20 години опит в
електронни доставки

над 13 000 регистрирани доставчици

над 10 000 електронни аукциони

над 150 000 електронни търгове

над 145 000 заявки за покупка

17 награди от 2012 г. насам

Пълна прозрачност
в електронните
конкурси

Всяко действие в системите се записва и проследява!

14% * среден коефициент на намаление на
разходите за доставки

без това да се отразява на качеството на продуктите и услугите!

*Усреднено увеличение на бюджета при 10 000 електронни търгове.
Статистика за периода 2001-2022 г.

Решения за електронни поръчки

Управлявайте времето на ръководителите си и използвайте покупателната си способност, поръчвайки по електронен път.

CosmoONE като консултант, е до Вас

Ние работим с Вас като доставчици на услуги и консултанти за повишаване на ефективността на Вашия персонал и качеството на процесите Ви.

Каквато и да е вашата нужда,
ние имаме решението

Изберете желаното от Вас решение

demandONEsourceONEauctionONEanalyzeONEcontractONEportalONEprocureONE


demandONEsourceONEportalONEauctionONEcontractONEprocureONEanalyzeONE

ЗАЯВКА ЗА ДОСТАВКА

Сложете край на заявките за покупка на хартия, по електронна поща или чрез формуляри и намалете общото време за обработка на вътрешните заявки за покупка и поръчки. Записвайте процеса на всяка категория заявки в системата за динамичен работен поток, за да осигурите винаги необходимите одобрения.

Проучване на пазара, Конкурси

Извършвайте всички конкурсни процедури – от поканата към доставчиците до подписването на договора – за по-кратко време, с по-широк набор от възможности и в съответствие със специфичните нужди на Вашата организация.

Преговори

Спечелете предимство в преговорите с доставчиците си, и за изключително кратко време спестете 14% от бюджетните си разходи за покупки на стоки, проекти и услуги. Разработете процедурата на конкурентно наддаване въз основа на Вашите изисквания и cosmoONE ще предложи оптималния вид търг.

Поръчка

Възлагайте електронни поръчки чрез електронни каталози на одобрени доставчици и получавайте одобрения за заявките за покупка чрез работен поток, тъй като procureONE взаимодейства с всяка ERP система.

Отчети

Проследявайте напредъка на Вашите заявки за покупка, конкурсите и търговете с подробни отчети B.I. с данни и статистики за поръчките. Докладите са налични в приложенията auctionONE, sourceONE и procureONE.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ | SRM

Персонализирайте интерфейса си за събиране на данни и информация за вашите доставчици и се възползвайте от оперативните предимства на функционалната платформа ePORTAL на SOFTTONE cosmoONE.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРИ

Проследявайте B2B договори и споразумения, и събирайте ключови данни и документи със SOFTONE eCONTRACT – уеб приложение за управление на договори за нуждите на екипите по възлагане на търгове, с възможност за интеграция с други ключови приложения в екосистемата на SOFTONE cosmoONE.

Единствената интегрирана платформа за електронни поръчки, която напълно покрива нуждите на всеки бизнес

Частен сектор

Публичен сектор

Сектор здравеопазване

Осигурете най-качествените поръчки на най-добрата възможна цена при пълна прозрачност със специализираните приложения на cosmoONE за бизнес поръчки и покупки. Те лесно се адаптират към нуждите на всяко предприятие от частния сектор, като намаляват разходите и бюрокрацията.

Запознайте се с приложенията за възлагане на обществени поръчки, които напълно отговарят на нуждите на организациите от публичния сектор, предлагат висока степен на персонализация и същевременно винаги са в съответствие с разпоредбите за възлагане на обществени поръчки.

Запознайте се със специализираните приложения на cosmoONE за управление на процедурите за възлагане на обществени поръчки в болниците и за провеждане на вътрешни и външни процедури с доставчици.

Клиенти, които ни се доверяват

Групата HELLENIC PETROLEUM има широк спектър от дейности и е основен участник на енергийния пазар в Югоизточна Европа.

HELLENiQ ENERGY

Герасимос Станицас, Старши групов мениджър по доставките

Сътрудничеството ни с cosmoONE беше изключително. Високото ниво на професионализъм и ангажираността с изпълнението на задачите бяха забележителни. Резултатът беше положителен, както и целият процес.

ALUMINIUM OF GREECE

Йоргос Папаилиу, мениджър по закупуване на суровини

cosmoONE винаги е била ценен партньор на Alpha Bank в усилията ѝ да осигури здравословна конкуренция между своите доставчици, пълна прозрачност на тръжните процедури и равни възможности.

ALPHA BANK

Георгиос Карахалиос, директор, Дирекция, Обществени поръчки, собственост и сигурност

Новини & Съобщения

The Procurement Conference 2024, powered by SOFTONE cosmoONE, has been successfully completed

by | мар. 14, 2024 | Новини | 0 Comments

The Procurement Conference 2024, powered by SOFTONE cosmoONE, was successfully completed. Μore than 250 business executives attended the event, either in person or...

Gold Award for SOFTONE cosmoONE at the Finance & Accounting Awards 2023

by | фев. 23, 2024 | Новини | 0 Comments

SOFTONE cosmoONE won the Gold Award in the category "Top Procurement Services Company in the Finance & Accounting Awards 2023, powered by PROSVASIS & IMPACT....

Gold & Platinum award for SOFTONE cosmoONE at the Procurement Excellence Awards 2024

by | фев. 14, 2024 | Новини | 0 Comments

SOFTONE cosmoONE received the Gold & Platinum award at the Procurement Excellence Awards 2024, for the digitization project of the procurement department of Sofia...

The Procurement Conference 2023 powered by cosmoONE has been completed

by | мар. 14, 2023 | Новини | 0 Comments

The highly successful Procurement Conference 2023, powered by cosmoONE, attracted over 200 industry executives who participated either in person or online. The CEO of...

First prize for cosmoONE at the 2022 WITSA Global Innovation & Technology Excellence Awards

by | сеп. 19, 2022 | Новини,Съобщения за пресата | 0 Comments

cosmoONE, a SOFTONE Group company, received the top international distinction for the application of management of requests for production from RES The first prize at...

SOFTONE Group of Companies acquires 61.73% of cosmoONE’s shares, held by OTE Group

by | юли 26, 2022 | Новини,Съобщения за пресата | 0 Comments

The SOFTONE Group of Companies acquired today 61.73% of the shares of cosmoONE, a leading company in Greece in B2B eCommerce (eProcurement solutions and services),...

cosmoONE’s platform is used by the Ministry of Finance for the seashore single use e-Auctions implementation in 2021-22

by | юли 8, 2021 | Новини,Съобщения за пресата | 0 Comments

  -Easy and secure access to the platform via TAXISnet -Increased rents, resources saving and transparency Through cosmoONE’s platform, the e-Auctions for the...

Everything you want to know about E-Auctions… in video!

by | окт. 20, 2020 | Новини | 0 Comments

Visit the E-Auctions website to begin your journey into the world of online auctions. Explore our Introduction to E-Auctions, complete with informative videos and...

Στην cosmoONE η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων παραγωγής Α.Π.Ε. για τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

by | юли 2, 2020 | Новини,Съобщения за пресата | 0 Comments

The Regulatory Authority for Energy (RAE) has chosen cosmoONE to implement and support a digital platform for the submission and management of applications related to...