Οικονομικές Καταστάσεις

Οικονομικές Καταστάσεις για τα έτη 2005 – 2019

Ενοποιημένες και απλές οικονομικές καταστάσεις

Mπορείτε να κατεβάζετε στον υπολογιστή σας τα σχετικά αρχεία που αφορούν τις ενοποιημένες και απλές οικονομικές καταστάσεις της cosmoONE για τα έτη 2005-2019, κάνοντας κλικ επάνω στο έτος που σας ενδιαφέρει.

 

banner-1

Στη συγκεκριμένη σελίδα αναρτώνται οι προσκλήσεις για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας κάθε έτους.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία παρακαλούμε απευθύνεστε στην Οικονομική Διεύθυνση της εταιρείας.

Ενοποιημένες και απλές οικονομικές καταστάσεις οικονομικού έτους 2019.

Από αυτή την ενότητα μπορείτε να κατεβάζετε στον υπολογιστή σας μεμονωμένα αρχεία σε συγκεκριμένη μορφή.

oikonomikes

Έκθεση των Οικονομικών καταστάσεων 2019 (ΔΠΧΑ).

Financial Statements COSMOONE 2019 with audit

H  ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020.

Δείτε την αντίστοιχη πρόσκληση ΕΔΩ

Ενοποιημένες και απλές οικονομικές καταστάσεις οικονομικού έτους 2017.

Από αυτή την ενότητα μπορείτε να κατεβάζετε στον υπολογιστή σας μεμονωμένα αρχεία σε συγκεκριμένη μορφή.

oikonomikes

Απόφαση ΓΣ της 28.6.2019 για ΜΕΙΩΣΗ Μ.Κ & Τροποποίηση Καταστατικού

Αποσπασμα ΠΡΑΚΤΙΚA 18ΗΣ ΓΣ 28-6- 2019 ΜΕΙΩΣΗ ΜΚ – Τροποποιηση Καταστατικού

Έκθεση των Οικονομικών καταστάσεων 2018 (ΔΠΧΑ).

cosmoone_ekthesi_2018

H  ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019.

Δείτε την αντίστοιχη πρόσκληση ΕΔΩ

Ενοποιημένες και απλές οικονομικές καταστάσεις οικονομικού έτους 2017.

Από αυτή την ενότητα μπορείτε να κατεβάζετε στον υπολογιστή σας μεμονωμένα αρχεία σε συγκεκριμένη μορφή.

oikonomikes

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017 (ΔΠΧΑ).

cosmoone financial_2017

Έκθεση των Οικονομικών καταστάσεων 2017 (ΔΠΧΑ).

cosmoone_ekthesi_2017

H  ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018.

Δείτε την αντίστοιχη πρόσκληση ΕΔΩ

Ενοποιημένες και απλές οικονομικές καταστάσεις οικονομικού έτους 2016.

Από αυτή την ενότητα μπορείτε να κατεβάζετε στον υπολογιστή σας μεμονωμένα αρχεία σε συγκεκριμένη μορφή.

oikonomikes

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016 (ΔΠΧΑ)

cosmoone_financial_2016

Έκθεση των Οικονομικών Καταστάσεων 2016(ΔΠΧΑ)

cosmoone_ekthesi_2016

Ενοποιημένες και απλές οικονομικές καταστάσεις οικονομικού έτους 2015.

Από αυτή την ενότητα μπορείτε να κατεβάζετε στον υπολογιστή σας μεμονωμένα αρχεία σε συγκεκριμένη μορφή.

oikonomikes

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015 (ΔΠΧΑ)

cosmoone_financial_2015

Έκθεση των Οικονομικών Καταστάσεων 2015(ΔΠΧΑ)

cosmoone_ekthesi_2015

Ενοποιημένες και απλές οικονομικές καταστάσεις οικονομικού έτους 2014.

Από αυτή την ενότητα μπορείτε να κατεβάζετε στον υπολογιστή σας μεμονωμένα αρχεία σε συγκεκριμένη μορφή.

oikonomikes

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014 (ΔΛΠ)

cosmoone_financial_2014

Έκθεση των Οικονομικών Καταστάσεων 2014(Δ.Λ.Π)

cosmoone_ekthesi_2014

Ενοποιημένες και απλές οικονομικές καταστάσεις οικονομικού έτους 2013.

Από αυτή την ενότητα μπορείτε να κατεβάζετε στον υπολογιστή σας μεμονωμένα αρχεία σε συγκεκριμένη μορφή.

oikonomikes

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013 (ΔΛΠ)
cosmoone_financial_2013

Έκθεση των Οικονομικών Καταστάσεων 2013(Δ.Λ.Π)
cosmoone_ekthesi_2013

Ενοποιημένες και απλές οικονομικές καταστάσεις οικονομικού έτους 2012.

Από αυτή την ενότητα μπορείτε να κατεβάζετε στον υπολογιστή σας μεμονωμένα αρχεία σε συγκεκριμένη μορφή.

oikonomikes

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012 (ΔΛΠ)
cosmoone_financial_2012

Έκθεση των Οικονομικών Καταστάσεων 2012(Δ.Λ.Π)
cosmoone_ekthesi_2012

Ενοποιημένες και απλές οικονομικές καταστάσεις οικονομικού έτους 2011.

Από αυτή την ενότητα μπορείτε να κατεβάζετε στον υπολογιστή σας μεμονωμένα αρχεία σε συγκεκριμένη μορφή.

oikonomikes

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011 (ΔΛΠ)
cosmoone_financial_2011

Έκθεση των Οικονομικών Καταστάσεων 2011(Δ.Λ.Π)
cosmoone_ekthesi_2011

Ενοποιημένες και απλές οικονομικές καταστάσεις οικονομικού έτους 2010.

Από αυτή την ενότητα μπορείτε να κατεβάζετε στον υπολογιστή σας μεμονωμένα αρχεία σε συγκεκριμένη μορφή.

oikonomikes

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010 (ΔΛΠ)
cosmoone_financial_2010

Έκθεση των Οικονομικών Καταστάσεων 2010(Δ.Λ.Π)
cosmoone_ekthesi_2010

Ενοποιημένες και απλές οικονομικές καταστάσεις οικονομικού έτους 2009.

Από αυτή την ενότητα μπορείτε να κατεβάζετε στον υπολογιστή σας μεμονωμένα αρχεία σε συγκεκριμένη μορφή.

oikonomikes

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 (ΔΛΠ)

cosmoone_financial_2009
Έκθεση των Οικονομικών Καταστάσεων 2009(Δ.Λ.Π)

cosmoone_ekthesi_2009

Ενοποιημένες και απλές οικονομικές καταστάσεις οικονομικού έτους 2008.

Από αυτή την ενότητα μπορείτε να κατεβάζετε στον υπολογιστή σας μεμονωμένα αρχεία σε συγκεκριμένη μορφή.

oikonomikes

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η Δεκεμβρίου 2008 (ΔΛΠ)
cosmoone_financial_2008
Έκθεση των Οικονομικών Καταστάσεων 2008(Δ.Λ.Π)
cosmoone_ekthesi_2008

Ενοποιημένες και απλές οικονομικές καταστάσεις οικονομικού έτους 2007.

Από αυτή την ενότητα μπορείτε να κατεβάζετε στον υπολογιστή σας μεμονωμένα αρχεία σε συγκεκριμένη μορφή.

oikonomikes

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2007 έως 31η Δεκεμβρίου 2007 (ΔΛΠ)
cosmoone_financial_2007

Έκθεση των Οικονομικών Καταστάσεων 2007 (Δ.Λ.Π)
cosmoone_ekthesi_2007

Ενοποιημένες και απλές οικονομικές καταστάσεις οικονομικού έτους 2006.

Από αυτή την ενότητα μπορείτε να κατεβάζετε στον υπολογιστή σας μεμονωμένα αρχεία σε συγκεκριμένη μορφή.

oikonomikes

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 31η Δεκεμβρίου 2006 (ΔΛΠ)
cosmoone_financial_2006

Έκθεση των Οικονομικών Καταστάσεων 2006(Δ.Λ.Π)
cosmoone_ekthesi_2006

Ενοποιημένες και απλές οικονομικές καταστάσεις οικονομικού έτους 2005.

Από αυτή την ενότητα μπορείτε να κατεβάζετε στον υπολογιστή σας μεμονωμένα αρχεία σε συγκεκριμένη μορφή.

oikonomikes

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 31η Δεκεμβρίου 2005(ΔΛΠ).

cosmoONE_financial_2005

Έκθεση των Οικονομικών Καταστάσεων 2005(Δ.Λ.Π).

cosmoONE_ekthesi_2005