9.868 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

με όφελος 924.308.709 €

ΔΕΙΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

με τους προμηθευτές σας!

ΣΕ ΚΑΘΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ


η αρχική τιμή ελαττώνεται
κατά μέσο όρο 30 φορές !

ΔΕΙΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Η Eφαρμογή auctionONE για Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες!

Η εφαρμογή auctionONE παρέχεται από την B2B πλατφόρμα της cosmoONE και είναι το κατάλληλο εργαλείο για Διαπραγμάτευση Τιμών σε πραγματικό χρόνο, είτε σε περιπτώσεις αγορών σχετικά υψηλής αξίας είτε σε περιπτώσεις εκποιήσεων.

 

Στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες η υποβολή των ανταγωνιστικών προσφορών γίνεται από προεπιλέγμενους προμηθευτές, οι οποίοι αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας διαπραγματεύονται μεταξύ τους ισότιμα, αντικαθιστώντας την έως τώρα πρακτική της προσωπικής διαπραγμάτευσης.

 

Η διαδικασία γίνεται με απόλυτη διαφάνεια, και ο διαρκής ανταγωνισμός παράγει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να βασίζεται είτε στη Χαμηλότερη Τιμή, είτε στη Συμφερότερη Προσφορά, είτε σε οποιονδήποτε άλλο συνδυασμό.

 

Δίνονται δυνατότητες προσαρμογής του σεναρίου για μειοδοτικές δημοπρασίες και πλειοδοτικούς πλειστηριασμούς με βάση την τιμή ή άλλα πολλαπλά κριτήρια που καλύπτουν όλο το εύρος των αναγκών σας.

 

Οι Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες καλύπτουν την ανάγκη για:

 

 • Διαγωνισμούς προμηθειών για ανάδειξη ενός μειοδότη.
 • Διαγωνισμούς προμηθειών για ανάδειξη λίστας κατάταξης.
 • Διαγωνισμούς προμηθειών με κριτήριο την καλύτερη τιμή ενός είδους/υπηρεσίας.
 • Διαγωνισμούς προμηθειών με κριτήριο την καλύτερη τιμή ενός συνόλου ειδών (καλάθι).
 • Διαγωνισμούς προμηθειών με κριτήριο Β/C (Benefit to Cost), or VfM (Value for Money).

Στατιστικά

Αναλυτικά Στατιστικά Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών ανά κατηγορία προμήθειας.

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΑΓΑΘΩΝ

όπως: είδη γραφείου, τρόφιμα, πληροφορική, αναλώσιμα, έπιπλα, ιατρικός εξοπλισμός, τηλεπικοινωνιακές υποδομές, πρώτες ύλες, ενεργειακά είδη και καύσιμα, ακίνητα, αυτοκίνητα…

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

όπως: υπηρεσίες μεταφορών προσωπικού, ταχυμεταφορές, υπηρεσίες φύλαξης & ασφάλειας, αποξήλωσης & αποθήκευσης, διαφημιστικής προβολής, ασφαλιστικά συμβόλαια, υπηρεσίες…

ΕΡΓΩΝ

όπως: κατασκευές και ανακατασκευές κτηρίων, συντηρήσεις και ανακαινίσεις ακινήτων, εργολαβίες οδοποιίας, ολοκληρωμένα έργα πληροφορικής και υποδομών...

Σε κάθε ηλεκτρονική δημοπρασία εφαρμόζουμε συγκεκριμένη μεθοδολογία, με την οποία καθορίζεται η τιμή ανοίγματος, το βήμα, οι παρατάσεις και άλλες σημαντικές παράμετροι.

Καθοριστική για το τελικό αποτέλεσμα είναι η επιλογή του τύπου της ηλεκτρονικής δημοπρασίας αφού από την πλατφόρμα της cosmoONE υποστηρίζονται:

 

 

 • Αγγλική -Η καλύτερη τιμή κερδίζει.
 • Δυναμική – Επιλογή νικητή ή νικητών από τις καλύτερες προσφορές κάθε συμμετέχοντα, ανάλογα με την κατάταξή τους 
 • Ανοικτή -Υποβολή προσφορών χωρίς κανόνα. Η βέλτιστη τιμή μεταξύ των τελ. αποδεκτών προσφορών κάθε συμμετέχοντα νικάει. 
 • Σφραγισμένες Προσφορές-  Κλειστός Διαγωνισμός με δυνατότητα υποβολής μίας και μόνο προσφοράς. 
 • MVB- Συνδυασμός τιμών και κοινών μεταβλητών με βάση μαθηματική εξίσωση. Το καλύτερο αποτέλεσμα του τύπου νικάει (Αγγλική MVB) ή επιλογή νικητή-ών, ανάλογα με την κατάταξη βάσει του αποτελέσματος του τύπου (Δυναμική MVB).
 • Σταθμισμένη – Μαθηματικός τύπος με διαφορετικούς συντελεστές ανά συμμετέχοντα. Το καλύτερο αποτέλεσμα του τύπου νικάει.
 • Μαθηματική- Μαθηματικός τύπος που συνυπολογίζει τεχνική βαθμολογία και οικ. προσφορά. Η χαμηλότερη οικ. προσφορά επιδρά στην αξιολόγηση όλων των συμμετεχόντων. Το καλύτερο αποτέλεσμα του τύπου νικάει.
 • Ολλανδική-Υποβολή ποσότητας στην τρέχουσα τιμή η οποία μεταβάλλεται ανά συγκεκριμένο χρονικό βήμα. Η ποσότητα κατακυρώνεται άμεσα στον συμμετέχοντα που την υπέβαλε.
 • Αμερικάνικη -Υποβολή τιμής και ποσότητας που μοιράζεται από το σύστημα στο τέλος της δημοπρασίας σύμφωνα με i) καλύτερη τιμή , ii) καλύτερη ποσότητα iii) καλύτερο χρόνο.
 • Γιαπωνέζικη -Σε επαναλαμβανόμενους γύρους μέχρι να απομείνει μόνο ένας συμμετέχων.

TA AΜΕΣΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

από τη δυνατότητα υποβολής νέων βελτιωμένων τιμών από τους συμμετέχοντες υποψήφιους προμηθευτές.

ΜΕΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

από τη μείωση των διαδικασιών ενστάσεων αφού γίνεται ηλεκτρονική υποβολή των οικονομικών προσφορών.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

αφού δεν απαιτείται η προσωπική παρουσία των στελεχών στην οικονομική διαπραγμάτευση.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

αφού η πρόσβαση στην πληροφορία από τους συμμετέχοντες στην διεκδίκηση της προμήθειας γίνεται με τους ίδιους, αδιάβλητους για όλους όρους.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

δεν απαιτείται αγορά ειδικού software ή hardware και δεν χρειάζεται υποστήριξη από το ΙΤ της εταιρείας σας.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

αφού παρέχεται η δυνατότητα επανάληψης ομοίου σεναρίου δημοπρασίας με ελάχιστο κόστος σε ελάχιστο χρόνο.

Τα στατιστικά από τη χρήση Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών είναι πραγματικά εντυπωσιακά...

Γνωρίζετε ότι σε κάθε ηλεκτρονική δημοπρασία η αρχική τιμή ελαττώνεται κατά μέσο όρο 30 φορές, ενώ συμμετέχουν 6 περίπου διαγωνιζόμενοι ανά δημοπρασία δηλαδή… κάθε διαγωνιζόμενος μειώνει την προσφορά του περίπου 5 φορές!

 

Προφανώς κάτι αντίστοιχο δεν μπορεί να επιτευχθεί στη διαδικασία της προσωπικής διαπραγμάτευσης!!!

 

9.868

Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες

5.758.118.932

Συνολικός προϋπολογισμός €

924.308.709

Όφελος €

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

Συνίστανται για οποιαδήποτε περίπτωση διαγωνισμού αγορών για προϊόντα, έργα ή υπηρεσίες, των οποίων η αξιολόγηση μπορεί να προδιαγραφεί με ακρίβεια. Ο στόχος της δημοπρασίας είναι η επίτευξη της καλύτερης τιμής που προκύπτει, είτε σαν χαμηλότερη αριθμητική αξία,είτε με συνδυασμό κατάλληλων παραμέτρων, όπως τεχνική αξιολόγηση και βαθμολογία. Η χρήση ηλεκτρονικών δημοπρασιών δεν αναιρεί την υποχρέωση για σωστή διαδικασία σύνταξης προδιαγραφών και τρόπου αξιολόγησης.

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

Είναι ιδανικές για περιπτώσεις πωλήσεων και εκποιήσεων, ενός ή διακριτών ιδίων ή διαφορετικών ειδών σε μεγάλη ποσότητα. Ο στόχος της δημοπρασίας μπορεί να είναι η επίτευξη της καλύτερης τιμής πώλησης, η διάθεση ποσότητας με συγκεκριμένους κανόνες ανάμεσα σε πολλούς ενδιαφερόμενους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για διερεύνηση της αγοράς με τη διάθεση ορισμένου αριθμού πακέτων που συνδυάζουν διαφορετικά είδη και υπηρεσίες.

Αναλυτικά Στατιστικά Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών ανά κατηγορία προμήθειας