Електронни заявки за покупка

Пълно автоматизиране на вътрешния процес на заявка за покупка

Спрете да попълвате формуляри на заявки за покупка на хартиен или електронен носител.

Управлявайте електронните заявки чрез платформата

DemandONE е най-добрата платформа за електронни заявки за покупки на cosmoONE, която позволява подаването и одобряването на заявки за доставки или покупки само с няколко кликвания.

Електронните заявки се подават лесно от всеки отдел на Вашата компания, като по този начин се избягва бюрокрацията и се облекчава работата на ръководителите.

Всеки етап от заявката се записва в реално време в системата за работни потоци, което позволява събирането на необходимите електронни одобрения въз основа на разходите и категорията на заявката в каталога на компанията.

Отделът за обществени поръчки може да събере одобрените заявки по вид, категория или подразделение на предприятието и да ги обработи допълнително.

Всички необходими одобрения по електронен път

Всеки служител на компанията, отговорен за одобряването на заявки за покупка или доставка, се уведомява по електронен път и дава одобрението си чрез платформата, дори от разстояние.

В случай на отхвърляне на заявката или одобрение с промени, заявителят се информира автоматично от системата.

Връзка с ERP системата на компанията

DemandONE може да бъде свързан с ERP системата на компанията за размяна на информация, като например разходния център и бюджета.

Значителни ползи за всеки бизнес

По-добро управление
и контрол на процедурите

Пълната история на действията на купувача и доставчика позволява да се контролира процесът на всеки етап.

По-малко бюрокрация
и повече спестено време

Цялостното опростяване на мониторинга и изпълнението на поръчките, води до намаляване на бюрокрацията.

Автоматизация на процедурите
и елиминиране на грешките

Потокът на одобрение в работния процес и използването на предварително избрани ценови листи, базирани на множество шаблони, гарантират избягването на грешки.