Финансови отчети

Години 2005 – 2022

Консолидирани и опростени финансови отчети

Можете да изтеглите свързаните файлове на вашия компютър
в консолидираните и прости финансови отчети на cosmoONE за годините 2005-2022 г.

2021

КОНСОЛИДИРАН И ОПРОСТЕН ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА ФИНАНСОВАТА 2021 ГОДИНА
Доклад за финансови отчети за 2021 г. (МСФО)

2020

КОНСОЛИДИРАН И ОПРОСТЕН ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА ФИНАНСОВАТА 2020 ГОДИНА
Доклад за финансовите отчети за 2020 г. (МСФО)

ΠПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА ГОДИШНОТО РЕДИВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
Годишното общо събрание на компанията ще се проведе във вторник, 6 юли 2021 г. Вижте съответната поканаТУК

2019

КОНСОЛИДИРАН И ОПРОСТЕН ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА ФИНАНСОВАТА 2019 ГОДИНА
Доклад за финансовите отчети за 2019 г. (МСФО)

Годишното общо събрание на дружеството се проведе на 20 август 2020 г., четвъртък. Вижте съответната покана ТУК

2018

КОНСОЛИДИРАН И ОПРОСТЕН ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА ФИНАНСОВАТА 2018 ГОДИНА Извадка от протокол от 18-то Общо събрание от 28 юни 2019 г. за НАМАЛЯВАНЕ НА М.К. – Изменение на Устава Доклад за финансовите отчети за 2018 г. (МСФО) В петък, 28 юни 2019 г. се проведе годишно Общо събрание на дружеството. Вижте съответната покана ТУК

2017

КОНСОЛИДИРАН И ОПРОСТЕН ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА ФИНАНСОВАТА 2017 ГОДИНА
Данни и информация за периода 1 януари 2017 г. до 31 декември 2017 г. (МСФО)
Доклад за финансовите отчети за 2017 г. (МСФО)

Годишното Общо събрание на дружеството се проведе на 11 юни 2018 г., понеделник. Вижте съответната покана ТУК