English

Welcome to the training material for the sourceONE neo application, for Economic Operators and Suppliers. To view the training guide, click on the link that follows:
EN sourceONE neo – Supplier Quick Guide

 

Ελληνικά

Καλώς ήρθατε στο εκπαιδευτικό υλικό της εφαρμογής sourceONE neo για Οικονομικούς Φορείς και Προμηθευτές. Για να δείτε τον οδηγό συμμετοχής, παρακαλούμε πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:
EL sourceONE neo – Οδηγός χρήσης για Οικονομικούς Φορείς και Προμηθευτές

 

български

Добре дошли в обучителния материал за приложението sourceONE neo за икономически оператори и доставчици. За да видите ръководството за обучение, щракнете върху връзката, която следва:
BG sourceONE neo – Кратко ръководство за доставчик

 

cosmoONE Helpdesk

Support center and Knowledge Base: https://support.cosmo-one.gr/

email: support@cosmo-one.gr