Η cosmoONE συμμετείχε ως χορηγός στο συνέδριο Health IT

Σημαντικές ανακοινώσεις για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στον τομέα της Υγείας στη χώρα μας, οι οποίες έρχονται να βελτιώσουν την πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας, να διευκολύνουν το έργο των επαγγελματιών υγείας και να ενισχύσουν τους μηχανισμούς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο εθνικό σύστημα υγείας, έλαβαν χώρα στο διήμερο Συνέδριο Health IT Conference 2018.

Περισσότερα στο http://www.healthitconference.gr/