Πιστοποίηση του συστήματος εSOURCE από τη Δ/νση Ανάπτυξης & Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ για χρήση σε Δημόσιους Διαγωνισμούς αξίας άνω των 60.000€

Πιστοποίηση ISO 9001:2015

WITSA ICT Excellence Awards – ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

Healthcare Business Awards – SILVER AWARD

e-volution awards – SILVER AWARD