Η cosmoONE ανέπτυξε το 1ο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ΔΕΗ

Η cosmoONE, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ,  ανέπτυξε για τη ΔΕΗ το 1ο  Δυναμικό Σύστημα Αγορών, το οποίο διακρίθηκε με ΒRΟΝΖΕ ΑWARD στα Business IT Excellence Awards 2016.

Επεκτείνοντας την ήδη υπάρχουσα συνεργασία για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών και Ηλεκτρονικής Αγοράς, η cosmoONE ανέλαβε την πλήρη ανάπτυξη του λογισμικού για τη λειτουργία του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, σύμφωνα με τα Κοινοτικά πρότυπα και τις εξειδικευμένες λειτουργικές απαιτήσεις της ΔΕΗ. Η υλοποίηση βασίστηκε στην υφιστάμενη υποδομή και τις τεχνολογίες του Β2Β Μarketplace της εταιρείας και η εφαρμογή περιλαμβάνει λειτουργίες ηλεκτρονικών καταλόγων και διαγωνισμών, καθώς και portal  επικοινωνίας για εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες.

Στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Υποστηρικτικών Λειτουργιών της ΔΕΗ, το Δυναμικό Σύστημα Αγορών επιτρέπει στην εταιρεία να πραγματοποιεί ηλεκτρονικά μια σειρά από διαδικασίες, όπως κατάρτιση διακηρύξεων, προκηρύξεις διαγωνισμών, διάθεση τευχών διακηρύξεων και συμβάσεων, αξιολόγηση αιτήσεων συμμετοχής, πρόσβαση σε στατιστικά στοιχεία κ.α.

Ο Bοηθός Διευθυντής της Διεύθυνσης Υλικών και Προμηθειών της ΔΕΗ,  κ. Κώστας Ντότσιας δήλωσε σχετικά: «Η πρωτοβουλία της ΔΕΗ για ένταξη της χρήσης του Δυναμικού Συστήματος Αγορών της cosmoONE στις υφιστάμενες διαδικασίες προμηθειών, στηρίχθηκε στη συνεχή μας προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ευελιξία τους. Το νέο online περιβάλλον διεξαγωγής προμηθειών θα συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω ορθολογικοποίηση των δαπανών προμήθειας προϊόντων, υπηρεσιών και έργων και συνακόλουθα στην αποτελεσματικότητα της εταιρείας, στην προώθηση των κανόνων της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, στην επίτευξη ευρύτερων επιχειρησιακών στόχων, όπως η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, αλλά και στην παροχή ευκαιριών συνεργασίας με μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ο Γενικός Διευθυντής της cosmoONE, κ. Θανάσης Πετμεζάς, ανέφερε: «Διαθέτοντας τεχνογνωσία και επιχειρησιακή εμπειρία 15 χρόνων, η cosmoONE με τις εφαρμογές της απαντά στη συνεχή ανάγκη των επιχειρήσεων για μείωση λειτουργικού κόστους, εκσυγχρονισμό και  επιτάχυνση διαδικασιών, αλλά και ενίσχυση  της διαφάνειας. Η επέκταση της συνεργασίας μας με τη ΔΕΗ, μέσω του βραβευμένου Δυναμικού Συστήματος Αγορών, επιβεβαιώνει την ποιότητα και την αξιοπιστία των παρεχόμενων λύσεων της εταιρείας μας».