Οικονομικές Καταστάσεις

Οικονομικές Καταστάσεις για τα έτη 2005 – 2021

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Mπορείτε να κατεβάσεετε στον υπολογιστή σας τα σχετικά αρχεία που αφορούν στις ενοποιημένες και απλές οικονομικές καταστάσεις της cosmoONE για τα έτη 2005-2022, κάνοντας κλικ επάνω στο έτος που σας ενδιαφέρει.

 

banner-1

Στη συγκεκριμένη σελίδα αναρτώνται οι προσκλήσεις για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας κάθε έτους.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία παρακαλούμε απευθύνεστε στην Οικονομική Διεύθυνση της cosmoONE.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Από αυτή την ενότητα μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας μεμονωμένα αρχεία σε συγκεκριμένη μορφή.

Έκθεση των Οικονομικών Καταστάσεων 2021 (ΔΠΧΑ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Από αυτή την ενότητα μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας μεμονωμένα αρχεία σε συγκεκριμένη μορφή.

Έκθεση των Οικονομικών Καταστάσεων 2020 (ΔΠΧΑ)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

H  ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 6 Ιουλίου 2021. Δείτε την αντίστοιχη πρόσκληση ΕΔΩ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

 

Από αυτή την ενότητα μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας μεμονωμένα αρχεία σε συγκεκριμένη μορφή.

 

Έκθεση των Οικονομικών Καταστάσεων 2019 (ΔΠΧΑ)

 

H  ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2020. Δείτε την αντίστοιχη πρόσκληση ΕΔΩ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

 

Από αυτή την ενότητα μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας μεμονωμένα αρχεία σε συγκεκριμένη μορφή.

 

Απόσπασμα Πρακτικών της 18ης Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2019 για ΜΕΙΩΣΗ Μ.Κ. – Τροποποίηση Καταστατικού

 

Έκθεση των Οικονομικών καταστάσεων 2018 (ΔΠΧΑ)

 

H  ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019. Δείτε την αντίστοιχη πρόσκληση ΕΔΩ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

 

Από αυτή την ενότητα μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας μεμονωμένα αρχεία σε συγκεκριμένη μορφή.

 

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31ης Δεκεμβρίου 2017 (ΔΠΧΑ)

 

Έκθεση των Οικονομικών καταστάσεων 2017 (ΔΠΧΑ)

 

H  ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας πραγματοποιήθκε την Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018. Δείτε την αντίστοιχη πρόσκληση ΕΔΩ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

 

Από αυτή την ενότητα μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας μεμονωμένα αρχεία σε συγκεκριμένη μορφή.

 

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31ης Δεκεμβρίου 2016 (ΔΠΧΑ) cosmoone_financial_2016

Έκθεση των Οικονομικών Καταστάσεων 2016 (ΔΠΧΑ) cosmoone_ekthesi_2016

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

 

Από αυτή την ενότητα μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας μεμονωμένα αρχεία σε συγκεκριμένη μορφή.

 

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 1ης Ιανουαρίου 2015 έως 31ης Δεκεμβρίου 2015 (ΔΠΧΑ) cosmoone_financial_2015

Έκθεση των Οικονομικών Καταστάσεων 2015 (ΔΠΧΑ) cosmoone_ekthesi_2015

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

 

Από αυτή την ενότητα μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας μεμονωμένα αρχεία σε συγκεκριμένη μορφή.

 

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 2014 (ΔΛΠ) cosmoone_financial_2014

Έκθεση των Οικονομικών Καταστάσεων 2014 (Δ.Λ.Π) cosmoone_ekthesi_2014

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

 

Από αυτή την ενότητα μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας μεμονωμένα αρχεία σε συγκεκριμένη μορφή.

 

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013 (ΔΛΠ) cosmoone_financial_2013

Έκθεση των Οικονομικών Καταστάσεων 2013 (Δ.Λ.Π) cosmoone_ekthesi_2013

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

 

Από αυτή την ενότητα μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας μεμονωμένα αρχεία σε συγκεκριμένη μορφή.

 

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012 (ΔΛΠ) cosmoone_financial_2012

Έκθεση των Οικονομικών Καταστάσεων 2012 (Δ.Λ.Π) cosmoone_ekthesi_2012

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

 

Από αυτή την ενότητα μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας μεμονωμένα αρχεία σε συγκεκριμένη μορφή.

 

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011 (ΔΛΠ) cosmoone_financial_2011

Έκθεση των Οικονομικών Καταστάσεων 2011 (Δ.Λ.Π) cosmoone_ekthesi_2011

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010

 

Από αυτή την ενότητα μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας μεμονωμένα αρχεία σε συγκεκριμένη μορφή.

 

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010 (ΔΛΠ) cosmoone_financial_2010

Έκθεση των Οικονομικών Καταστάσεων 2010 (Δ.Λ.Π) cosmoone_ekthesi_2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009

 

Από αυτή την ενότητα μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας μεμονωμένα αρχεία σε συγκεκριμένη μορφή.

 

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009 (ΔΛΠ) cosmoone_financial_2009
Έκθεση των Οικονομικών Καταστάσεων 2009 (Δ.Λ.Π) cosmoone_ekthesi_2009

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008

 

Από αυτή την ενότητα μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας μεμονωμένα αρχεία σε συγκεκριμένη μορφή.

 

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008 (ΔΛΠ) cosmoone_financial_2008
Έκθεση των Οικονομικών Καταστάσεων 2008 (Δ.Λ.Π) cosmoone_ekthesi_2008

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007

 

Από αυτή την ενότητα μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας μεμονωμένα αρχεία σε συγκεκριμένη μορφή.

 

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007 (ΔΛΠ) cosmoone_financial_2007

Έκθεση των Οικονομικών Καταστάσεων 2007 (Δ.Λ.Π) cosmoone_ekthesi_2007

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006

 

Από αυτή την ενότητα μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας μεμονωμένα αρχεία σε συγκεκριμένη μορφή.

 

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 1ης Ιανουαρίου 2006 έως 31ης Δεκεμβρίου 2006 (ΔΛΠ) cosmoone_financial_2006

Έκθεση των Οικονομικών Καταστάσεων 2006 (Δ.Λ.Π) cosmoone_ekthesi_2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005

 

Από αυτή την ενότητα μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας μεμονωμένα αρχεία σε συγκεκριμένη μορφή.

 

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31ης Δεκεμβρίου 2005 (ΔΛΠ) cosmoONE_financial_2005

Έκθεση των Οικονομικών Καταστάσεων 2005 (Δ.Λ.Π) cosmoONE_ekthesi_2005