Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022

e-Προμήθειες » Εφαρμογές » e-Procurement »

Πως αλλάζει η διαδικασία μιας παραγγελίας όταν αυτή γίνεται ηλεκτρονικά;

Οι αλλαγές που εισάγονται στην διαδικασία παραγγελιών με τη χρήση της τεχνολογίας διακρίνονται στο παρακάτω σχήμα:

Οδηγίες: Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στο κάθε βήμα για να δείτε επιπλέον πληροφορίες

Ηλεκτρονική διαδικασία παραγγελιών