Συμμετοχή στο έργο ΜΙΔΑΣ για ηλεκτρονικές προμήθειες Δημόσιων Πανεπιστημίων

Στο έργο «ΜΙΔΑΣ» συμμετέχει η cosmoONE, για την εισαγωγή νέων μεθόδων και τεχνολογιών πληροφορικής στις διαδικασίες προμηθειών των Δημόσιων Πανεπιστημίων, με στόχο τη μείωση του κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας και της διαφάνειας.

Στο πλαίσιο του «ΜΙΔΑΣ», θα δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο εργαλείων και μεθόδων για τη χρήση ηλεκτρονικών προμηθειών από τα Δημόσια Πανεπιστήμια, επιστημονικά τεκμηριωμένο και καταρτισμένο με επαγγελματική μεθοδολογία. Το έργο ακολουθεί το διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο Kraljic για την εξέταση της φύσης και την κατηγοριοποίηση των αγορών προμηθειών.

Το έργο αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη, όπως η μείωση των τιμών αγοράς για αγαθά και υπηρεσίες, η μείωση του διαχειριστικού κόστους, η συντόμευση του κύκλου προμηθειών, η αύξηση της χρησιμοποίησης εγκεκριμένων προμηθευτών, η διαφάνεια στις διαδικασίες, ο περιορισμός των αγορών εκτός συμβάσεων και η συνολική βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας.

Χάρη στο μεγάλο εύρος εφαρμογής, ο «ΜΙΔΑΣ» μπορεί να αξιοποιηθεί από όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και τον ευρύτερο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.

Το έργο «ΜΙΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 366.567€, υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς» και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Στο έργο συμμετέχει, επίσης, το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ενώ συντονιστής είναι η εταιρεία REMACO A.E. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.