέθοδο των προσφορών σε σφραγισμένο φάκελο.

 

 1. Μπορούμε να διενεργούμε Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες όταν το κριτήριο δεν είναι μόνο η τιμή αλλά και η ποιότητα, ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά;

Βέβαια, αρκεί να έχουμε τη βαθμολογία της ποιοτικής αξιολόγησης της κάθε προσφοράς και τον τρόπο-τύπο συσχέτισης της βαθμολογίας και με την τιμή. Η σύγκριση γίνεται online στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία.

 

 1. Τι γίνεται στις περιπτώσεις που κάποιοι Προμηθευτές παραδίδουν το υλικό (προϊόντα) στις αποθήκες μας και άλλοι στα εργοστάσια τους;

Και αυτή η περίπτωση ικανοποιείται μέσω συγκεκριμένου τύπου Δημοπρασίας που «επιβαρύνει» με τα αντίστοιχα σταθερά κόστη μεταφορικών τις διαδοχικές προσφορές των Προμηθευτών μέσω του συστήματος της Δημοπρασίας.

 

 1. Πως μπορώ να συγκρίνω οικονομικές προσφορές, όταν οι Προμηθευτές μου προτείνουν διαφορετικά χρονοδιαγράμματα πληρωμών που θέλω να λάβω υπόψη μου;

Σε αυτές τις περιπτώσεις, χρησιμοποιούμε τον τύπο της Δημοπρασίας με κριτήριο την καλύτερη «παρούσα αξία» (Net Present Value). Έτσι, μπορείς να συγκρίνεις όχι μόνο το κόστος αγοράς με συνυπολογισμό διαφορετικών χρονοδιαγραμμάτων πληρωμών, αλλά και το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (total cost of ownership), λαμβάνοντας υπόψη και για τα επόμενα χρόνια, τα κόστη συντήρησης και υποστήριξης του εξοπλισμού σου.

 

 1. Αν ζητώ ένα σύνολο ειδών, μπορώ να έχω εικόνα για την τιμή που μου δίνει ανά είδος μέσω της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας ο κάθε Προμηθευτής μου;

Φυσικά, με τη χρήση της πολυμεταβλητής δημοπρασίας ως τον πλέον κατάλληλο τύπο, όπου για κάθε είδος υποβάλλεται η  τιμή μονάδας, και το σύστημα υπολογίζει online το τελικό σύνολο πολλαπλασιάζοντας τις τιμές μονάδας με τις αντίστοιχες ποσότητες και αθροίζοντας τα επί μέρους γινόμενα.

 

 1. Οι δικοί μου Προμηθευτές (λένε ό,τι) δεν έχουν Internet και ειδικές γνώσεις. Τι μπορώ να κάνω σε αυτήν την περίπτωση;

Σήμερα όλοι οι Προμηθευτές σου, εταιρείες ή επιτηδευματίες υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση ηλεκτρονικά, άρα είτε εκείνοι είτε ο λογιστής τους έχει πρόσβαση στο Internet. Ειδικές γνώσεις για να δώσεις την τιμή σου με μία οθόνη, δεν απαιτούνται. Εξάλλου, ο πάροχος της υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών θα εκπαιδεύσει τους Προμηθευτές και θα τους λύσει κάθε απορία ή πρόβλημα στην εκπαιδευτική δημοπρασία που προηγείται της κανονικής.

 

 1. Και αν ο Προμηθευτής δεν συμφωνήσει να πάρει μέρος στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία;

Πρέπει να συμφωνήσει, επειδή αυτή είναι η διαδικασία σου και αν δεν την ακολουθήσει, δεν έχει καμία ελπίδα να υποβάλλει προσφορά με άλλο τρόπο. Ο καλύτερος όμως λόγος για αυτόν να πάρει μέρος στη Δημοπρασία, είναι ότι μπορεί να ξαναδώσει, αν θέλει, καλύτερη προσφορά, αν με την προηγούμενη που υπέβαλε βλέπει ότι χάνει. Αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή να μπορεί να καταλάβει αν η προσφορά του νικά, δεν την έχει με κλειστούς φακέλους όπου βασίζεται πρακτικά στην τύχη για να  υπολογίσει την τιμή του ανταγωνιστή του. Σε τελευταία ανάλυση, μπορεί να δώσει μόνο μία προσφορά μέσα από το σύστημα και να αποσυνδεθεί.

 

 1. Δηλαδή, ο κάθε Προμηθευτής βλέπει τις προσφορές των ανταγωνιστών του;

Όχι κατ’ ανάγκη. Βλέπει αυτό που εσύ θα του επιτρέψεις να δει, και το συνηθισμένο είναι ο κάθε Προμηθευτής να βλέπει την κατάταξή του (1ος, 2ος κλπ.), χωρίς να γνωρίζει την καλύτερη τιμή, ούτε και ποιος την έχει υποβάλλει. Έτσι, αφ’ ενός διατηρείται η εχεμύθεια των τιμών, και αφ’ ετέρου η διαδικασία γίνεται ανταγωνιστική.

 

 1. Και εγώ σαν διοργανωτής, τι βλέπω;

Μπορείς να βλέπεις τα πάντα, δηλαδή επωνυμία εταιρείας, τιμές και χρόνο υποβολής για όλους τους Προμηθευτές. Σε μερικές περιπτώσεις, αν επιβάλλεται από τον κανονισμό προμηθειών της εταιρείας σου, η επιτροπή του Διαγωνισμού δεν βλέπει επωνυμίες εταιρειών κατά τη διάρκεια της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, αλλά μόνο τιμές, ώστε να διατηρείται απόλυτα και η ανωνυμία των συμμετεχόντων.

 

 1. Πόσος χρόνος απαιτείται για την προετοιμασία μίας Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας;

Κατά κανόνα μία εβδομάδα από τη στιγμή που θα έχεις έτοιμη την λίστα των υποψηφίων συμμετεχόντων στη Δημοπρασία, δηλαδή αυτών των Προμηθευτών για τους οποίους το τελευταίο κριτήριο επιλογής τους είναι οι τιμές. Ο χρόνος αυτός επαρκεί για την εγγραφή, εκπαίδευση και συμμετοχή στη δοκιμαστική Δημοπρασία όλων των προσκεκλημένων Προμηθευτών.

 

 1. Αν είμαι Δημόσιος Οργανισμός μπορώ να κάνω Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες;

Φυσικά, αλλά πρέπει να γνωρίζεις ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες διεξαγωγής που ορίζονται από το Νομοθετικό Πλαίσιο του  Ν.4412/16.

Παραδείγματα χρήσης Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών

Δημοπρασίες ΑΓΑΘΩΝ
Είδη γραφείου, τρόφιμα, εξοπλισμός πληροφορικής, αναλώσιμα, έπιπλα, ιατρικός εξοπλισμός, τηλεπικοινωνιακές υποδομές, πρώτες ύλες, ενεργειακά είδη και καύσιμα, ακίνητα, αυτοκίνητα, κ.ά.

 

Δημοπρασίες ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υπηρεσίες μεταφορών προσωπικού, ταχυμεταφορές, υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας, αποξήλωσης, αποθήκευσης, διαφημιστικής προβολής, ασφαλιστικών συμβολαίων, κ.ά.

 

Δημοπρασίες ΕΡΓΩΝ

Κατασκευές και ανακατασκευές κτηρίων, συντηρήσεις και ανακαινίσεις ακινήτων, εργολαβίες οδοποιίας, ολοκληρωμένα έργα πληροφορικής και υποδομών, κ.ά.

Στατιστικά

Αναλυτικά στατιστικά Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών ανά κατηγορία προμήθειας.

TA AΜΕΣΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

από τη δυνατότητα υποβολής νέων βελτιωμένων τιμών από τους συμμετέχοντες υποψήφιους προμηθευτές.

ΜΕΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

από τη μείωση των διαδικασιών ενστάσεων αφού γίνεται ηλεκτρονική υποβολή των οικονομικών προσφορών.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

αφού δεν απαιτείται η προσωπική παρουσία των στελεχών στην οικονομική διαπραγμάτευση.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

αφού η πρόσβαση στην πληροφορία από τους συμμετέχοντες στην διεκδίκηση της προμήθειας γίνεται με τους ίδιους, αδιάβλητους για όλους όρους.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

δεν απαιτείται αγορά ειδικού software ή hardware και δεν χρειάζεται υποστήριξη από το ΙΤ της εταιρείας σας.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

αφού παρέχεται η δυνατότητα επανάληψης ομοίου σεναρίου δημοπρασίας με ελάχιστο κόστος σε ελάχιστο χρόνο.

11.792

Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες

7.949.054.020

Συνολικός προϋπολογισμός €

1.169.885.938

Όφελος €

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

Συνίστανται για οποιεσδήποτε περιπτώσεις αγορών προϊόντων, έργων ή υπηρεσιών, των οποίων η αξιολόγηση μπορεί να προδιαγραφεί με ακρίβεια. Στόχος της είναι η επίτευξη της καλύτερης τιμής που προκύπτει, είτε σαν χαμηλότερη αριθμητική αξία, είτε με συνδυασμό κατάλληλων παραμέτρων, όπως τεχνική αξιολόγηση και βαθμολογία. Η χρήση Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών δεν αναιρεί την υποχρέωση σωστής διαδικασίας σύνταξης προδιαγραφών και τρόπου αξιολόγησης.

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

Ιδανικές για περιπτώσεις πωλήσεων και εκποιήσεων, ενός ή διακριτών ίδιων ή διαφορετικών ειδών σε μεγάλη ποσότητα. Ο στόχος της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας μπορεί να είναι η επίτευξη της καλύτερης τιμής πώλησης, ή η διάθεση ποσότητας με συγκεκριμένους κανόνες ανάμεσα σε πολλούς ενδιαφερόμενους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για διερεύνηση της αγοράς με τη διάθεση ορισμένου αριθμού πακέτων που συνδυάζουν διαφορετικά είδη και υπηρεσίες.

Eάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες…