Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Ανάγκη για e-προμήθειες » Αλλαγές & τάσεις της αγοράς »

Η κατάσταση στην ελληνική αγορά

Το 2008 στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται εφτά ηλεκτρονικές αγορές, η Business Exchanges, η CosmoOne, η e-Logistics, η Yassas.com, η Retail@link, η B2B Construct και η IS Impact (i@connect service). Από αυτές, οι 2 πρώτες είναι οριζόντιες και οι 4 επόμενες κάθετες, ενώ η τελευταία είναι eBusiness solution provider. Σε αυτές συμμετέχουν περισσότερες από 2.250 επιχειρήσεις, ενώ έχει εκτιμηθεί ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που πραγματικά διεξάγουν συναλλαγές μέσω αυτών των ηλεκτρονικών αγορών είναι περίπου 1.500.

Σύμφωνα με έρευνα, την οποία πραγματοποίησε το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του ΟΠΑ από τον Ιούνιο του 2007 ως τον Φεβρουάριο του 2008, οι ηλεκτρονικές αγορές αναδεικνύονται ως ο τρόπος εταιρικών συναλλαγών που υιοθετούν ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα:

  • Οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τις επιχειρήσεις είναι η ηλεκτρονική παραγγελιοληψία, οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες και οι ηλεκτρονικές προμήθειες. Τελευταία σε διεισδυτικότητα φαίνεται η εφαρμογή του transaction clearing.
  • Παρόμοια, οι υπηρεσίες που προτίθενται οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν ακόμη περισσότερο μελλοντικά, είναι οι ίδιες με αυτές που εφαρμόζονται περισσότερο σήμερα.
  • H συμμετοχή μιας επιχείρησης σε ηλεκτρονικές αγορές έχει αρκετά οφέλη σημαντικότερο από τα οποία είναι η μεγάλη βελτίωση της ανταγωνιστικότητά της στην αγορά. Επίσης, οι εταιρίες κερδίζουν σημαντικά σε θέματα παραγωγικότητας του προσωπικού, σε ποιότητα, σε χρόνους προμήθειας και διαχείρισης, σε κερδοφορία αλλά και σε εξοικονόμηση κόστους.
  • Στο πλαίσιο της έρευνας οι εταιρίες ρωτήθηκαν και για τη σχέση που έχουν οι ανταγωνιστές τους με τις ηλεκτρονικές αγορές. Όπως προέκυψε λοιπόν, περισσότεροι από τους μισούς ανταγωνιστές των εταιριών χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές αγορές με αποτέλεσμα τη βελτίωση της εικόνας τους στους προμηθευτές, στους αγοραστές και γενικότερα στην αγορά.
  • Όσον αφορά τους κύριους προμηθευτές οι οποίοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές αγορές, οι εταιρίες νιώθουν ότι είναι απαραίτητη η διατήρηση καλών σχέσεων μαζί τους. Το γεγονός αυτό, οφείλεται κυρίως στο ότι, πέραν από τους ίδιους τους προμηθευτές, μέσα από τη συμμετοχή σε ηλεκτρονικές αγορές, επωφελούνται πάρα πολύ και οι ίδιες οι εταιρίες, αφού οι λειτουργίες τους γίνονται πλέον πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές. Ανάλογα προκύπτει, ότι και η αποκοπή τους από τους προμηθευτές γίνεται πιο δύσκολη.
  • Αντίστοιχα και στους πελάτες των εταιριών που συμμετέχουν σε ηλεκτρονικές αγορές, η διατήρηση καλών σχέσεων μαζί τους κρίνεται απαραίτητη καθώς στηρίζουν την αποτελεσματικότερη λειτουργία των εταιριών. Και σε αυτήν την περίπτωση, η λήξη της συνεργασίας μαζί τους δεν είναι εύκολη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα, δείτε το παραδοτέο της Ομάδας Εργασίας Ιβ3 του E-business Forum: «Ηλεκτρονικές Αγορές και Υπηρεσίες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα» http://www.ebusinessforum.gr/teams/teamsall/view/index.php?ctn=108&language=el