Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2023

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Το σύνολο του έργου »

Δημοσίευση και προώθηση της εφαρμογής ηλεκτρονικών προμηθειών

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουμε το «περιβάλλον», δηλαδή τα δίκτυα (Internet, Intranet, Extranet) στα οποία μπορεί να δημοσιευτεί η εφαρμογή Ηλεκτρονικών Προμηθειών ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτή όλοι οι ενδιαφερόμενοι χρήστες.
Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στα παρακάτω θέματα:

  • Παρουσίαση δικτύων και ενδεικτική αναφορά στο τι μέρος  και λειτουργικότητα της εφαρμογής μπορεί να δημοσιευτεί σε κάθε ένα από αυτά.
  • Συνιστώσες επιτυχημένης προώθησης μιας Εφαρμογής Ηλεκτρονικών Προμηθειών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες.

Electronic Posting (Επιλογή για το που/πως θα δημοσιευτεί το περιεχόμενο)

Σε μια Εφαρμογή Ηλεκτρονικών προμηθειών μπορούν να έχουν εξασφαλισμένη πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι χρήστες. Είναι μάλλον ευνόητο ότι δεν μπορούν και δεν χρειάζεται να έχουν όλοι οι χρήστες πρόσβαση σε κάθε τμήμα της εφαρμογής. Οι χρήστες αυτοί μπορεί να ανήκουν στο εσωτερικό της επιχείρησης (υπάλληλοι, διοικητικά στελέχη κ.τ.λ.), στις εταιρίες Προμηθευτών, στην εταιρία που Ανέπτυξε και Συντηρεί το Λογισμικό της Εφαρμογής ή και σε ομάδες Μετόχων.
Σε αυτή την ενότητα αναλύονται τα δίκτυα στα οποία ένας Οργανισμός μπορεί να δημοσιεύσει τμήματα της εφαρμογής Ηλεκτρονικών Προμηθειών του, ελέγχοντας το επίπεδο πρόσβασης και την πληροφορία που είναι διαθέσιμη σε κάθε τύπο χρήστη. Έτσι, επιλεκτικά, τμήματα της εφαρμογής και πληροφορία, δημοσιεύονται στα διάφορα δίκτυα που χρησιμοποιούνται, τα οποία τα δούμε παρακάτω.
Σημαντικό είναι να αναφερθούμε και στο γεγονός ότι μέσω της πολιτικής δημοσίευσης πληροφορίας και άλλων λειτουργιών καθορίζεται και η κινητοποίηση των εσωτερικών χρηστών και του προμηθευτή για χρήση της εφαρμογής. Θέματα προώθησης της εφαρμογής σε αυτές τις ομάδες ενδιαφερομένων αναλύθηκαν περισσότερο στις ενότητες «Διαχείριση ροής εργασίας και εξουσιοδότηση εσωτερικών χρηστών» και «Ανάπτυξη υπηρεσιών και διαχείριση σχέσεων με προμηθευτές»

Σελίδα: 1 2 3