CIO Applications Eurioe се нарежда сред 10-те най-добри доставчици на решения за поръчки в Европа

BITE Awards – GOLD AWARD

e-volution awards – PLATINUM AWARD & GOLD AWARD

Подновяване на сертификацията по ISO 9001:2015