100.141
HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

στην πλατφόρμα της cosmoONE

ΣΕ 4΄ΛΕΠΤΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ηλεκτρονικού αιτήματος e RFx

+5.000
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Σουίτα εφαρμογών sourceONE για Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς!
Η σουίτα εφαρμογών Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών sourceONE, παρέχεται από την B2B πλατφόρμα της cosmoONE και αποτελείται από δύο διακριτές εφαρμογές που παρέχονται με ομοιογενές περιβάλλον.

 

Καλύπτουν δυνατότητες υλοποίησης από την έρευνα αγοράς, λήψη και διαχείριση προσφορών, μέχρι την ολοκληρωμένη διεξαγωγή και αξιολόγηση ανοικτών και κλειστών διαγωνισμών.

 

Μπορείτε για να δημιουργήσετε, να αποστείλετε, να αξιολογήστε το αίτημα προμήθειας και στη συνέχεια να αποθηκεύσετε όλο το ιστορικό του διαγωνισμού στον υπολογιστή σας.

 

Οι εφαρμογές της σουίτας sourceONE είναι:

 

  • compareONE: Αιτήματα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Προτάσεων & Προσφορών (RFI/RFP/RFQ)
  • tenderONE: Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί (Tenders)

Η εφαρμογή compareONE καλύπτει τις “καθημερινές ανάγκες” των προμηθειών σας!

RFI

όταν έχετε μια γενική ιδέα για το είδος της προμήθειας, αλλά ταυτόχρονα θέλετε και περισσότερες πληροφορίες από τους προμηθευτές.

RFP

όταν αναζητάτε συγκεκριμένες λύσεις για την κάλυψη των αναγκών σας αλλά δεν έχετε προδιαγραφές για τις λύσεις αυτές, οπότε μπορείτε να τις συλλέξετε μέσω προτάσεων από τους προμηθευτές.

RFQ

όταν θέλετε να λάβετε συγκεκριμένη οικονομική προσφορά για συγκεκριμένη λίστα προϊόντων, από μια ομάδα ή το σύνολο των προμηθευτών.

Σε 4’ με δομημένο τρόπο, μπορείτε να συντάξετε, να καταχωρήσετε, και να αποστείλετε το αίτημά σας(RFx) μέσα από το CPV μητρώο των +5.000 εταιριών που διαθέτει η εφαρμογή compareONE!

Κάθε αίτημα RFx δημιουργείται σε τρία απλά βήματα:

 

 

  • Γενικά Στοιχεία Προμήθειας: τίτλος -ημερομηνία λήξης-στοιχεία επικοινωνίας- διευκρινήσεις.
  • Τα προς προμήθεια είδη: μπορούν να συμπληρωθούν στο αντίστοιχο πεδίο ή να χρησιμοποιηθεί αρχείο excel.
  • Eπιλογή Προμηθευτών: μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κεντρικό μητρώο εταιρειών της εφαρμογής ή να φιλτραριστεί με βάση Νομό, Πόλη…

ΤΑ ΑΜΕΣΑ ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ …

ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Λόγω αντικατάστασης των μη ηλεκτρονικών (fax, τηλέφωνο, ταχυδρομείο) μεθόδων επικοινωνίας.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Με επιτάχυνση του κύκλου διενέργειας της διαδικασίας προμήθειας, της σύγκρισης τμών και έκδοσης αναφορών έως και 50%.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ

Μέσα από συγκεκριμένα προτύπα επικοινωνίας, για υποβολή αιτημάτων και αξιολόγηση των απαντήσεων.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Με πλήρη καταγραφή του ιστορικού της κάθε προμήθειας για κάθε βήμα και ενέργεια, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Δεν απαιτείται αγορά ειδικού software ή hardware και δεν χρειάζεται υποστήριξη από το ΙΤ της εταιρείας σας.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Μέσα από τη διαρκή ανανέωση του αριθμού των εγγεγραμμένων προμηθευτών στην εφαρμογή.

Τα στατιστικά από τη χρήση της εφαρμογής compareONE είναι πραγματικά εντυπωσιακά...

Η εφαρμογή compareONE είναι ένα εργαλείο που τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει επιτύχει εντυπωσιακούς ρυθμούς αποδοχής από τους χρήστες. 

Παρέχεται μέσα από ένα εξαιρετικά φιλικό περιβάλλον διεπαφής και επειδή έχει μεγάλο εύρος από χρηστικά λειτουργικά χαρακτηριστικά χρησιμοποιείται σχεδόν καθημερινά από τους χρήστες.

 

100.141

Ηλεκτρονικά Αιτήματα Αγορών RFx !

12.000

Εγγεγραμμένοι Προμηθευτές

H εφαρμογή tenderONE για Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς…

Σε 7’ με δομημένο τρόπο, μπορείτε να συντάξετε να καταχωρήσετε, να ανακοινώσετε ή/και να αποστείλετε το διαγωνισμό σας στους επιλεγμένους προμηθευτές σας ή σε όλο το μητρώο της εφαρμογής tenderONE.

Κάθε διαγωνισμός  δημιουργείται σε πέντε απλά βήματα:

 

 

  • Γενικά Στοιχεία Προμήθειας: τίτλος -ημερομηνία λήξης-στοιχεία επικοινωνίας- διευκρινήσεις.
  • Πίνακας Δικαιολογητικών: επιλέγετε τα πρότυπα και τα δείγματα των δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης
  • Επιτροπή(ές) Αξιολόγησης: Ορίζετε από δύο ή περισσότερα ίδια ή διαφορετικά μέλη των επιτροπών αξιολόγησης που θα αποσφραγίσουν κάθε φάση του διαγωνισμού με ασφαλή και διαφανή τρόπο.
  • Τα προς προμήθεια είδη: μπορούν να συμπληρωθούν στο αντίστοιχο πεδίο ή να χρησιμοποιηθεί αρχείο excel.
  • Eπιλογή Προμηθευτών: μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κεντρικό μητρώο εταιριών της εφαρμογής ή να φιλτραριστεί με βάση Νομό, Πόλη…

Οι δυνατότητες της εφαρμογής tenderONE είναι πραγματικά απεριόριστες….

Η εφαρμογή tenderONE μπορεί να προσαρμοστεί στα μέτρα σας, ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις σας, όπως για παράδειγμα προσωποποιημένο πίνακα τιμών με στήλες και πράξεις που εσείς επιθυμείτε, την υποστήριξη αυτόματης σήμανσης διαφορών καθώς και την ομαδοποίηση των ειδών σε υποσύνολα τιμών.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ

Η εφαρμογή καλύπτει περιπτώσεις για διεξαγωγή του Διαγωνισμού σε δύο, τρία ή περισσότερα στάδια αξιολόγησης με την ίδια ή διαφορετικές επιτροπές. Υποστηρίζονται Δημόσιοι Διαγωνισμοί ή/και Κλειστοί Διαγωνισμοί με αποστολή προσκλήσεων μόνο σε επιλεγμένους προμηθευτές της βάσης της εφαρμογής. Καλύπτεται η δημιουργία Μητρώου Δικαιολογητικών Συμμετοχής καθώς και προσωποποιημένων φορμών για την αποστολή, λήψη και αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ

Η ευελιξία της εφαρμογής επιτρέπει την πλήρη παραμετροποίησή της σε επίπεδο αριθμού σταδίων, επιλογών πεδίων, ορισμού υποχρεωτικών και προαιρετικών επιλογών, τρόπου ανάρτησης πινάκων ειδών, δυνατοτήτων αμφίδρομης επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες, τρόπων και επιλογών ενημέρωσης σε κάθε στάδιο και φάση της διαδικασίας και παραγωγή αναφορών για επιτελική χρήση. Υποστηρίζονται, ακόμη, η επαναδιαπραγμάτευση τιμών, όπως επίσης και διασυνδέσεις με αλλα συστήματα ERP και δημοπρασιών.

Eάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις εφαργμογές ηλεκτρονικών διαγωνισμών …