Η cosmoONE χορηγός στην εσπερίδα “Καινοτόμες Στρατηγικές Προμηθειών στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα”

Με τη συμμετοχή πάνω από 140 υψηλόβαθμων στελεχών οργανισμών και επιχειρήσεων της χώρας από τη Βιομηχανία, το Εμπόριο και τις Υπηρεσίες, το συνέδριο παρουσίασε πώς διακεκριμένες επιχειρήσεις επαναπροσδιόρισαν τη Στρατηγική Προμηθειών τους με βάση την τρέχουσα οικονομική κρίση, όπως και αποτελεσματικά εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές σε 4 άξονες: (1) Sourcing & Bidding, (2) διαπραγματεύσεις και συμβολαιοποίηση, (3) procurement & διαχείριση συμβάσεων, (4) δείκτες μέτρησης της απόδοσης και spend management.Δείτε περισσοτερα ΕΔΩ.