Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022

e-Προμήθειες » Εφαρμογές » e-Procurement »

Παραδοσιακά ποια είναι η διαδικασία μιας παραγγελίας;

Η παραδοσιακή διαδικασία παραγγελιών διακρίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Οδηγίες: Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στο κάθε βήμα για να δείτε επιπλέον πληροφορίες

Παραδοσιακή διαδικασία παραγγελιών