Профил на компанията

Дългогодишен опит

Награди от 2012 г. насам

Електронни конкурси

Електронни търгове

Електронни поръчки

SOFTONE cosmoONE– член на групата SOFTONE от 2022 г., е основана през юни 2000 г. и започва търговската си дейност през януари 2001 г. Тя е първата гръцка компания, специализирана в областта на електронните поръчки B2B, с решаващ принос за формирането и развитието на сектора на електронния бизнес.

Цифровизацията на процедурите на възлагане на поръчки чрез сигурните решения на cosmoONE спомага за намаляване на разходите на клиентите за възлагане на поръчки, което води пряко до подобряване на финансовите резултати и до повишаване на рентабилността, като същевременно допринася за пренастройване на процедурите, възприемане на най-добрите практики, прилагане на нормативното съответствие и спазване на правилата за прозрачност и контрол при сделки с доставчици.

Сред клиентите на SOFTONE cosmoONE са най-големите компании от частния сектор във всички отрасли на икономиката, като телекомуникации, банки, застраховане, промишленост и търговия, както и значителен брой предприятия от публичния сектор, което гарантира високо ниво на експертни познания и оперативен опит.

Чрез уеб платформата на SOFTONE cosmoONE се предоставят електронни приложения за корпоративна търговия, които обхващат пълната дигитализация на цикъла на снабдяване (тактическо/оперативно снабдяване) – от търсенето и управлението на доставчици, провеждането на конкурси, преговори до изпращането на поръчки, както и редица други помощни функции за отчети и договори.

За SOFTONE cosmoONE иновациите са непрекъснат процес, който води до разработване и предлагане на по-добри решения и е признат в практиката:

  • с търговско сътрудничество за специализирани приложения в ключови сектори, като чувствителни въпроси, свързани с електронни търгове на енергийни продукти, на стойност стотици милиони евро.
  • със сътрудничество с академичната общност, като например университети, и участието ни в изследователски проекти в Гърция и в чужбина.
  • с редовното ни участие като опитен партньор в консултации с публичния сектор и други организации по въпроси, свързани с електронните обществени поръчки B2B.

Основни моменти в нашата история

2000
2000

Създаване на cosmoONE

2001

1-ви Β2Β Електронен търг в Гърция

2004

Общата стойност на транзакциите през платформата на cosmoONE надхвърля 1 млрд. евро. Сертифициране по ISO 9001:2000

2007

1-ви Електронен търг в Гърция за компания от широкия публичен сектор

2009

Най-големият електронен търг досега на стойност 38,8 млн. евро е проведен за компания в чужбина.

2010

1-ви Електронен търг за държавна болница

2012

1-ви електронен търг за продажба на природен газ в съответствие с разпоредбите на ΡΑΕ

e-volution awards – AWARD

2013

e-volution awards – AWARD

2014

e-volution awards – SILVER AWARD

2015

Използване на първата динамична система за закупуване в Гърция в съответствие с европейските правила за обществени поръчки

e-volution awards – SILVER AWARD

2016

2 260 електронни конкурса в рамките на годината, над 7 000 от стартирането на приложението

Business IT Excellence (BITE) Award – BRONZE AWARD

e-volution awards – GOLD AWARD

2017

SourceONE е сертифициран от ръководството за развитие и техническа поддръжка на ESIDIS за използване в обществени търгове на стойност над 60 000 евро

Сертифициране по ISO 9001:2015

WITSA ICT Excellence Awards – ПЪРВА НАГРАДА

Healthcare Business Awards – SILVER AWARD

e-volution awards – SILVER AWARD

2018

По време на електронен търг на RAE със 192 участници е поставен рекорд за офериране от 8bids/sec

e-volution awards – SILVER AWARD

2019

CIO Applications Eurioe се нарежда сред 10-те най-добри доставчици на решения за поръчки в Европа

BITE Awards – GOLD AWARD

e-volution awards – PLATINUM AWARD & GOLD AWARD

Подновяване на сертификацията по ISO 9001:2015

2020

20 години от създаването на cosmoONE

2021

IMPACΤ BITE awards 2021 – BRONZE AWARD

2022

Подновяване на сертификацията по ISO 9001:2015 Награда WITSA ICT Excellence Awards – ПЪРВО МЯСТО Придобиване на мажоритарния пакет акции от групата компании SOFTONE

Групата SOFTONE

Групата SOFTONEе една от най-големите технологични компании в Гърция и Югоизточна Европа, включваща 9 водещи марки (SoftOne, UNISOFT, PROSVASIS, Regate, IMPACT, cosmoONE, Global Sustain Technologies, Sunsoft и Twinsoft) и повече от 680 служители.

Компаниите от Групата са активни в разработването и разпространението на бизнес софтуерни приложения, иновативни облачни услуги, приложения за корпоративна мобилност, решения за електронно фактуриране, електронни доставки, ESG и софтуер за кетъринг, като са получили множество награди и отличия за иновации и техния решаващ принос за осъществяване на дигитална трансформация на бизнеса.

Предлагайки цялостно портфолио от решения чрез разширената си мрежа от над 600 специализирани партньори, групата SOFTONE в момента има силна клиентела, която надхвърля 75 000 предприятия в Гърция, а също и на избрани международни пазари (Кипър, Румъния, България). С дългосрочно стратегическо насочване и инвестиции в иновации и облачни технологии, днес той държи водеща позиция на вътрешния пазар на облачни (SaaS) бизнес софтуерни решения с повече от 50 000 успешни внедрявания. В същото време SOFTONE Group е най-голямата компания, предоставяща решения за електронно фактуриране и верига за доставки в Гърция. Възприемането на разширената гама от продукти и услуги на компаниите на Групата създаде най-силната екосистема от B2B решения на гръцкия пазар, свързвайки общо повече от 350 000 бизнеса.

Поемайки водеща роля в разработките относно дигиталната трансформация, приоритетът и стремежът на SOFTONE Group е систематичното разработване на иновативни решения и услуги, които предоставят на бизнеса висока добавена стойност при значително по-ниски разходи, освобождавайки техния цифров потенциал във всяка дейност.

Политика за качество и сертификати

SOFTONE cosmoONE, с изключително уважение към клиента, се стреми преди всичко да предлага висококачествени услуги, които се гарантират от:

  • специализирания персонал, способен да разработва, планира и изпълнява проекти и услуги, свързани с електронната търговия между предприятията
  • акционерите, които доминират на пазара в ключови аспекти на електронната търговия – интернет, комуникации и финанси
  • партньорите, които развиват технологична инфраструктура и предлагат допълнителни конкурентни услуги и стоки.

За да гарантира системното спазване на горепосочените изисквания, cosmoONE въведе и прилага система за управление на качеството ISO 9001:2015 и се ангажира с нейната непрекъсната поддръжка, стриктно прилагане и непрекъснато развитие, като осигурява всички необходими ресурси. Освен това ръководството се ангажира да спазва всички законодателни и други регулаторни изисквания, свързани с услугите на компанията.

Сертифицирана система за управление
ISO качество

SOFTONE cosmoONE, в контекста на непрекъснатите си усилия да предлага по-добри услуги на своите клиенти, беше сертифицирана през юли 2004 г. от сертифициращия орган ELOT за системата за управление на качеството, която прилага, съгласно стандарта ISO 9001:2000, а през октомври 2017 г. по стандарта ISO 9001:2015. Последното подновяване на сертификацията по стандарт ISO 9001:2015 е извършено на 25 октомври 2022 г. от организацията EBETAM. Предмет на сертифицирането е „Предоставяне на услуги за електронна търговия между бизнес“ с номер на сертификата MIRTEC1-01-6847CER11.1102200986 и дата на издаване 25 октомври 2022 г.

Сертификацията по ISO потвърждава способността на SOFTONE cosmoONE, да предоставя висококачествени услуги, преследвайки правилното планиране, наблюдение и непрекъснато подобряване на всички процеси на компанията, които влияят върху качеството на предлаганите продукти и услуги.