Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Σκοπιμότητα »

Έχω επιχειρηματικό πλάνο (business case);

Ένα επιχειρηματικό πλάνο για τις ηλεκτρονικές προμήθειες είναι το έγγραφο που χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς προκειμένου να επιτύχουν τη δέσμευση και την έγκριση της ανώτερης διοίκησης για την επένδυση σε οργανωσιακή αλλαγή, όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση- όπως είναι οι ηλεκτρονικές προμήθειες- αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο επιλέγονται οι προμηθευτές και αγοράζονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σε μια επιχείρηση/ οργανισμό. Το επιχειρηματικό πλάνο, με άλλα λόγια παρέχει ένα πλαίσιο σχεδιασμού και διαχείρισης αυτής της αλλαγής και συνεχούς αναγνώρισης των κινδύνων. Η βιωσιμότητα του εγχειρήματος θα κριθεί από τα περιεχόμενα του επιχειρηματικού πλάνου.

Οι δύο βασικές περιοχές των προμηθειών που μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα είναι:

  • Στα αγαθά και τις υπηρεσίες που αγοράζεται
  • Στη διαδικασία που χρησιμοποιείται για να αγοράσετε αυτά τα αγαθά και τις υπηρεσίες

Στο επιχειρηματικό πλάνο, χρειάζεται να καλύψετε και τις δύο περιοχές, ποσοτικοποιώντας τις εξοικονομήσεις τόσο από τα αγαθά που αγοράζονται όσο και αυτές που σχετίζονται με τη διαδικασία αγοράς.