Από την πλατφόρμα της cosmoONE οι πρώτες ηλεκτρονικές δημοπρασίες του Υπουργείου Οικονομικών

Μέσω της πλατφόρμας της cosmoONE διεξάγονται από το Υπουργείο Οικονομικών, οι πρώτες ηλεκτρονικές δημοπρασίες για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού. Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες διεξάγονται φέτος πιλοτικά, ενώ στόχος του Υπουργείου είναι η επέκταση της χρήσης τους.

Η cosmoONE έχει προσαρμόσει πλήρως την ηλεκτρονική πλατφόρμα διεξαγωγής πλειοδοτικών δημοπρασιών στις απαιτήσεις των συγκεκριμένων αναγκών του Υπουργείου, με την κατάλληλη παραμετροποίηση του λογισμικού, αλλά και την παροχή του απαραίτητου εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού.

Ο Γενικός Διευθυντής της cosmoONE, κ. Θανάσης Πετμεζάς, δήλωσε: «Η νέα ψηφιακή εποχή δημιουργεί νέα εργαλεία για να γίνονται όλα γρήγορα, απλά και αποδοτικά. Με τις ηλεκτρονικές πλειοδοτικές δημοπρασίες επιτυγχάνεται μεγιστοποίηση του οφέλους, ευκολία, αποτελεσματικότητα, πλήθος συμμετοχών, διαφάνεια και ταχύτητα στη διαπραγμάτευση των τιμών. Τα πλεονεκτήματα αυτά αναμένεται να καθιερώσουν τα επόμενα χρόνια τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες ως βέλτιστη πρακτική. Είμαστε υπερήφανοι για τη συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών στη διεξαγωγή ηλεκτρονικών δημοπρασιών παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, μέσω της πλατφόρμας της cosmoONE. Οι λύσεις μας μπορούν να βοηθήσουν και άλλους φορείς του Δημοσίου να μπουν δυναμικά στη νέα ψηφιακή εποχή.»