150.082
HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

στην πλατφόρμα της cosmoONE

ΣΕ 4΄ΛΕΠΤΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ηλεκτρονικού αιτήματος e RFx

13.000+
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί με την πλατφόρμα

 

ΕΥΚΟΛΙΑ, ΠΟΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ποτέ μία πλατφόρμα δεν θα μπορούσε να δώσει την ευκολία, τις δυνατότητες και την ασφάλεια, που προσφέρονται στην πλατφόρμα sourceONE.

ΟΛΟΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η πλατφόρμα sourceONE δίνει τις λύσεις που χρειάζεστε για τις διαδικασίες των Διαγωνισμών σας, από την πρόσκληση των Προμηθευτών έως και την υπογραφή της σύμβασης.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Τώρα οι διαδικασίες των Διαγωνισμών σας μπορούν να εκτελούνται σε λιγότερο χρόνο, με μεγαλύτερο εύρος επιλογών, και σύμφωνα με τις εξειδικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας.

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Αποκτείστε τον πλήρη έλεγχο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, μειώστε τα κόστη σας και απολαύστε τα κέρδη του ψηφιακού μετασχηματισμού των προμηθειών σας.

Μεγάλο εύρος δυνατοτήτων

Επιλέξτε ανάλογα με την περίπτωση, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, Έρευνα Αγοράς, Αίτημα Προσφοράς, Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με απ’ ευθείας ανάθεση ή με συνοπτικές διαδικασίες, ή Διαγωνισμούς με πολλές φάσεις αξιολόγησης. Βρείτε το κριτήριο ανάθεσης που καλύπτει τις ανάγκες του οργανισμού σας. Αποφασίστε, αν θα χρησιμοποιήσετε μοντέλα για συμβάσεις ανάθεσης ανά είδος, ανά ομάδα ή στο σύνολο.

Ενημέρωση και επικοινωνία

Δώστε στους συνεργάτες και τους Προμηθευτές σας τη δυνατότητα να επικοινωνούν μέσα από το σύστημα. Ανταλλάξτε αρχεία, ερωτήσεις και απαντήσεις, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, όταν εσείς το αποφασίσετε. Κάθε ενέργεια και κάθε επικοινωνία καταγράφεται στο ιστορικό του κάθε Διαγωνισμού, ώστε να υπάρχει απόλυτη τεκμηρίωση και έλεγχος.

Διευρύνετε τις επιλογές σας

Δεν είναι μόνο οι πίνακες τιμών και τα συνημμένα αρχεία οι μοναδικές σας δυνατότητες. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε, εντός της εφαρμογής, λίστες κριτηρίων, πίνακες συμμόρφωσης, πίνακες βαθμολογίας, κωδικούς πληρωμών, εταιρικά αρχεία από τη βιβλιοθήκη του συστήματος, και όλα αυτά σε κάθε πιθανό συνδυασμό σταδίων αξιολόγησης.

Συγκρίνετε τις τιμές με τον τρόπο που σας διευκολύνει

Έχετε τη δυνατότητα να συγκρίνετε προσφορές βασισμένες σε τιμές μονάδας, στο σύνολο, σε υποσύνολα, με εκπτώσεις στον προϋπολογισμό, ή ακόμη και σε συνδυασμό με τη βαθμολογία που διαμορφώνεται σε πίνακα αξιολόγησης εντός του συστήματος. Επίσης, να ζητήσετε από τους Προμηθευτές σας δεύτερο και τελικό γύρο καλύτερων τιμών, ή να τους παραπέμψετε σε Ηλεκτρονική Δημοπρασία.

Επιλέξτε τους κατάλληλους συνεργάτες

Προσκαλέστε μέσω του συστήματος μόνο τους εγκεκριμένους Προμηθευτές σας, ή ανανεώστε το μητρώο σας ενημερώνοντας ανοικτά 13.000+ εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες και ταξινομημένες στη βάση της εφαρμογής. Αν ο σκοπός σας είναι η απ’ ευθείας ανάθεση, χρησιμοποιήστε το σύστημα ώστε να διαχειριστείτε καλύτερα τη διαδικασία. Αν είστε Δημόσιος Οργανισμός, μπορείτε να κάνετε ανοικτή διαδικασία.

Διασυνδεθείτε

Η εφαρμογή παρέχει εργαλεία διασύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα των Αγοραστών και Προμηθευτών, αλλά και τρίτων οργανισμών. Έτσι, υπάρχει διακίνηση της λίστας των ειδών προμήθειας και των αποτελεσμάτων του κάθε Διαγωνισμού προς το σύστημα του Αγοραστή με εύκολο τρόπο, αλλά και προς το σύστημα ηλεκτρονικών παραγγελιών της cosmoONE, ώστε, μετά την απόφαση ανάθεσης, να ακολουθήσει ηλεκτρονικά και η αποστολή της παραγγελίας. Το σύστημα εκδίδει κωδικούς πληρωμών, διασυνδέεται με την ΔΙΑΣ αλλά και με άλλα συστήματα του Δημοσίου όπως το ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το TAXISnet.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 

Τύποι Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών
 1. Ηλεκτρονική Έρευνα Αγοράς & Αίτηση Παροχής Πληροφοριών (RFIRequest for Information)

Χρησιμοποιείται συνήθως όταν o Αγοραστής έχει μία γενική ιδέα για το είδος της προμήθειας, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται να λάβει  περισσότερες πληροφορίες από τους Προμηθευτές. Η συνηθισμένη αίτηση παροχής πληροφοριών, εστιάζει σε γενικές απαντήσεις τύπου «ΝΑΙ – ΟΧΙ» εκ μέρους των Προμηθευτών, οι οποίες μπορούν να αφορούν στην ύπαρξη του προϊόντος ή της οικογένειας προϊόντων, στη διαθεσιμότητά τους, σε πολύ γενικά λειτουργικά χαρακτηριστικά, και, σπάνια, σε τιμές ή προϋπολογισμούς. Η ενημέρωση του Αγοραστή από τους Προμηθευτές μπορεί να ικανοποιηθεί με πολλούς τρόπους, που συνήθως σε αυτήν την φάση είναι εκτός συστήματος, όπως αποστολή διαφημιστικού υλικού, αίτημα επικοινωνίας, παρουσίασης ή επίσκεψης κλπ.

 

Σε άλλες περιπτώσεις, η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται ως το πρώτο βήμα για την ανανέωση του μητρώου Προμηθευτών του Αγοραστή με την αποστολή αιτήματος σε όλους τους εν δυνάμει υποψήφιους Προμηθευτές για παροχή επικαιροποιημένων στοιχείων, που σχετίζονται με εμπορική δραστηριότητα, οικονομικά στοιχεία, πιστοποιήσεις, κλπ.

 

Το RFI από μόνο του δεν οδηγεί σε προμήθεια αλλά σε sort list υποψηφίων, ενεργώντας σαν ένα πρώιμο screening process που συνήθως ακολουθείται από RFP (Request for Proposal), ή/και RFQ (Request for Quote), ή/και eTender (Διαγωνισμό).

 

 1. Αίτηση Υποβολής Πρότασης (RFPRequest for Proposal)

Χρησιμοποιείται συνήθως όταν ο Αγοραστής αναζητά συγκεκριμένη λύση που απαντά στην κάλυψη γνωστών αναγκών, αλλά δεν έχει τις προδιαγραφές και ακολουθεί τη διαδικασία συλλογής προτάσεων που θα τον βοηθήσουν στη δημιουργία και συγγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών και των λειτουργικών απαιτήσεων. Οι προτάσεις αυτές, όταν ταξινομηθούν και συγκριθούν, μπορούν να οδηγήσουν σε λεπτομερείς προδιαγραφές που θα αποτελέσουν το τεχνικό μέρος ενός RFQ (Aίτημα Yποβολής Προσφοράς) ή ενός eTender (Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού).

 

Λόγω της φύσης του, το RFP αφήνει αρκετή ελευθερία στον Αγοραστή, διότι κατά βάση δεν περιέχει σαφώς καθορισμένες προδιαγραφές, αλλά αντίθετα, αφήνει έδαφος για προτάσεις προς διαφορετικές επιλογές ή καινοτομίες.

 

Μια άλλη εκδοχή χρήσης του RFP μπορεί να είναι η δομημένη ομαδοποίηση και σύγκριση χαρακτηριστικών ανάμεσα σε διαφορετικά είδη που ανταποκρίνονται σε ένα καθορισμένο και επιθυμητό εύρος προδιαγραφών.

 

Το RFP είναι ιδανικό εργαλείο που χρησιμεύει ως μηχανή σύγκρισης και αξιολόγησης ειδών, και δημιουργίας ενός χρήσιμου αποθετηρίου τεχνικών χαρακτηριστικών για επικαιροποίηση και επαναχρησιμοποίηση.

 

 1. Συλλογή και Διαχείριση Προσφορών (RFQRequest for Quote)

Ένα RFQ μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι γνωστά όλα τα στοιχεία της προμήθειας εκτός από αυτό του κόστους. Αυτή είναι και η συνηθέστερηη περίπτωση χρήσης του, όπου ο Αγοραστής περιγράφει με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, και, εφόσον ο Προμηθευτής τα καλύπτει, η επιλογή (θα πρέπει να) βασίζεται αποκλειστικά στην τιμή.

 

Το RFQ συνήθως περιέχει τη λίστα των προϊόντων και τους απαράβατους όρους της σύμβασης. Οι Προμηθευτές από την πλευρά τους, πρέπει να προτείνουν το υλικό (προϊόν ή υπηρεσία) που ικανοποιεί τις προδιαγραφές και έχει την χαμηλότερη τιμή, καθώς στη διαδικασία του RFQ, οι υποβαλλόμενες τιμές θεωρούνται ‘τελικές’ (best and final) και η διαδικασία δεν προβλέπει βαθμολογία χαρακτηριστικών (μόνο pass-fail) και διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμών.

 

 1. Διενέργεια Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (eTenders)

Ο Διαγωνισμός γενικά θεωρείται ως το πληρέστερο, από πλευράς λειτουργιών και διαδικασιών, εργαλείο για προμήθειες. Λόγω της σχετικά αυξημένης πολυπλοκότητας του, χρησιμοποιείται επιλεκτικά σε προμήθειες από ένα ύψος προϋπολογισμού και άνω, ή σε περιπτώσεις που απαιτείται η καταγραφή όλης της διαδικασίας προμήθειας.

 

Οι Διαγωνισμοί, τόσο σε παραδοσιακή μορφή όσο και σε ηλεκτρονική, έχουν διακριτά στάδια, με πλέον διαδεδομένα αυτά της αξιολόγησης:

 • των δικαιολογητικών συμμετοχής
 • της τεχνικής προσφοράς
 • της οικονομικής προσφοράς.

 

Λόγω του τρόπου διεξαγωγής των Διαγωνισμών, η διαδικασία περιλαμβάνει επιτροπές αξιολόγησης, προσωρινές και οριστικές λίστες φορέων που περνούν από το ένα στάδιο στο επόμενο, καθώς και αρκετές επιλογές σε σχέση με τη δημοσιοποίηση κάθε ενέργειας του διαγωνισμού.

Συνηθισμένες ερωτήσεις και απαντήσεις
 1. Εγώ σήμερα αποστέλλω την πρόσκληση σε Διαγωνισμό και λαμβάνω τις απαντήσεις μέσω Email. Σε τί διαφέρει η ηλεκτρονική εφαρμογή;

Σε πάρα πολλά σημεία, με κυριότερο το ότι η εφαρμογή χειρίζεται διαδικασίες, ενώ το Email αλληλογραφία. Για παράδειγμα, ένα πολύ βασικό πλεονέκτημα της χρήσης της εφαρμογής, είναι η αυτόματη δημιουργία συγκριτικών πινάκων τιμών, λειτουργία που δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί από την ανταλλαγή Emails. Επιπλέον, η εφαρμογή μπορεί να  διαχειριστεί πολλαπλούς χρήστες με διαφορετικούς ρόλους. Το Email χρησιμοποιείται στην εφαρμογή Ηλεκτρικών Διαγωνισμών ως μέσο επικοινωνίας και όχι ως εφαρμογή Διαγωνισμών.

 

 1. Με το Email, επικοινωνώ εύκολα με τους Προμηθευτές μου. Με την εφαρμογή, η επικοινωνία θα είναι το ίδιο εύκολη;

Από την στιγμή που ο Προμηθευτής εγγραφεί στην πλατφόρμα της cosmoONE, γίνεται ακόμη ευκολότερο, διότι όλη η επικοινωνία γίνεται μέσα από αυτήν και εξαλείφονται οι κίνδυνοι διαγραφής του μηνύματος από λάθος, αναγνώρισής του ως spam ή απόρριψης του από τον mail server στην περίπτωση που περιέχει συνημμένα. Η επικοινωνία και το ιστορικό της παραμένουν στο σύστημα και είναι προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή.

 

 1. Έχω πολλές περιπτώσεις αγορών με πολύ συνοπτικές διαδικασίες. Δεν είναι υπερβολή να χρησιμοποιήσω το σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών;

Μάλλον το αντίθετο. Σε μικρούς και επαναλαμβανόμενους Διαγωνισμούς προσφέρεται η ευκολία αντιγραφής του προηγούμενου και της αποστολής του. Έτσι, όχι μόνο συντομεύεις το χρόνο διενέργειας του κάθε Διαγωνισμού, αλλά έχεις ήδη έτοιμα τα στατιστικά και τις αναφορές προς τη Διοίκηση, αλλά και τις παραγγελίες προς τους Αναδόχους.

 

 1. Οι διαδικασίες μου είναι πολύπλοκες και πρέπει κάθε φορά να παίρνω αποφάσεις. Με το σύστημα θα έχω την απαιτούμενη ευελιξία;

Οι διαδικασίες σου μπορούν να μοντελλοποιηθούν και η πολυπλοκότητα αυτή να απλοποιηθεί, γιατί στο σύστημα θα είναι πλέον έτοιμες και διαθέσιμες οι επιλογές για κάθε επόμενο βήμα. Άρα, θα κρατήσεις μόνο την ευελιξία που χρειάζεσαι και θα αποφύγεις τις περιττές θεωρητικές επιλογές.

 

 1. Τί γίνεται όταν θέλω να ‘οδηγήσω’ τους προμηθευτές μου σε καλύτερες προσφορές;

Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορείς να χρησιμοποιείς τη λειτουργία του συστήματος για υποβολή «βέλτιστων τελικών προσφορών» (best and final prices). Έτσι, έχεις τη δυνατότητα να καλέσεις έναν, περισσότερους ή όλους τους Προμηθευτές να υποβάλλουν βελτιωμένες προσφορές μέσω του συστήματος. Έχεις ακόμη και τη δυνατότητα να τους προσκαλέσεις σε Ηλεκτρονική Δημοπρασία.

 

 1. Στις περιπτώσεις που έχω και τεχνική αξιολόγηση με βαθμολογία, πώς χρησιμοποιώ το σύστημα;

Εσύ σαν Αγοραστής, στο αντίστοιχο στάδιο επεξεργασίας προσφορών, αποτυπώνεις στο σύστημα τη βαθμολογία του κάθε συμμετέχοντος στον πίνακα αξιολόγησης του συστήματος. Η βαθμολογία με τους συντελεστές βαρύτητας που έχεις ορίσει εντός του συστήματος, παράγει το τελικό σκορ (δηλαδή το αποτέλεσμα) της κάθε προσφοράς, το οποίο θα συνδυαστεί με τις τιμές για να αναδείξει τον τελικό νικητή.

 

 1. Δεν ζητάω πάντα τιμές, αλλά και εκπτώσεις, ειδικά στις περιπτώσεις έργων. Το σύστημα αντιμετωπίζει αυτές τις περιπτώσεις;

Φυσικά, διότι μπορείς να χρησιμοποιείς τον πίνακα τιμών με εκπτώσεις στον προϋπολογισμό σου ή σε τιμές αναφοράς (list prices). Για τα έργα, προβλέπεται από το σύστημα και ο έλεγχος «ομαλότητας τιμών» σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσίου.

 

 1. Στην εταιρεία μας, κάποιοι συντάσσουν και ανακοινώνουν τους Διαγωνισμούς και κάποιοι άλλοι τους αξιολογούν. Είναι αυτό δυνατό μέσα από την εφαρμογή;

Στην εφαρμογή υπάρχουν ρόλοι χρηστών και έτσι μπορείς να ορίζεις διαφορετικούς χρήστες σε κάθε στάδιο του κάθε Διαγωνισμού με διαφορετικά δικαιώματα ενεργειών. Για παράδειγμα, μπορείς να έχεις τον χειριστή του Διαγωνισμού, Επιτροπές Αξιολόγησης, Ομάδες Αγορών, επιβλέποντες Διευθυντές, κλπ., ώστε να αποτυπώσεις με τον καλύτερο τρόπο τις Διαδικασίες Προμηθειών του οργανισμού σου.

 

 1. Οι σημερινοί Προμηθευτές μου πώς θα χρησιμοποιούν την εφαρμογή; Θα πληρώσουν;

Οι Προμηθευτές θα προσκληθούν να εγγραφούν στην εφαρμογή, αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι. Η εγγραφή τους, τους δίνει αυτόματα το δικαίωμα να συμμετέχουν σε Ηλεκτρονικές Προμήθειες και άλλων εταιρειών που είναι εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα της cosmoONE, δηλαδή τους δίνει τη δυνατότητα να βρουν νέους πελάτες. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε εταιρεία ή οργανισμός που διενεργεί Διαγωνισμούς ανακαλύπτει και έχει πρόσβαση σε 13.000+ Προμηθευτές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι. Οι Προμηθευτές εγγράφονται και χρησιμοποιούν την πλατφόρμα της cosmoONE ως Προμηθευτές δωρεάν.

 

 1. Τι γίνεται αν ο Προμηθευτής δεν συμφωνήσει να πάρει μέρος στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό;

Δεν είναι ο Προμηθευτής που ορίζει τις διαδικασίες, αλλά ο διοργανωτής του Διαγωνισμού. Οι εταιρείες πλέον χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τις διαθέσιμες τεχνολογίες και μετασχηματίζονται μέσα από την αυτοματοποίηση των διαδικασιών τους απολαμβάνοντας σημαντικά οφέλη.  Αυτό επηρεάζει θετικά και τους Προμηθευτές καθώς τους ανοίγεται ένα νέο κανάλι πωλήσεων. Αν κάποιος Προμηθευτής δεν είναι σύμφωνος για τη συμμετοχή του σε Διαγωνισμό, είναι μεν δικαίωμα του, αλλά δεν μπορεί να σταματήσει αυτή την εξέλιξη. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέψτε μας να συστήσουμε την εξέταση της αναθεώρησης της συνεργασίας με τον συγκεκριμένο Προμηθευτή, σε σχέση με το κατά πόσο συμβάλει στο εταιρικό όραμα και τους επιχειρηματικούς στόχους σου.

 

 1. Πόσος χρόνος απαιτείται για τη διαδικασία προετοιμασίας της εταιρείας στην υιοθέτηση της εφαρμογής Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών;

Συνήθως μία έως δύο βδομάδες, ανάλογα με τον αριθμό και την πολυπλοκότητα των διαφορετικών διαδικασιών των Διαγωνισμών. Όμως, και αυτή η προετοιμασία είναι τυποποιημένη και συνήθως υλοποιείται σε στάδια, με τα στελέχη των εταιρειών να ενημερώνονται και να εκπαιδεύονται σε ομάδες. Εξαιρούνται από τον χρόνο αυτό οι τυχόν διαδικασίες ολοκλήρωσης (διασύνδεσης) με άλλα συστήματα και οι πιθανές περιπτώσεις που θα ζητηθεί ανάπτυξη προσωποποιημένων δυνατοτήτων της εφαρμογής.

 

 1. Αν είμαι Δημόσιος Οργανισμός μπορώ να διενεργώ Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς;

Φυσικά, αλλά πρέπει να γνωρίζεις ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και διαδικασίες διεξαγωγής όπως ορίζονται στο Νομοθετικό Πλαίσιο του Ν.4412/16.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Η εφαρμογή compareONE, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έχει επιτύχει εντυπωσιακά επίπεδα αποδοχής από τους χρήστες.
Παρέχεται μέσα από ένα εξαιρετικά φιλικό περιβάλλον διεπαφής, κι επειδή έχει μεγάλο εύρος από χρηστικά λειτουργικά χαρακτηριστικά, χρησιμοποιείται σχεδόν καθημερινά από τους χρήστες.

145.321

Ηλεκτρονικά Αιτήματα Αγορών RFx

13.000+

Εγγεγραμμένοι Προμηθευτές

ΤΑ ΑΜΕΣΑ ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ …

ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Λόγω αντικατάστασης των μη ηλεκτρονικών (fax, τηλέφωνο, ταχυδρομείο) μεθόδων επικοινωνίας.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Με επιτάχυνση του κύκλου διενέργειας της διαδικασίας προμήθειας, της σύγκρισης τμών και έκδοσης αναφορών έως και 50%.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ

Μέσα από συγκεκριμένα προτύπα επικοινωνίας, για υποβολή αιτημάτων και αξιολόγηση των απαντήσεων.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Με πλήρη καταγραφή του ιστορικού της κάθε προμήθειας για κάθε βήμα και ενέργεια, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Δεν απαιτείται αγορά ειδικού software ή hardware και δεν χρειάζεται υποστήριξη από το ΙΤ της εταιρείας σας.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Μέσα από τη διαρκή ανανέωση του αριθμού των εγγεγραμμένων προμηθευτών στην εφαρμογή.

Eάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τους Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς…