Είδη Δημοπρασιών

English Auction
Αγγλική Δηµοπρασία

MVB Multi Variable Bidding Auction Πολυμεταβλητή Δηµοπρασία

NPV – Net Present Value Auction
Δηµοπρασία Καθαρής Παρούσας Αξίας

Weighted Auction
Σταθμισμένη Δηµοπρασία

Comparative Auction
Συγκριτική Δημοπρασία

Dynamic Auction
Δυναμική Δημοπρασία

Yankee Auction
Αμερικάνικη Δημοπρασία

Dutch Auction
Ολλανδική Δημοπρασία

English Auction | Αγγλική Δηµοπρασία

Η δημοπρασία αγγλικού τύπου είναι ο πιο συνήθης τύπος δημοπρασίας αφού, στις περισσότερες περιπτώσεις, ο καθορισμός της τιμής παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο. Στις περιπτώσεις που οι εταιρείες προτιμούν να ακολουθούν διαδικασίες pass or fail στην τεχνική αξιολόγηση και να οδηγούν τους υποψήφιους προμηθευτές στον συναγωνισμό με ένα και μόνο τελικό κριτήριο αξιολόγησης: την τιμή.

Με αυτόν τον τρόπο, κριτήρια αξιολόγησης όπως ο χρόνος παράδοσης, η ποιότητα των τεχνικών χαρακτηριστικών, το after sales service κ.ά. τα οποία είναι απαιτητά και µη διαπραγματεύσιμα, αξιολογούνται πριν από την υποβολή οικονομικής προσφοράς, ενώ η τιμή παραμένει το τελικό κριτήριο αξιολόγησης.

MVB Multi Variable Bidding Auction | Πολυμεταβλητή Δηµοπρασία

Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις δημοπρασιών, στις οποίες το κριτήριο σύγκρισης είναι η βέλτιστη συνολική τιμή που προκύπτει από προσφορές επί μέρους παραγόντων με διαφορετικές βαρύτητες. Έτσι, η συνολική αυτή προσφορά καλείται να συνδυάσει αποτελεσματικά τη σχέση ωφέλειας – τιμής, μέσα στο πλαίσιο που έχει θέσει ο διοργανωτής.

Συνήθως, η ποσοτικοποίηση της παραπάνω σχέσης γίνεται βάσει µαθηµατικού τύπου που ορίζει ο διοργανωτής. Ο τύπος της ηλεκτρονικής δηµοπρασίας που τον υλοποιεί λέγεται πολυμεταβλητή δημοπρασία MVB (Multi Variable Bidding).

NPV – Net Present Value Auction | Δηµοπρασία Καθαρής Παρούσας Αξίας

Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις δημοπρασιών στις οποίες, εκτός από την τιμή αγοράς, το συνολικό τίμημα επηρεάζεται και από άλλους δύο παράγοντες:

  1. τα τρέχοντα κόστη του κύκλου ζωής ή χρήσης του αγαθού που είναι στην προμήθεια
  2. ο τρόπος πληρωμής των επί μέρους τιμημάτων τόσο για την αγορά, όσο και για τα τρέχοντα κόστη κατά τη διάρκεια χρήσης του αγαθού.

Είναι προφανές ότι δεν έχει κανένα νόημα για τον διοργανωτή να προχωρήσει σε προμήθεια βασιζόμενος μόνο στο χαμηλό κόστος αγοράς και να μην λάβει υπόψη τα μελλοντικά κόστη.

Είναι επίσης προφανές ότι και οι ελάχιστες και μέγιστες ετήσιες ταμειακές ροές του διοργανωτή μπορούν να αποτελέσουν όχι μόνο περιορισμό αλλά και κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου.

Weighted Auction | Σταθμισμένη Δηµοπρασία

Στάθμιση ως προς την τιμή

Η σταθμισμένη δημοπρασία να φέρνει τις προσφερόμενες τιμές στο ίδιο επίπεδο σύγκρισης, όταν αυτό είναι αδύνατο να γίνει από τους ίδιους τους προμηθευτές. Για παράδειγμα, προμήθεια με διαφορετικό σημείο παράδοσης. Στις περιπτώσεις που δεν είναι η τιμή αγοράς το μόνο κριτήριο αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα χαρακτηριστικά του υλικού ή εν γένει της προμήθειας, σταθμίζονται και τα χαρακτηριστικά και η βαθμολογία.

Comparative Auction | Συγκριτική Δημοπρασία

Είναι κοινή πρακτική, στη σύγκριση δύο προϊόντων, να συγκρίνονται χωριστά τα χαρακτηριστικά τους και χωριστά οι τιμές τους. Με αυτόν τον τρόπο τα συμπεράσματα είναι της μορφής «αυτό είναι πολύ καλύτερο από εκείνο, αλλά ακριβότερο κατά Χ%», ενώ η απόφαση αγοράς κρίνεται στο αν δίνεται μεγαλύτερη σημασία στην τιμή (άρα οι διαφορές τιμών είναι καθοριστικές), ή στα χαρακτηριστικά, οπότε μας ενδιαφέρει τελικά το καλύτερο.

Στη συγκριτική δημοπρασία αντίστοιχα, βαθμολογούνται και αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά χωριστά και οι τιμές χωριστά. Από το συνδυασμό τους μετά από τον ορισμό κατάλληλων συντελεστών βαρύτητας, προκύπτει το τελικό αποτέλεσμα.

Dynamic Auction | Δυναμική Δημοπρασία

Η δυναμική δημοπρασία είναι μια παραλλαγή της αγγλικής δημοπρασίας με τα ίδια χαρακτηριστικά πλην του κανόνα της εγκυρότητας των προσφορών.

Στη δυναμική δημοπρασία, για να χαρακτηριστεί έγκυρη από το σύστημα η κάθε προσφορά, θα πρέπει να πληροί τα δύο ακόλουθα βασικά κριτήρια:

  1. να ξεκινήσει η επεξεργασία της εντός του χρόνου της δημοπρασίας, δηλαδή να είναι χρονικά έγκυρη.
  2. η προσφερόμενη τιμή να βελτιώνει την τιμή εκκίνησης, την καλύτερη μέχρι εκείνη την στιγμή προσφορά στο σύστημα ή την προηγούμενη προσφορά του συμμετέχοντος που την υπέβαλε.

Η δυναμική δημοπρασία επιτρέπει και δύο νικητές για την ίδια προμήθεια.

Yankee Auction | Αμερικάνικη Δημοπρασία

Η αμερικάνικη δημοπρασία είναι ένας δημοφιλής τύπος δημοπρασίας που χρησιμοποιείται όταν ο διοργανωτής της δημοπρασίας θέλει να αγοράσει μία μεγάλη ποσότητα του ίδιου αγαθού, υλικού ή υπηρεσίας, από περισσότερους από έναν πωλητή. Πριν την έναρξη της δημοπρασίας, ο αγοραστής δηλώνει την ελάχιστη ποσότητα προς αγορά ανά προμηθευτή, ενώ η μέγιστη ποσότητα μένει ανοιχτή. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, ο κάθε ενδιαφερόμενος δηλώνει την τιμή μονάδας που προσφέρει για το αγαθό και την ποσότητα του αγαθού που επιθυμεί στην συγκεκριμένη τιμή μονάδας.

Dutch Auction | Ολλανδική Δημοπρασία

Η ολλανδική δημοπρασία έχει τις ρίζες της στην Ολλανδία και συνήθως χρησιμοποιείται όταν η αγορά αφορά μεγάλη ποσότητα ενός είδους, από πάνω από έναν προμηθευτή, σε διαφορετικές ποσότητες και τιμές.

Εδώ οι τιμές ξεκινούν από ασύμφορα χαμηλές τιμές για τους συμμετέχοντες και αυξάνονται σταδιακά προς τη μέση τιμή της αγοράς. Ο κάθε διαγωνιζόμενος, όταν η τιμή φτάσει στο επιθυμητό για εκείνον επίπεδο καταθέτει την προσφορά του, αναφέροντας την ποσότητα που θέλει να προσφέρει στην τρέχουσα τιμή.

Αν η ποσότητα επαρκεί, κατοχυρώνεται άμεσα και αφαιρείται από την υπόλοιπη ποσότητα προς διαπραγμάτευση και αγορά. Στο τέλος, ο αγοραστής έχει αγοράσει όλη την ποσότητα σε πολύ καλές τιμές καθότι οι προμηθευτές πιέζονται να υποβάλλουν νωρίς την προσφορά τους, πριν κατοχυρωθεί από τους υπόλοιπους.