Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων Ηλεκτρονικών Προμηθειών στη Γενική Τράπεζα

Η cosmoONE υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας και ήδη παρέχει με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρωμένες λύσεις Ηλεκτρονικών Προμηθειών στη Γενική Τράπεζα

Ως αποτέλεσμα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Γενικής Τράπεζας, κ. Aλέξανδρος Μάνος, σχολίασε: «Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες που μας προσφέρει η cosmoONE. Συνιστώ σε κάθε εταιρεία που θέλει να μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα με μετρήσιμο, διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο να μελετήσει σοβαρά τη χρήση των ηλεκτρονικών δημοπρασιών».

Οι λύσεις που προσφέρει η cosmoONE στη Γενική Τράπεζα περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την επισκόπηση και τον ανασχεδιασμό των υφιστάμενων διαδικασιών προμηθειών της τράπεζας, με παράλληλη χρήση των υπηρεσιών της cosmoONE για sourcing & negotiations, συγκεκριμένα:

Την υπηρεσία ηλεκτρονικών δημοπρασιών, auctionONE, για τη δραστική μείωση του κόστους προμηθειών και χρήση σε περιπτώσεις διαγωνισμών σχετικά υψηλής αξίας και

Την υπηρεσία ηλεκτρονικών διαγωνισμών, compareONE, για τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου προμηθευτών και τη διεξαγωγή eRFIs, eRFPs και eRFQs.

H Γενική Τράπεζα έχει ήδη πραγματοποιήσει επτά ηλεκτρονικές δημοπρασίες ενώ έχει ολοκληρώσει και ένα σημαντικό αριθμό μικρών διαγωνισμών μέσω της υπηρεσίας eRFx, τα αποτελέσματα των οποίων κρίθηκαν ως ιδιαίτερα επιτυχή από τον κ. Αλέξη Γκέγκιο, Deputy COO, καθώς «επιτεύχθηκε σημαντική εξοικονόμηση κόστους έναντι του αρχικού προϋπολογισμού, με ταυτόχρονη σημαντική αναβάθμιση των διαδικασιών προμηθειών αυξάνοντας την αξιοπιστία της Τράπεζας».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής της cosmoONE, κ. Θανάσης Πετμεζάς, ανέφερε ότι  «αποτελεί δέσμευση της εταιρείας η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, ειδικότερα στον Τραπεζικό Τομέα, όπου τίθενται συνεχώς καινούργιοι στόχοι και νέες προκλήσεις».