Υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών με το «Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών»

Σύμβαση συνεργασίας υπέγραψε η cosmoONE με το «Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών – Ελευθέριος Βενιζέλος» για την παροχή Υπηρεσιών  Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών. Η διάρκεια της σύμβασης είναι δύο έτη, ενώ η  cosmoONE επιλέχθηκε μετά από διαγωνισμό με κλειστή διαδικασία.

Ο ΔΑΑ έχει ήδη πραγματοποιήσει με επιτυχία δύο ηλεκτρονικές δημοπρασίες, εξασφαλίζοντας  σημαντική εξοικονόμηση κόστους έναντι του αρχικού προϋπολογισμού.

Η χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικών δημοπρασιών εντάσσεται στη στρατηγική του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, μεγιστοποιώντας τα ποσοτικά και ποιοτικά οφέλη από τη χρήση τους.

Η cosmoONE, έχοντας πραγματοποιήσει περισσότερες από 2.500 ηλεκτρονικές δημοπρασίες και 7.000 ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, συνεχίζει να προσθέτει τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους οργανισμούς στη λίστα των συνεργατών της, έχοντας πάντα ως στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και την εξοικονόμηση πόρων μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών δημοπρασιών.