Εταιρικό Προφίλ

Χρόνια Πείρα

Βραβεία από το 2012

Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες

Ηλεκτρονικές Παραγγελίες

H SOFTONE cosmoONE – μέλος του Ομίλου SOFTONE από το 2022- ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000 και ξεκίνησε την εμπορική της δραστηριότητα τον Ιανουάριο του 2001. Είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ειδίκευση στις Β2Β ηλεκτρονικές προμήθειες, με καθοριστική συμβολή στη διαμόρφωση και εξέλιξη του τομέα των Ηλεκτρονικού Επιχειρείν.

Η ψηφιοποίηση των προμηθειών μέσα από τις αξιόπιστες και ασφαλείς λύσεις της SOFTONE cosmoONE βοηθούν στη μείωση του κόστους προμηθειών των πελατών οδηγώντας άμεσα στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και την αύξηση της κερδοφορίας ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην αναδιαμόρφωση των διαδικασιών, την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, την εφαρμογή κανονιστικής συμμόρφωσης και την  τήρηση των κανόνων διαφάνειας και ελέγχου στις συναλλαγές με τους προμηθευτές.

Στους πελάτες της SOFTONE cosmoONE περιλαμβάνονται οι μεγαλύτερες εταιρείες του Ιδιωτικού Τομέα σε όλους τους τομείς της οικονομίας, όπως τηλεπικοινωνίες, τράπεζες, ασφαλιστικές, βιομηχανία και εμπόριο, αλλά και σημαντικός αριθμός φορέων του δημόσιου τομέα, γεγονός που εγγυάται την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και επιχειρησιακή εμπειρία.

Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της SOFTONE cosmoONE παρέχονται εφαρμογές ηλεκτρονικών εταιρικών εμπορικών συναλλαγών, που καλύπτουν την πλήρη ψηφιοποίηση του κύκλου προμηθειών (Τactical/ Operational  Sourcing), από την αναζήτηση & διαχείριση προμηθευτών, τη διεξαγωγή διαγωνισμών τις διαπραγματεύσεις, έως και την αποστολή παραγγελιών, καθώς και πλήθος άλλων υποστηρικτικών λειτουργιών για αναφορές και συμβάσεις.

Η συνεχής καινοτομία και πρωτοπορία, είναι για την SOFTONE cosmoONE μια διαρκής διαδικασία που οδηγεί στη βελτίωση και ανάπτυξη των παρεχόμενων λύσεων και έχει αναγνωριστεί στην πράξη:

  • με εμπορικές συνεργασίες για παροχή εξειδικευμένων εφαρμογών σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα στα ευαίσθητα θέματα ηλεκτρονικών δημοπρασιών ενεργειακών προϊόντων, αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
  • με συνεργασίες με την επιστημονική κοινότητα, όπως ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τη συμμετοχή σε ερευνητικά έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • με τη διαρκή συμμετοχή με ρόλο έμπειρου συνεργάτη, σε διαβουλεύσεις του δημόσιου τομέα και άλλων φορέων σε θέματα Β2Β ηλεκτρονικών προμηθειών.

Σημεία-Σταθμοί στην Ιστορία μας

2000
2000

Ίδρυση της cosmoONE

2001

1η B2B Ηλεκτρονική Δημοπρασία στην Ελλάδα

2004

Η συνολική αξία συναλλαγών μέσω της πλατφόρμας της cosmoONE υπερβαίνει το 1 δις €
Πιστοποίηση ISO 9001:2000

2007

1η Ηλεκτρονική Δημοπρασία στην Ελλάδα για εταιρεία του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

2009

Διεξάγεται η μεγαλύτερη έως εκείνη τη χρονική στιγμή Ηλεκτρονική Δημοπρασία ύψους 38,8 εκατ. € για εταιρεία εκτός Ελλάδος

2010

1η Ηλεκτρονική Δημοπρασία σε Δημόσιο Νοσοκομείο

2012

1η Ηλεκτρονική Δημοπρασία πώλησης Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της PAE

e-volution awards – AWARD

2013

e-volution awards – AWARD

2014

e-volution awards – SILVER AWARD

2015

Λειτουργία του πρώτου Δυναμικού Συστήματος Αγορών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Δημοσίων Συμβάσεων

e-volution awards – SILVER AWARD

2016

2.260 Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί εντός του έτους, 7.000+ από την έναρξη διάθεσης της εφαρμογής

Business IT Excellence (BITE) Award – BRONZE AWARD

e-volution awards – GOLD AWARD

2017

Πιστοποίηση του συστήματος sourceONE από τη Δ/νση Ανάπτυξης & Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ για χρήση σε Δημόσιους Διαγωνισμούς αξίας άνω των 60.000€

Πιστοποίηση ISO 9001:2015

WITSA ICT Excellence Awards – ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

Healthcare Business Awards – SILVER AWARD

e-volution awards – SILVER AWARD

2018

Επίτευξη ρεκόρ προσφορών με 8bids/sec κατά τη διάρκεια Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της ΡΑΕ με 192 συμμετέχοντες

e-volution awards – SILVER AWARD

2019

Κατάταξη του CIO Applications Europe στους TOP 10 Procurement Solution Providers in Europe

BITE Awards – GOLD AWARD

e-volution awards – PLATINUM AWARD & GOLD AWARD

Ανανέωση Πιστοποίησης ISO 9001:2015

2020

20 χρόνια από την ίδρυση της cosmoONE

2021

IMPACΤ BITE awards 2021 – BRONZE AWARD

2022

Ανανέωση Πιστοποίησης ISO 9001:2015

Βράβευση WITSA ICT Excellence Awards – ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

Εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών από τον Όμιλο Εταιρειών SOFTONE

Ο Όμιλος SOFTONE

Ο Όμιλος SOFTONE αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σχήματα εταιρειών τεχνολογίας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη, περιλαμβάνοντας 9 κορυφαία brands (SoftOne, UNISOFT, PROSVASIS, Regate, IMPACT, cosmoONE, Global Sustain Technologies, Sunsoft και Twinsoft) και περισσότερους από 680 εργαζόμενους.

Οι εταιρείες του Ομίλου δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και διάθεση εφαρμογών επιχειρηματικού λογισμικού, πρωτοποριακών Cloud υπηρεσιών, εφαρμογών enterprise mobility, λύσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ηλεκτρονικών προμηθειών, ESG και λογισμικού εστίασης, έχοντας λάβει πλήθος βραβεύσεων και διακρίσεων για την καινοτομία και την καθοριστική συμβολή τους στην υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.

Προσφέροντας ένα πλήρες portfolio λύσεων μέσα από το διευρυμένο δίκτυο των 600+ εξειδικευμένων συνεργατών του, ο Όμιλος SOFTONE αριθμεί σήμερα ένα ισχυρό πελατολόγιο που υπερβαίνει τις 75.000 επιχειρήσεις στην ελληνική αλλά και σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές (Κύπρος, Ρουμανία, Βουλγαρία). Με μακροχρόνια στρατηγική στόχευση και επένδυση στην καινοτομία και τις cloud τεχνολογίες, κατέχει σήμερα την ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά των cloud (SaaS) business software λύσεων με περισσότερες από 50.000 επιτυχημένες υλοποιήσεις. Παράλληλα, ο Όμιλος SOFTONE αποτελεί το μεγαλύτερο εταιρικό σχήμα διάθεσης λύσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης και supply chain στην Ελλάδα. Η υιοθέτηση της διευρυμένης γκάμας προϊόντων και υπηρεσιών των εταιρειών του Ομίλου, έχει δημιουργήσει το ισχυρότερο οικοσύστημα B2B λύσεων της ελληνικής αγοράς, διασυνδέοντας συνολικά περισσότερες από 350.000 επιχειρήσεις.

Πρωταγωνιστώντας στις εξελίξεις που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, προτεραιότητα και επιδίωξη του Ομίλου SOFTONE αποτελεί η συστηματική ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών που παρέχουν στις επιχειρήσεις υψηλή προστιθέμενη αξία σε σημαντικά χαμηλότερο κόστος, απελευθερώνοντας την ψηφιακή τους δυναμική σε κάθε δραστηριότητά τους.

Πολιτική Ποιότητας & Πιστοποιήσεις

Η cosmoONE, με γνώμονα τον σεβασμό στον πελάτη, έχει ως κύριο στόχο της να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ποιότητας, οι οποίες διασφαλίζονται με:

  • το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει τη δυνατότητα να σχεδιάζει, να προγραμματίζει και να υλοποιεί έργα και υπηρεσίες που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων
  • τους μετόχους που έχουν κυρίαρχη παρουσία στα θεμελιώδη στοιχεία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου – Internet, Επικοινωνίες και Χρηματοοικονομικά
  • τους συνεργάτες που αναπτύσσουν τεχνολογικές υποδομές και προσφέρουν συμπληρωματικές ανταγωνιστικές υπηρεσίες και προϊόντα.

Για την εξασφάλιση της συστηματικής τήρησης των παραπάνω, η cosmoONE έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 και είναι δεσμευμένη στη συνεχή υποστήριξη, την απαρέγκλιτη εφαρμογή του και τη συνεχή εξέλιξή του, διαθέτοντας όλους τους απαιτούμενους πόρους. Επιπρόσθετα, η Διοίκηση δεσμεύεται στην τήρηση όλων των νομοθετικών και λοιπών άλλων κανονιστικών απαιτήσεων που αφορούν τις υπηρεσίες της εταιρείας.

Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης
Ποιότητας ISO

Η cosmoONE, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς της για προσφορά καλύτερων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, πιστοποιήθηκε τον Ιούλιο 2004 από τον φορέα πιστοποίησης EΛΟΤ, για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management System) που εφαρμόζει, κατά το πρότυπο ISO 9001:2000, και τον Οκτώβριο 2017 κατά το πρότυπο ISO 9001:2015. Η τελευταία ανανέωση της πιστοποίησης κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 πραγματοποιήθηκε την 25η Οκτωβρίου 2022 από τον φορέα ΕΒΕΤΑΜ. Αντικείμενο της Πιστοποίησης είναι η «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου μεταξύ Επιχειρήσεων» με αριθμό πιστοποιητικού το MIRTEC1-01-6847CER11.1102200986 και ημερομηνία έκδοσης την 25η Οκτωβρίου 2022.

Η πιστοποίηση κατά ISO επιβεβαιώνει την ικανότητα της cosmoONE να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ποιότητας, επιδιώκοντας τον σωστό σχεδιασμό, παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση του συνόλου των διεργασιών της εταιρείας που επηρεάζουν την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.