ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ολοκληρωμένες λύσεις για τις προμήθειές σας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Αυτοματοποιώντας τα τμήματα της αλυσίδας των προμηθειών που σχετίζονται
με την μεγαλύτερη επιβάρυνση σε αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα!

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Εφαρμογές και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Προμηθειών για επιχειρήσεις και οργανισμούς στον Τομέα της Υγείας

Εξειδικευμένες εφαρμογές που σχετίζονται με τις διαδικασίες προμηθειών των Νοσοκομείων, τόσο για εξυπηρέτηση εσωτερικών αναγκών, όσο και διαδικασιών με τους προμηθευτές.

 

Οι εφαρμογές καλύπτουν με απόλυτα ηλεκτρονικό τρόπο τις διαδικασίες «από το αίτημα στην τιμολόγηση» ξεκινώντας από την υποβολή αιτήματος από τις κλινικές, την δρομολόγηση και συγκέντρωση αιτημάτων στο τμήμα προμηθειών, τη διενέργεια διαγωνισμών, την αποστολή παραγγελιών, τη λήψη, καταχώρηση και αποθήκευση ηλεκτρονικών τιμολογίων εως και την παρακολούθηση και διαχείριση του κόστους ανάλωσης.

 • Οι εφαρμογές παραμετροποιούνται ανά Νοσοκομείο και προσωποποιούνται με βάση τις λειτουργικές ιδιαιτερότητές του.
 • Οι Υπηρεσίες που συνοδεύουν τις εφαρμογές, ενσωματώνουν βέλτιστες πρακτικές για τις διαδικασίες προμηθειών.
 • Οι εφαρμογές είναι αυτόνομες, αλλά μπορούν να διασυνδεθούν και να ανταλλάξουν πληροφορίες μεταξύ τους και με εξωτερικά συστήματα.
 • Υπάρχει κοινή βάση προμηθευτών για όλα τα Νοσοκομεία και ακολουθείται κοινή κατηγοριοποίηση των προμηθειών του Νοσοκομειακού και μη υλικού.

 

Οι παρεχόμενες λύσεις αυτοματοποιούν τα τμήματα της αλυσίδας προμηθειών που σχετίζονται με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση στην αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα! Αντιμετωπίζουν με βέλτιστο τρόπο υπαρκτά προβλήματα που απασχολούν τις Διοικήσεις και τα στελέχη των Νοσοκομείων.

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΥΧΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΡΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ...

 • Τον φόρτο εργασίας στο τμήμα Προμηθειών, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών που επιβάλλονται από την Νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων.
 • Τις τάσεις μεταβολής των τιμών μονάδας σε υλικά υψηλού αριθμού αγορών.
 • Τους δείκτες ανάλωσης ανά κατηγορία υλικών σε σχέση με στατιστικά στοιχεία.
 • Το μείγμα των προμηθευτών.
ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΎ ΚΟΣΤΟΥΣ, ΔΙΟΤΙ ...

 • Ο καθημερινός φόρτος εργασίας είναι δυσανάλογος με την επιχειρησιακή αξία των περισσοτέρων προμηθειών, αλλά και των εσωτερικών αιτημάτων από κάθε Κλινική.
 • Οι διαδικασίες ρουτίνας δεν προσφέρουν καμία μείωση διαχειριστικού κόστους στις διαρκώς επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, παρά μόνο ανάλωση χρόνου.
 • Οι εσωτερικές διαδικασίες, συνήθως, δεν είναι «φιλικές» όχι μόνο προς τους προμηθευτές, αλλά ούτε και στους εσωτερικούς χρήστες του Νοσοκομείου.
 • Οι πληροφορίες των προμηθειών δεν συλλέγονται εύκολα, δεν ταξινομούνται ψηφιακά και δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε ιστορικά στοιχεία.
 • Τα Μητρώα Προμηθευτών του Ιατροτεχνολογικού και Γενικού υλικού είναι οργανωμένα σε απλές μορφές και δεν μπορούν να ανανεωθούν εύκολα.

Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Προμηθειών ειδικά προσαρμοσμένες για τα Νοσοκομεία που αντιμετωπίζουν τον καθημερινό φόρτο εργασίας των στελεχών και δίνουν αξιόπιστα αποτελέσματα και αναφορές στη Διοίκηση.

 

 

careONE

για δημιουργία και δρομολόγηση αιτημάτων αγορών από τις Κλινικές, προς το Γραφείο Προμηθειών.

compareONE

για Ηλεκτρονική έρευνα αγοράς, συλλογή και διαχείριση αιτημάτων και προσφορών από τους προμηθευτές σας.

tenderONE

για διενέργεια Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών, Συνοπτικών ή άνω του ορίου.

auctionONE

για διενέργεια μειοδοτικών ηλεκτρονικών δημοπρασιών για αγορά υλικών ή υπηρεσιών.

procureONE

για αποστολή παραγγελιών σε συμβεβλημένους προμηθευτές μέσα από δομημένους καταλόγους ειδών.

connectONE

για ανταλλαγή και διαχείριση ηλεκτρονικών τιμολογίων με τους προμηθευτές σας.

Εξειδικευμένες λύσεις για την υλοποίηση των διαδικασιών των μικροπρομηθειών σας από το αίτημα προμήθειας έως και την τιμολόγηση.

 

Μετρήστε τα οφέλη σε κάθε βαθμίδα του συστήματος Υγείας από τη χρήση των εφαρμογών της cosmoONE!

ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

περιορίζονται τα κόστη Προμηθειών, 14% κατά προσέγγιση, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα των αγορών.

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Με την εφαρμογή έρευνας αγορών κάθε αίτημα προμήθειας διεκπαιρεώνεται σε περίπου 4' αναβαθμίζοντας σημαντικά την καθημερινή εργασία των στελεχών.

ΜΕΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

Απεμπλοκή από άσκοπη διακίνηση επαναλαμβανόμενων εγγράφων που δημιουργούν καθυστερήσεις.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΕΚΠΕΙΡΑΙΩΣΗΣ

Μειώνεται ο χρόνος εκτέλεσης διαχειριστικών εργασιών, διότι οι εφαρμογές παρέχουν αυτοματοποιημένες αναφορές προς τα στελέχη προμηθειών και την Διοίκηση.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Δυνατότητα επιλογής προμηθευτών που συνεργάζονται με αλλα Νοσοκομεία,οπότε μειώνεται το ``προμηθευτικό ρίσκο`` και εντείνεται ο ανταγωνισμός και έχετε καλύτερα αποτελέσματα.

ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

πλήρης εικόνα για τα αιτήματα, τους διαγωνισμούς και τις παραγγελίες με στοιχεία για το Νοσοκομείο και τους Προμηθευτές. Με αναλυτικές αναφορές σε είδη, τιμές, ποσότητες, καθώς και τη συχνότητα αγορών που βοηθά στον έλεγχο και προϋπολογισμό του συνολικού κόστους.

Δείτε αναλυτικά τις εφαρμογές Ηλεκτρονικών Προμηθειών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε