Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

Πραγματοποιήστε έναν Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό
σε λιγότερο από 5’

Αξιοποιήστε την εφαρμογή sourceONE και τρέξτε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς εύκολα, σε απειροελάχιστο χρόνο.

Πραγματοποιήστε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς Αγοράς Αγαθών και Υπηρεσιών με την Εφαρμογή

Η εφαρμογή sourceONE σάς δίνει τις απαιτούμενες λύσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών των διαγωνισμών αγοράς αγαθών και υπηρεσιών, από την πρόσκληση των προμηθευτών έως και την υπογραφή της σύμβασης.

Η cosmoONE, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα επιλογών, σας επιτρέπει να επιλέξετε τις λειτουργίες που καλύπτουν τις ανάγκες της δικής σας  επιχείρησης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (RFI)

Έρευνα αγοράς (RFP)

Αίτημα αποστολής προσφοράς (RFQ)

Διαγωνισμός για απευθείας ανάθεση (Direct Award)

Διαγωνισμός με συνοπτικές διαδικασίες (Low Value Contracts)

Διαγωνισμός με στάδια και φάσεις αξιολόγησης (Tenders)

Προμηθευτείτε αγαθά & υπηρεσίες εύκολα και με απόλυτη ασφάλεια

Οι διαδικασίες των διαγωνισμών μπορούν πλέον να εκτελούνται σε λιγότερο χρόνο, με μεγαλύτερο εύρος επιλογών και με απόλυτη ασφάλεια, σύμφωνα με τις εξειδικευμένες ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.

Επιλέξτε τους κατάλληλους συνεργάτες μέσα από 13.000+ προμηθευτές

Προσκαλέστε μέσω της πλατφόρμας μόνο τους προμηθευτές σας, ή ανανεώστε το μητρώο σας ενημερώνοντας ανοιχτά τις 13.000+ εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες και ταξινομημένες κατά CPV στη βάση της εφαρμογής.

Επικοινωνήστε με τους προμηθευτές σας μέσα από την πλατφόρμα

Επικοινωνήστε με τους συνεργάτες και τους προμηθευτές σας, μέσα από την πλατφόρμα. Κάθε ενέργεια και μήνυμα επικοινωνίας καταγράφεται στο ιστορικό του διαγωνισμού, με στόχο την απόλυτη διαφάνεια.

Συγκρίνετε εύκολα τις προσφορές σας με πολλαπλούς τρόπους

Συγκρίνετε τις προσφορές βάσει τιμών μονάδας, στο σύνολο, σε υποσύνολα, με εκπτώσεις στον προϋπολογισμό, ή σε συνδυασμό με τη βαθμολογία που διαμορφώνεται σε πίνακα αξιολόγησης εντός της πλατφόρμας.

Συνδυάστε πολλαπλά κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών σας

Ζητήστε προσφορές χρησιμοποιώντας λίστες κριτηρίων, πίνακες συμμόρφωσης, πίνακες βαθμολογίας, κωδικούς πληρωμών ή εταιρικά αρχεία από τη βιβλιοθήκη του συστήματος. Δυνατότητα συνδυασμού των κριτηρίων.

Εύκολη διασύνδεση
με πληροφοριακά συστήματα

Διακινήστε εύκολα τη λίστα των ειδών προμήθειας και των αποτελεσμάτων του κάθε διαγωνισμού προς τη μηχανογράφηση του αγοραστή, χάρη στα εργαλεία που επιτρέπουν την άμεση διασύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα των αγοραστών.

Πολλαπλά Οφέλη για Κάθε Επιχείρηση

Μείωση Λειτουργικού Κόστους

Ελέγξτε τα κόστη σας με καλύτερη διαχείριση της διαδικασίας αποτύπωσης ζήτησης και επιλογής προσφοράς αλλά και βελτιωμένων τιμών προσφορών.

Διασφάλιση Απόλυτης Διαφάνειας

Διασφαλίστε τη διαφάνεια των διαγωνισμών διατηρώντας το πλήρες ιστορικό του κάθε διαγωνισμού, για κάθε βήμα και ενέργεια, σε σχετικό ηλεκτρονικό φάκελο.

Αύξηση Αποτελεσματικότητας

Μειώστε δραστικά το χρόνο επικοινωνίας με τους προμηθευτές σας και βελτιστοποιήστε τον κύκλο διενέργειας της διαδικασίας προμήθειας, της σύγκρισης τιμών και της έκδοσης αναφορών.

Ανανέωση Μητρώου Προμηθευτών

Εμπλουτίστε το μητρώο προμηθευτών σας, αναζητείστε και γνωρίστε νέους υποψήφιους συνεργάτες σας,  ανάμεσα από 13.000+ εταιρίες,  σε κάθε κλάδο και δραστηριότητα που συνεχώς ανανεώνεται.