Η cosmoONE στηρίζει την πρωτοβουλία της Πολιτείας #DigitalSolidarityGR

Η cosmoONE, εταιρία του Ομίλου ΟΤΕ, παρέχει στα Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία και στους ΟΤΑ – Δήμους & Περιφέρειες – που πρέπει να λειτουργούν κάτω από συνθήκες κρίσης και σε περιβάλλον αυξημένου κινδύνου, τη δυνατότητα ασφαλούς υποστήριξης της επιχειρησιακής τους συνέχειας σε θέματα και διαδικασίες των Προμηθειών τους.

H προσφορά της εταιρίας υλοποιείται με τη διάθεση της υπηρεσίας ηλεκτρονικών διαγωνισμών με την ονομασία sourceONE που υποστηρίζει:

  • Απ’ ευθείας αναθέσεις
  • Έρευνες αγοράς (RFI)
  • Αιτήματα Προσφορών (RFP/RFQ)
  • Διαγωνισμούς (e-tenders)
  • Ανακοίνωση ανοικτών δημόσιων διαγωνισμών Νοσοκομείων στο www.b2bhealth.gr

Μέσω της εφαρμογής sourceONE, τα αρμόδια στελέχη Νοσοκομείων και ΟΤΑ μπορούν χωρίς καμία ανάγκη φυσικής παρουσίας (φάκελοι προσφορών, επιτροπές, αποσφραγίσεις, κλπ.) εύκολα, και με απόλυτη ασφάλεια, να διεκπεραιώνουν τις διαδικασίες των διαγωνισμών τους για προμήθειες αγαθών, έργων και υπηρεσιών.

Η πρόσβαση και χρήση της εφαρμογής sourceONE παρέχεται με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις

Περίοδος παροχής: από την ενεργοποίηση και για τρείς (3) μήνες.

Κόστος: προσφέρεται δωρεάν στα Νοσοκομεία και ΟΤΑ εντός της περιόδου παροχής. Οι εταιρείες-προμηθευτές σύμφωνα με πάγια τακτική, δεν χρεώνονται για να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς προμηθειών.

Εφαρμογή: Παραμετροποιημένη με διαφορετικό πρότυπο για τα Νοσοκομεία και τους ΟΤΑ.

Χρήστες Νοσοκομείου ή/και ΟΤΑ: έως 5 ανά φορέα.

Προμηθευτές: απεριόριστη πρόσβαση στη βάση προμηθευτών της πλατφόρμας (5.000+ εταιρίες), απεριόριστη πρόσκληση και εγγραφή προμηθευτών που δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι.

Χρήση: Απεριόριστη σε αριθμό διαγωνισμών. Ειδικά για τους Δημόσιους Φορείς, οι προϋπολογισμοί δεν πρέπει να ξεπερνούν το ποσό των 60.000€ ανά διακήρυξη, που είναι το ελάχιστο όριο  της υποχρεωτικής χρήσης του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τον Ν.4412/16.

Εκπαίδευση και Υποστήριξη: Εξ αποστάσεως, δωρεάν.

Λήξη δωρεάν παροχής: Όποτε επιθυμεί ο δημόσιος φορέας, χωρίς καμία περεταίρω υποχρέωση.

Επέκταση χρήσης: Εφόσον ο φορέας επιθυμεί, μετά την παρέλευση της δωρεάν χρήσης, μπορεί να συνεχίσει την χρήση της υπηρεσίας καθώς και άλλων υπηρεσιών της cosmoONE με σύμβαση. Για να δείτε όλες τις υπηρεσίες,  επισκεφθείτε το  «e ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» στο www.cosmo-one.gr

Για περαιτέρω πληροφορίες και χρήση της υπηρεσίας, επικοινωνήστε μαζί μας αναγράφοντας στο θέμα το #DigitalSolidarityGR