Οικονομικές Καταστάσεις

Έτη 2005 – 2022

Ενοποιημένες και Απλές Οικονομικές Καταστάσεις

Mπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τα σχετικά αρχεία που αφορούν
στις ενοποιημένες και απλές οικονομικές καταστάσεις της cosmoONE για τα έτη 2005-2022

2021

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
Έκθεση των Οικονομικών Καταστάσεων 2021 (ΔΠΧΑ)

2020

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
Έκθεση των Οικονομικών Καταστάσεων 2020 (ΔΠΧΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
H ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 6 Ιουλίου 2021. Δείτε την αντίστοιχη πρόσκληση ΕΔΩ

2019

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
Έκθεση των Οικονομικών Καταστάσεων 2019 (ΔΠΧΑ)

H ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2020. Δείτε την αντίστοιχη πρόσκληση ΕΔΩ

2018
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
Απόσπασμα Πρακτικών της 18ης Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2019 για ΜΕΙΩΣΗ Μ.Κ. – Τροποποίηση Καταστατικού
Έκθεση των Οικονομικών καταστάσεων 2018 (ΔΠΧΑ)

H ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019. Δείτε την αντίστοιχη πρόσκληση ΕΔΩ

2017

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31ης Δεκεμβρίου 2017 (ΔΠΧΑ)
Έκθεση των Οικονομικών καταστάσεων 2017 (ΔΠΧΑ)

H ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018. Δείτε την αντίστοιχη πρόσκληση ΕΔΩ