2017

Πιστοποίηση του συστήματος εSOURCE από τη Δ/νση Ανάπτυξης & Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ για χρήση σε Δημόσιους Διαγωνισμούς αξίας άνω των 60.000€ Πιστοποίηση ISO 9001:2015 WITSA ICT Excellence Awards – ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ Healthcare Business Awards – SILVER...

2016

2.260 Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί εντός του έτους, 7.000+ από την έναρξη διάθεσης της εφαρμογής Business IT Excellence (BITE) Award – BRONZE AWARD e-volution awards – GOLD...

2015

Λειτουργία του πρώτου Δυναμικού Συστήματος Αγορών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Δημοσίων Συμβάσεων e-volution awards – SILVER...

2014

e-volution awards – SILVER AWARD

2013

e-volution awards – AWARD