Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Το σύνολο του έργου » Εντοπισμός των κατάλληλων εφαρμογών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών προμηθειών »

Υπολογισμός οφέλους– δημιουργία ROI

Εντοπισμός περιοχών οφέλους

Οι κύριες περιοχές στις οποίες εντοπίζονται τα Οφέλη των Ηλεκτρονικών Προμηθειών φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα. Για να εντοπίσουμε τελικά το σύνολο του οφέλους θα πρέπει να εξετάσουμε κάθε μια από αυτές τις περιοχές ξεχωριστά.

Εντοπισμός περιοχών οφέλους

Εντοπισμός περιοχών οφέλους

Σελίδα: 1 2 3 4