Εντυπωσιακά νούμερα χρήσης ηλεκτρονικών προμηθειών για το Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ

Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία για τον ρυθμό ενσωμάτωσης και το βαθμό χρήσης της υπηρεσίας διενέργειας μικρών διαγωνισμών και ερευνών  αγοράς (eRFx) από το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ-ΕΚΑ.

Μέσω της υπηρεσίας eRFx της cosmoONE, επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του διαδικαστικού κόστους αλλά και του συνολικού χρόνου διεξαγωγής ενός μικρού διαγωνισμού. Περιλαμβάνει τη σύνταξη του διαγωνισμού, την επιλογή των προμηθευτών, την αποστολή του διαγωνισμού, τη λήψη απαντήσεων με δομημένο τρόπο, και την αξιολόγηση των απαντήσεων, έως και την απόφαση ανάδειξης νικητή, διατηρώντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία ασφάλειας και διαφάνειας, δημιουργώντας έτσι  οφέλη για όσους την επιλέγουν.

Το Νοσοκομείο ΚΑΤ, κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2013 διεκπεραίωσε συνολικά 672 αιτήματα και μικρούς διαγωνισμούς μέσω της υπηρεσίας eRFx. Στους διαγωνισμούς αυτούς έλαβαν μέρος 369 διαφορετικοί προμηθευτές οι οποίοι εντάχθηκαν χωρίς οικονομική επιβάρυνση στο σύστημα για τον σκοπό αυτό.

Η υπηρεσία eRFx παρέχεται μέσω Internet, οπότε δεν απαιτήθηκε καμία επένδυση και νέα υποδομή σε software ή hardware ούτε από το Νοσοκομείο, ούτε από τους αντίστοιχους προμηθευτές του, με αποτέλεσμα η υπηρεσία να καταστεί παραγωγική σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι, σε μία συγκεκριμένη μέρα ανακοινώθηκαν μέσω του συστήματος προς τους προμηθευτές 52 μικροί διαγωνισμοί eRFx, γεγονός που καταδεικνύει την ευκολία και την ταχύτητα στη χρήση της υπηρεσίας.

Η υπηρεσία eRFx έχει χρησιμοποιηθεί από το ΚΑΤ για την προμήθεια αιμοστατικών, αγγειοχειρουργικών μοσχευμάτων, υλικών αιμοληψίας, υλικών ακτινολογίας, κλιματιστικών, ειδών πληροφορικής και πλήθος άλλων ιατροφαρμακευτικών και όχι μόνο αγαθών, ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για ευρύτερη αξιοποίησή της από το νοσοκομείο.

Ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ-ΕΚΑ, κ. Ε. Βουμβουλάκης,  ανέφερε: «Είμαστεενθουσιασμένοι με τη χρήση αυτού του εργαλείου, διότι προσφέρει ταχύτητα, αξιοπιστία, διαφάνεια και μείωση της γραφειοκρατίας. Έχουμε ξεκινήσει την  προσπάθεια να εντάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερους προμηθευτές στην ψηφιακή πλατφόρμα της cosmoONE, ώστε να διευκολύνουμε το έργο των προμηθειών. Πιστεύω ότι αυτή είναι η σωστή πρακτική για τον δημόσιο τομέα, όπου η αυστηρή αντικειμενικότητα έχει ιδιαίτερη σημασία, και εντάσσεται απολύτως στις οδηγίες – κατευθύνσεις που υπάρχουν από την ηγεσία του Υπουργείου για εκσυγχρονισμό, και συγχρόνως  προσανατολισμό σε καινοτόμες αλλά και αποδοτικές λύσεις.»

Η cosmoONE, μέλους του Ομίλου ΟΤΕ, που εξειδικεύεται στις ηλεκτρονικές προμήθειες, έχει υλοποιήσει συνολικά 7.000 ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς eRFx και περισσότερες από 2.500 ηλεκτρονικές δημοπρασίες για τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους οργανισμούς  του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα έχοντας πάντα σαν στόχο την άψογη λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας, την αύξηση του ρυθμού χρήσης της αλλά και την αύξηση της πραγματικής εξοικονόμησης πόρων.