Διαχείριση Σχέσεων Προμηθευτών | SRM

Διαχειριστείτε εύκολα και αποτελεσματικά
τα στοιχεία των προμηθευτών σας

Δημιουργήστε το δικό σας περιβάλλον για την εγγραφή, επιλογή, έγκριση και ταξινόμηση των προμηθευτών σας, μέσα από μια ενιαία πλατφόρμα.

Αποκτήστε λειτουργικό όφελος στη διαχείριση των προμηθευτών σας

Το SOFTONE ePORTAL είναι η εξειδικευμένη και φιλική στη χρήση εφαρμογή Διαχείρισης Σχέσεων Προμηθευτών της SOFTONE cosmoONE, η οποία προσφέρει λειτουργικό όφελος στο τμήμα προμηθειών, βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες προμηθειών και ενισχύοντας την αποδοτικότητα του τμήματος.

 Μητρώο προμηθευτών με 15.000+ εγγεγραμμένους προμηθευτές.

Σημείο εγγραφής και εισόδου σε εφαρμογές ηλεκτρονικών προμηθειών.

Δημιουργία πλήρους καρτέλας προμηθευτή με τα στοιχεία της εταιρείας και των χρηστών.

Εύκολη ταξινόμηση και αναζήτηση προμηθευτών σε κατηγορίες.

Αναλυτική εικόνα των προμηθευτών και των επιδόσεων τους.

Διαχείριση εγγράφων με δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης για τη λήξη ισχύος τους.

Άμεση επικοινωνία με τους προμηθευτές μέσω συστήματος messaging.

Δυνατότητα ανάρτησης ανακοινώσεων στη δημόσια σελίδα του portal.

Δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας ή σε διασύνδεση με οποιοδήποτε σύστημα ERP για πλήρη συγχρονισμό δεδομένων, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εταιρίας.

Δυνατότητα πρόσβασης στο Global Suppliers Directory για αναζήτηση νέων αξιολογημένων προμηθευτών εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.

Σημαντικά οφέλη για κάθε επιχείρηση

Αύξηση της αποδοτικότητας του τμήματος προμηθειών

Εξοικονόμηση χρόνου και πόρων μέσα από τη δυνατότητα πρόσβασης σε μια εκτεταμένη βάση ελεγμένων και αξιολογημένων προμηθευτών.

Βελτιστοποίηση των διαδικασιών προμηθειών

Γρήγορη και εύκολη εγγραφή προμηθευτών που προσφέρει αυτοματοποιημένη λειτουργικότητα με την πλέον ασφαλή τεχνολογία.

Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της εταιρείας

Προσαρμογή του portal σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εταιρικής ταυτότητας και του προφίλ της επιχείρησής σας για αύξηση της αποδοτικότητας του εμπορικού σας σήματος.