14 ΒΡΑΒΕΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΟ 2012

Στην υπηρεσία Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών sourceONE
και στην ανάπτυξη πρωτοποριακών εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Βραβεία & Διακρίσεις

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ

Μείωση του κόστους των προμηθειών
σε αναλογία 1:1 με την αύξηση της κερδοφορίας
αλλάζοντας απλά τρόπο προσέγγισης

ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ
ΔΕΙΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Με εύκολη διαχείριση
& έλεγχο των προμηθειών σας

ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΥΚΟΛΙΑ
& ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Απελευθερώστε πολύτιμο χρόνο από τα στελέχη σας
με τη χρήση απλών και φιλικών εφαρμογών

ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ

e Procurement Solutions

Use wisely your executives’ time and make the most of your purchasing power!

Carry out your business procurement processes electronically.

Our latest news

20 years of experience in eProcurement

We are here to help you as service provider on e-Procurement and consultants in improving the performance of your executives
and the efficiency of your procedures.
The biggest companies for public and private sector have made use our services and
more than 13,000 companies are registered as suppliers in our applications.

e Sourcing

Search the market online for suppliers, in order to create invitations for tenders, proposals and quotations.

e Auctions

Real-time Negotiation, with bid submission among prequalified bidders, in a controlled environment.

e Orders

Online creation, submission and approval of Purchase Requests, and routing them to your suppliers as Purchase Orders.

CLOUD BASED

Access to the applications exclusively via the Internet without the need to invest in software, hardware or specialized staff.

EASY TO USE

Use of the applications in a simple and friendly environment, without the requirement of training or special knowledge of the organization's executives.

ADAPTABLE TO YOUR NEEDS

Applications with extensive customization capabilities to meet the specific requirements and needs of each organization.

RELIABILITY

Applications that are controlled for their smooth operation, and implementation of projects that are subject to certified procedures.

TRANSPARENCY

Ensured transparency and traceability of the procurement procedures to the maximum extent, resulting to equal treatment of suppliers.

SAFETY

Absolute security in the observance of procedures and data protection, with systems hosted in Data Centers protected by advanced software.

In the last 20 years, we are developing the B2B eBusiness Market in Greece

149.733

e Tenders

11.469

e Auctions

540.224

e Orders

Empower your team! Start saving today!