Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τις Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες… σε video!

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες και ξεκινήστε με την Εισαγωγή στις Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες, τα videos και τα κείμενα για τους τύπους των Δημοπρασιών και τις περιπτώσεις προμηθειών που εξυπηρετούν, καθώς και τα οφέλη για τον οργανισμό σας. Εκεί θα βρείτε και όλες τις απαντήσεις στις ερωτήσεις σας. Συνεχίστε την ενημέρωσή σας με τα τα σύντομα κείμενα που βρίσκονται στη ”βιβλιοθήκη” μας και διαβάστε για τα κύρια χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες κάθε τύπου Δημοπρασίας. Κάθε εβδομάδα, μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, δημοσιεύουμε νέα videos. Μείνετε συντονισμένοι!