Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2023

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Το σύνολο του έργου »

Δημοσίευση και προώθηση της εφαρμογής ηλεκτρονικών προμηθειών

Concept Promotion (σε προμηθευτές και εσωτερικούς χρήστες)

Η υλοποίηση ενός προγράμματος ηλεκτρονικών προμηθειών δεν θα έχει καμία τύχη, αν το έργο δεν επικοινωνηθεί και υποστηριχθεί σταθερά , έγκαιρα και έμπρακτα από την διοίκηση και τους άμεσα εμπλεκόμενους χρήστες και προμηθευτές. Υπάρχουν πολλές συνταγές επιτυχίας για την προώθηση του έργου, όπως αναφέρονται και στο επόμενο διάγραμμα.
Θα προσθέσουμε όμως και μερικές σημαντικές γενικές συνιστώσες που ισχύουν για κάθε έργο, ειτε αυτό είναι ηλεκτρονικών προμηθειών ειτε όχι.

  • Συμμετοχή και υποστήριξη από το management
  • Ορισμός και συνεχής δραστηριοποίηση ενός project sponsor
  • Εμπλοκή από νωρίς και σε όλα τα στάδια του εργου, συγκεκριμένων «ειδικών» από όλα τα τμήματα (experts)
Συνιστώσες Επιτυχημένης Προώθησης σε Εσωτερικούς Χρήστες και Προμηθευτές

Ο τρόπος υλοποίησης των δράσεων για την προβολή και εμπέδωση του εργου μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Γενικά τα δίκτυα παρέχουν την δυνατότητα - στην επιχείρηση να προωθήσει το επιχειρησιακό της πλάνο και τη νέα της πολιτική στους εσωτερικούς χρήστες, στους προμηθευτές και σε άλλους ενδιαφερόμενους. Ενας από τους σύγχρονους τρόπους είναι μέσω διαδραστικών διεπαφών, που θα παρέχουν τόσο έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση σε όλους τους ενδιαφερόμενους, όσο και ηλεκτρονική πηγή εκμάθησης του τρόπου λειτουργίας της εφαρμογής και διεξαγωγής των εργασιών, ώστε η επιχείρηση να  είναι σε θέση να καταστήσει δυνατή την υιοθέτηση της ιδέας της, από το σύνολο των ενδιαφερομένων.

Σελίδα: 1 2 3