Στατιστικά Στοιχεία

Οι Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες που έχουν διεξαχθεί από την cosmoONE για λογαριασμό εταιρειών του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα, έχουν ταξινομηθεί σε τρία επίπεδα, ανάλογα με την κατηγορία προμήθειας (αγαθά, έργα και υπηρεσίες).

Στο παρακάτω διάγραμμα αναφέρονται τα στατιστικά ηλεκτρονικών δημοπρασιών ανά κατηγορία προμήθειας, για τις βασικότερες κατηγορίες.

 

p

Οδηγίες

Οι Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες που έχουν διεξαχθεί από την cosmoONE για λογαριασμό εταιρειών του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα, έχουν ταξινομηθεί σε τρία επίπεδα, ανάλογα με την κατηγορία προμήθειας (αγαθά, έργα και υπηρεσίες).

Στο παρακάτω διάγραμμα αναφέρονται τα στατιστικά ηλεκτρονικών δημοπρασιών ανά κατηγορία προμήθειας, για τις βασικότερες κατηγορίες. 

Οι παρακάτω πληροφορίες θα εμφανιστούν στην οθόνη σας:

N

Βελτίωση προϋπολογισμού:
Ο μέσος όρος οφέλους (%) βάσει του προϋπολογισμού της εκάστοτε κατηγορίας

N

Αριθμός Δημοπρασιών (lots): 
Το πλήθος των Δημοπρασιών (lots) που έχει διεξαχθεί για τη συγκεκριμένη υποκατηγορία από το 2001 έως την τελευταία ενημέρωση των στοιχείων.

N

Συνολικός προϋπολογισμός: 
Το σύνολο του προϋπολογισμού των Δημοπρασιών της υποκατηγορίας, σύμφωνα με τα στοιχεία των Διοργανωτών.

N

Μ.Ο. Εταιρειών/ lot: 
Ο μέσος όρος των προσκληθέντων στις Δημοπρασίες της συγκεκριμένης κατηγορίας.

N

Μ.Ο. Προσφορών/ lot: 
Ο μέσος όρος προσφορών (bid) που δόθηκαν συνολικά στις Δημοπρασίες της συγκεκριμένης κατηγορίας.

N

Μ.Ο. Παρατάσεων/ lot: 
Ο μέσος όρος παρατάσεων που δόθηκαν συνολικά στις Δημοπρασίες της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες

Ηλεκτρονικές Παραγγελίες

Ηλεκτρονικά Αιτήματα Αγορών RFx