Εφαρμογές
Ηλεκτρονικών Προμηθειών

Hλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

Ηλεκτρονική Έρευνα Αγοράς,Συλλογή Προσφορών & Διενέργεια Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών, που εξασφαλίζει την καλύτερη τιμή στα δεδομένα της αγοράς.

Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες

Διαπραγμάτευση Τιμών σε πραγματικό χρόνο, με υποβολή ανταγωνιστικών προσφορών, από τους επιλεγμένους από εσάς προμηθευτές.

Ηλεκτρονικές Παραγγελίες

Ηλεκτρονική δημιουργία, δρομολόγηση, έγκριση και υποβολή παραγγελιών προς τους συμβεβλημένους προμηθευτές σας.

20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Eίμαστε δίπλα σας ως πάροχοι υπηρεσιών & σύμβουλοι στην βελτίωση της αποδοτικότητας των στελεχών σας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών σας.
Οι μεγαλύτερες εταιρίες του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα έχουν κάνει χρήση των υπηρεσιών μας και των συστημάτων μας, ενώ πάνω από 3.000 εταιρίες είναι εγγεγραμμένες σαν προμηθευτές στις εφαρμογές μας

149.733

Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

11.469

Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες

540.224

Ηλεκτρονικές Παραγγελίες