Βράβευση Gold & Platinum για την cosmoONE στα Procurement Excellence Awards 2024

Η εταιρεία του Ομίλου SOFTONE έλαβε τη διάκριση Gold & Platinum στα Procurement Excellence Awards 2024,  για το έργο ψηφιοποίησης του τμήματος προμηθειών του Διεθνούς Αεροδρομίου της Σόφιας.

Το επιμέρους έργο των ηλεκτρονικών προμηθειών του Αεροδρομίου της Σόφιας έλαβε τη διάκριση Gold στα Procurement Excellence Awards 2024, στον κλάδο «Best Logistics / Transportation / Fleet Management Procurement Initiative» και παράλληλα την κορυφαία διάκριση Platinum λόγω της υψηλότερης βαθμολογίας που συγκέντρωσε σε όλη την κατηγορία.

Αξιοποιώντας την πολυετή της εμπειρία, η cosmoONE σχεδίασε και προσέφερε μία σειρά από εξειδικευμένες υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικών προμηθειών για την κάλυψη των τεχνικών, οργανωσιακών και διοικητικών αναγκών του Αεροδρομίου της Σόφιας. Το έργο αυτό, αποτελεί μέρος του γενικότερου ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρησιακών λειτουργειών του αεροδρομίου, μέσω της προμήθειας, εγκατάστασης, και λειτουργίας ενός νέου πληροφοριακού συστήματος ERP, ένα έργο που έχει αναλάβει ο Όμιλος ΟΤΕ.

Συγκεκριμένα, για τη διαχείριση των προμηθευτών του αεροδρομίου, η cosmoONE προχώρησε στην υλοποίηση μίας νέας ιδιωτικής πύλης (portalONE), μέσω της οποίας, τόσο το αεροδρόμιο όσο και οι προμηθευτές, θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο Global Suppliers Marketplace της cosmoONE και σε ένα δίκτυο 13.000+ προμηθευτών ώστε να είναι ορατοί και αναζητήσιμοι και από άλλους Οργανισμούς.

Η αναγνώριση αυτή αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της εταιρείας στην καινοτομία, την αφοσίωση και την αριστεία στον τομέα των ηλεκτρονικών προμηθειών καθώς και της σημαντικής συνεισφοράς της στον κλάδο τα τελευταία 20 χρόνια.