Εταιρικό Προφίλ

Η 1η εταιρεία Β2Β Ηλεκτρονικών Προμηθειών στην Ελλάδα

H cosmoONE, μέλος του Ομίλου Εταιρειών ΟΤΕ, ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000 και ξεκίνησε την εμπορική της δραστηριότητα τον Ιανουάριο του 2001.

Είμαστε ουσιαστικά η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ειδίκευση στις Β2Β Ηλεκτρονικές Προμήθειες, με καθοριστική συμβολή στη διαμόρφωση και εξέλιξη του τομέα των Ηλεκτρονικού Επιχειρείν.

 

Οι αξιόπιστες και ασφαλείς λύσεις που προσφέρουμε στους πελάτες μας, έχουν στόχο τη μείωση του κόστους προμηθειών και τον κατάλληλο μετασχηματισμό των διαδικασιών των προμηθειών τους, οι οποίες αποτελούν στρατηγικούς μοχλούς στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και την αύξηση της κερδοφορίας κάθε επιχείρησης και οργανισμού.

 

Στο πελατολόγιο της cosmoONE περιλαμβάνονται οι μεγαλύτερες εταιρείες του Ιδιωτικού Τομέα σε όλους τους τομείς της οικονομίας, όπως Τηλεπικοινωνίες, Τράπεζες, Ασφάλειες, Βιομηχανία και Εμπόριο, αλλά και σημαντικός αριθμός φορέων του Δημόσιου Τομέα.

b2b

Μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Αγοράς Μarketsite που έχουμε αναπτύξει, παρέχονται εφαρμογές ηλεκτρονικών εταιρικών εμπορικών συναλλαγών, που καλύπτουν την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση του κύκλου προμηθειών και τη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών (Τactical – Operational – Sourcing), από την αναζήτηση προμηθευτών, τη διεξαγωγή διαγωνισμών και τις διαπραγματεύσεις, έως και την αποστολή παραγγελιών και τη λήψη τιμολογίων, καθώς και πλήθος άλλων υποστηρικτικών λειτουργιών.

 

Η συνεχής καινοτομία και πρωτοπορία, είναι για εμάς διαρκής διαδικασία που οδηγεί στη βελτίωση και ανάπτυξη των παρεχόμενων λύσεων και έχει αναγνωριστεί στην πράξη:

 

• με εμπορικές συνεργασίες για παροχή εξειδικευμένων εφαρμογών σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα στα ευαίσθητα θέματα Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών Ενεργειακών Προϊόντων σε ΔΕΚΟ του Ελληνικού Δημοσίου (ΔΕΠΑ- ΡΑΕ-ΛΑΓΗΕ), αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων Ευρώ

• με συνεργασίες με την επιστημονική κοινότητα, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, και τη συμμετοχή μας σε ερευνητικά έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

• με τη διαρκή συμμετοχή μας με ρόλο έμπειρου συνεργάτη, σε διαβουλεύσεις του Δημόσιου Τομέα και άλλων φορέων σε θέματα Β2Β Ηλεκτρονικών Προμηθειών.

Σημεία σταθμοί στην ιστορία μας

Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η cosmoONE, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς της για προσφορά καλύτερων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, πιστοποιήθηκε τον Ιούλιο 2004 από τον φορέα πιστοποίησης EΛΟΤ, για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management System) που εφαρμόζει, κατά το πρότυπο ISO 9001:2000, και τον Οκτώβριο 2017 κατά το πρότυπο ISO 9001:2015.

Η τελευταία ανανέωση της πιστοποίησης κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 πραγματοποιήθηκε την 25η Οκτωβρίου 2019 από τον φορέα ΕΒΕΤΑΜ.

 

Αντικείμενο της Πιστοποίησης: «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εμπορίου μεταξύ Επιχειρήσεων»

 

Αριθμός και ημερομηνία απόκτησης του πιστοποιητικού: MIRTEC1-01-6847CER11.1101900334, 25 Οκτωβρίου 2019

 


 

Η πιστοποίηση κατά ISO (International Organisation for Standardisation) αποτελεί στρατηγική επιλογή μας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ενώ αναγνωρίζει την ικανότητά της cosmoONE να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ποιότητας.

 

Με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποσκοπούμε:

 

 • Στο σωστό σχεδιασμό, παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση του συνόλου των διεργασιών της εταιρείας που επηρεάζουν την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Στη μέγιστη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία μας, έχοντας σαν σταθερή πολιτική τον απόλυτο σεβασμό στον πελάτη και των ενδιαφερομένων μερών, έχει σαν κύριο στόχο της να προσφέρει πάντα υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ποιότητας, οι οποίες  διασφαλίζονται με τις θεμελιώδεις δεξιότητες μας που εκπορεύονται από τρεις κατευθύνσεις:

 

 • το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει τη δυνατότητα να σχεδιάζει, να προγραμματίζει και να υλοποιεί έργα και υπηρεσίες που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ επιχειρήσεων
 • τους μετόχους που έχουν κυρίαρχη παρουσία στα θεμελιώδη στοιχεία του Ηλεκτρονικού Εμπορίου – Internet, Επικοινωνίες και Χρηματοοικονομικά
 • τους συνεργάτες  που αναπτύσσουν τεχνολογικές υποδομές και προσφέρουν συμπληρωματικές ανταγωνιστικές υπηρεσίες και προϊόντα.

 

Για την εξασφάλιση  της συστηματικής τήρησης των παραπάνω, η cosmoONE έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 και είναι είναι δεσμευμένη στην συνεχή υποστήριξη, την απαρέγκλιτη εφαρμογή του και τη συνεχή εξέλιξή του, διαθέτοντας όλους τους απαιτούμενους πόρους. Επιπρόσθετα, η Διοίκηση δεσμεύεται στην τήρηση όλων των νομοθετικών και λοιπών άλλων κανονιστικών απαιτήσεων που αφορούν τις υπηρεσίες της εταιρείας.

 

Στα πλαίσια αυτής της Πολιτικής Ποιότητας, η Διοίκηση καθορίζει συγκεκριμένους βασικούς στόχους Ποιότητας που αποβλέπουν στη βελτίωση:

 

 • των προσφερόμενων προς τους πελάτες υπηρεσιών της
 • του επιπέδου ικανοποίησης των πελατών.

 

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας συνεισφέρει στην επίτευξη των κύριων στρατηγικών στόχων ανάπτυξης της cosmoONE οι οποίοι είναι:

 

 • η καθιέρωση των υφιστάμενων υπηρεσιών Β2Β
 • η αύξηση της χρήσης των υπηρεσιών της cosmoONE από τους μετόχους της
 • ο εμπλουτισμός των προσφερόμενων υπηρεσιών με την προσθήκη εφαρμογών και λύσεων προστιθέμενης αξίας  (χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, μεταφορά εγγράφων, κλπ.)
 • οι συνεργασίες για την ανάπτυξη ιδιωτικών και κάθετων αγορών.