Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2022

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Το σύνολο του έργου » Εντοπισμός των κατάλληλων εφαρμογών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών προμηθειών »

Εκτίμηση κόστους διαδικασιών με e-προμήθειες

Οι βασικές κατηγορίες κόστους που θα πρέπει να αναλυθούν σε αυτό το στάδιο, δηλαδή κατά την εκτίμηση του κόστους Διαδικασιών με τη χρήση τεχνολογιών Ηλεκτρονικών Προμηθειών, ταυτίζονται με τις κατηγορίες κόστους που περιλαμβάνονται στην ανάλυση Κόστους Παραδοσιακών Διαδικασιών καθώς τα δυο σύνολα κόστους θα πρέπει να συγκρίνονται σε κοινή βάση και με κοινά κριτήρια.
Από την άλλη, παρά την κοινή βάση σύγκρισης που επιβάλλεται να τηρηθεί, επιπλέον κόστη θα πρέπει να προστεθούν σε αυτό το στάδιο, καθώς κατά τον ανασχεδιασμό των Διαδικασιών θα χρειαστεί να δαπανηθούν πόροι για εκπαίδευση και ανασχεδιασμό των Διαδικασιών.

Οδηγίες: Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις κατηγορίες για να δείτε περισσότερες πληροφορίες.

εκτίμηση κόστους διαδικασιών με electronic ηλεκτρονικες προμήθειες