Ρ.Α.Ε. – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. από Σεπτέμβριο 2018 έως και Δεκέμβριο 2019. Περισσότερα εδώ.

14 AWARDS & DISTINCTIONS
SINCE 2012

For sourceONE eTender Services
and innovative B2B eCommerce Applications development.

Awards & Distinctions

IT'S ALL ABOUT
MEASURABLE VALUE

e PROCUREMENT APPLICATIONS
MORE


suitable for organizations of all sizes

LARGE RETURN
ON INVESTMENT

A SOLUTION TO FIT
YOUR EVERY NEED

Highest,Lowest, Fastest

e PROCUREMENT SOLUTIONS

Your costGUARD Company!

e Procurement Solutions

Use wisely your executives’ time and make the most of your purchasing power!

cosmoONE’s services help you increase bottom line results,by reducing direct and indirect costs!

Our latest news

Η cosmoONE είναι ο Μεγάλος Χορηγός του Procurement Conference 2019, που διοργανώνεται για πρώτη φορά φέτος από το εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό Newsletter Plant και το μηνιαίο περιοδικό Plant της ε...

Δύο σημαντικές διακρίσεις για την ανάπτυξη πρωτοποριακών εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν, απέσπασε η cosmoONE στα e-volution awards 2019, το θεσμό που αναδεικνύει κάθε χρόνο ...

20 years of experience in eProcurement

We’re here to help you as service provider on e procurement & consultants in improving the performance of your executives and the efficiency of your procedures. The biggest companies for public and private sector have made use our services and more than 5,000 companies are registered as suppliers in our applications.

e Sourcing

Search the market online for suppliers,in order to create invitations for tenders, proposals and quotations.

e Auctions

Real-time Negotiation,with bid submission among prequalified bidders,in a controlled environment.

e Orders

Online creation, submission & approval of Purchase Requests and routing them to your suppliers as Purchase Orders.

CLOUD BASED

Exclusive online access to applications,without any investments in purchasing software or hardware, or any need for expert staff.

EASY TO USE

Our applications may be accessed through a very simple and user-friendly interface that does not need hard training or specific requirements and knowledge from your staff.

ADAPTING TO YOUR NEEDS

Our applications may be customized to a great extent to meet any requested specific need.

RELIABILITY

Our applications are continually checked for their proper functionality and implemented through a set of certified procedures.

TRANSPARENCY

Using our applications provides maximum transparency in the way your procurement procedures are carried out, and equal treatment of your suppliers.

SAFETY

The use of applications is absolute safe for your business processes and data,while our systems are hosted on secure Data Centers and protected with advanced methods and software.

We’re developing the eBusiness Market in Greece in the last 20 years

100.141

e Tenders

9.868

e Auctions

493.960

e Orders

Empower your teams! Start saving today!