ΡΑΕ

Δελτίο Τύπου και Παρουσιάσεις τηλεημερίδας ΡΑΕ 12 Ιουνίου 2020

Μπορείτε να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου και τις παρουσιάσεις της ΡΑΕ και της cosmoONE που προβλήθηκαν κατά την διάρκεια της τηλεημερίδας εδώ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. έως Ιούνιο 2018

Οι αιτήσεις αυτές έχουν υποβληθεί (ψηφιακό αντίγραφο) μέσω συστήματος. Θα υπάρξει ενημέρωση από την ΡΑΕ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. από Σεπτέμβριο 2018 έως και Δεκέμβριο 2019

Οι αιτήσεις αυτές έχουν υποβληθεί (ψηφιακό αντίγραφο) μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος και είναι σε διαδικασία ελέγχου από την ΡΑΕ για την έκδοση Βεβαιώσεων Παραγωγού.

ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. 2020

Οι αιτήσεις αυτές θα υποβληθούν μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος το οποίο είναι σε ανάπτυξη. Θα υπάρξει ενημέρωση από την ΡΑΕ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. έως Ιούνιο 2018

Για να υποβάλλετε ηλεκτρονικά τις αιτήσεις σας που ανήκουν σε κύκλο υποβολής του Ιουνίου 2018 και νωρίτερα, θα πρέπει:

  • Να εγγραφείτε στην πλατφόρμα εφαρμογών της cosmoONE, ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://register.marketsite.gr/.
  • Να υποβάλλετε την (τις) αιτήσεις σας μέσω του συστήματος sourceONE https://www.cosmo-one.gr/ και επιλέγετε το LOGΙΝ από την κεντρική μπάρα

 

Υπενθυμίζουμε ότι η Λήξη υποβολής είναι: Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 17:00

 

Αναλυτικές Οδηγίες Εγγραφής Νομικών και Φυσικών Προσώπων, Οδηγίες Χρήσης της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων και κατασκευής του shape file περιέχονται εδώ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι υπέβαλλαν αιτήσεις σε αυτό το διάστημα, ΔΕΝ χρειάζεται να αποστείλουν το ΑΦΜ τους στην cosmoONE. Θα το χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι για την εγγραφή τους στο σύστημα.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. από Σεπτέμβριο 2018 έως και Δεκέμβριο 2019

ΝΕΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Για να υποβάλλετε ηλεκτρονικά τις αιτήσεις σας που ανήκουν σε έναν από τους ανωτέρω κύκλους υποβολής, θα πρέπει να εισέλθετε στην εφαρμογή, ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://rae.marketsite.gr και κάνοντας χρήση των κωδικών TAXISnet:

 

  • Να εγγραφεί κατ’ αρχήν στην εφαρμογή το Νομικό Πρόσωπο που υπέβαλε την αίτηση. (βλέπε οδηγίες «ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ»
  • Ακολούθως να εγγραφεί ο Διαχειριστής Λογαριασμού. Βλέπε οδηγίες «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΕ 2018-2019»
  • Τέλος να Εγγραφεί ο αντίκλητος (ή οι αντίκλητοι) που θα υποβάλλει την αίτηση ή τις αιτήσεις. Βλέπε οδηγίες «ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΕ 2018-2019»
  • Σε περίπτωση που η αίτηση ΑΠΕ υποβλήθηκε από Επιτηδευματία να ακολουθήσετε τις οδηγίες που αναφέρονται στο «ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑΣ ΑΠΕ 2018-2019»
  • Προστίθεται η δυνατότητα εγγραφής Φυσικού Προσώπου (πέραν του Νομικού και του Επιτηδευματία) , ως κατόχου της αίτησης
  • Προστίθεται η δυνατότητα ανάρτησης αρχείων με τα volumes που μπορεί να φτιάξει το zip και έχουν κατάληξη .z01, z02, κλπ

 

Οι οδηγοί εγγραφής και χρήσης περιέχονται εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες θα έχετε και εντός εφαρμογής, από την επιλογή του Menu «Βοήθεια».

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ότι η Λήξη υποβολής των αιτήσεων είναι: Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 17:00

 

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Σημειώθηκε ότι σε πολλά αιτήματα ευρέθηκε λανθασμένο ΑΦΜ, ή δεν έχει δηλωθεί στην αίτηση που υπέβαλαν στην ΡΑΕ το ΑΦΜ το οποίο αποτελεί το μοναδικό στοιχείο για την είσοδο στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα, για να καταστεί εφικτή εν συνεχεία η επιβεβαίωση/επικαιροποίηση και υποβολή των αιτημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ενημερώσουν στο  email: support@cosmoone.gr, το ΑΦΜ του Νομικού Προσώπου που την υπέβαλε, σε αντιστοιχία με τον αριθμό της αίτησης (Γ-…) η/και τον αριθμό πρωτοκόλλου (Ι-…),  αναφέροντας επίσης την επωνυμία του Νομικού Προσώπου και στοιχεία επικοινωνίας, ώστε να ενημερωθεί κατάλληλα η βάση δεδομένων και να είναι εφικτή πλέον η πρόσβαση κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής .

 

Η Αρχή λοιπόν καλεί ΜΟΝΟ τις εταιρείες ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2018 ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2019 να ελέγξουν τα εκκρεμή αιτήματά τους από τον κατάλογο που έχει αναρτηθεί εδώ και να προβούν άμεσα στην ενημέρωση του ΑΦΜ τους προς την cosmoONE.