ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

με μηδενικό κόστος για
αγορά νέων συστημάτων!

ΕΠΙΛΕΞΤΕ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΥΣΗ

Αυτοματοποιώντας τα τμήματα της
αλυσίδας των προμηθειών που σχετίζονται με την
μεγαλύτερη επιβάρυνση σε αποτελεσματικότητα
& παραγωγικότητα!

Εφαρμογές και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Προμηθειών για Επιχειρήσεις

Εξειδικευμένες εφαρμογές που σχετίζονται με τις διαδικασίες εταιρικών προμηθειών και πωλήσεων, αποτελούν τον κορμό των λύσεων που παρέχονται μέσω του διαδικτύου από την πλατφόρμα της cosmoONE.

 

Αντιμετωπίζουμε την ανάγκη του κάθε πελάτη μας με απόλυτα προσωποποιημένο τρόπο, οπότε οι προτεινόμενες λύσεις έχουν σαν στόχο το βέλτιστο αποτέλεσμα και την απόλυτη ικανοποίηση των προσδοκιών του.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, εκτός των προεπιλεγμένων εφαρμογών, είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας για οποιαδήποτε προσαρμογή απαιτηθεί, να παρέχουμε υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες αλλά και τη μεταφορά της κατάλληλης τεχνογνωσίας για την παρεχόμενη λύση.

 

Στο core porfolio της cosmoONE περιλαμβάνονται εφαρμογές που απευθύνονται σε διακριτά στάδια του κύκλου προμηθειών:

  • Sourcing  με εφαρμογές για αιτήματα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και διαγωνισμούς (RFI/RFP/RFQ/tenders).
  • Negotiations – με εφαρμογές για δημοπρασίες αγορών και πωλήσεων/εκποιήσεων.
  • Οrdering – με εφαρμογές για παραγγελιοδοσία και παραγγελιοληψία.
  • Ιnvoicing – με εφαρμογές για αρχειοθέτηση εισερχομένων & εξερχομένων τιμολογίων για μεταφορά και καταχώρηση τους σε ERPs.

Aξιοποιούμε 16 χρόνια επιχειρησιακής λειτουργίας οπότε παρέχουμε...

Σε κάθε πελάτη μας παρέχουμε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για κάθε εφαρμογή με σκοπό να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αξιοποίησή τους.
Ανάλυση και ανάπτυξη εξειδικευμένων πινάκων τιμών ή χαρακτηριστικών για την υλοποίηση συγκεκριμένων απαιτήσεων ηλεκτρονικών διαγωνισμών.
Χρήση εξειδικευμένων ερωτηματολογίων για τη σκοπιμότητα αλλά και το βέλτιστο τρόπο διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών.
Ανάπτυξη σεναρίων δημοπρασιών «κατά παραγγελία».
Ανάλυση και σχεδιασμός του μετασχηματισμού λειτουργίας παραγγελιών με ηλεκτρονικό σύστημα.
Υλοποίηση διασυνδέσεων των εφαρμογών μας με άλλα πληροφοριακά συστήματα του πελάτη.
Εξειδικευμένες υπηρεσίες διαμόρφωσης Β2Β καταλόγων.
Υλοποίηση συστημάτων κατηγοριοποίησης.
Ανάλυση και υλοποίηση εφαρμογών επιχειρησιακής ευφυΐας με δεδομένα από προμήθειες ή πωλήσεις.
Εξειδικευμένα συστήματα καταγραφής προόδου διαδικασιών υλοποίησης προμηθειών.
Υπηρεσίες συγγραφής υποχρεώσεων και πρότυπα τεύχη προκήρυξης διαγωνισμών.

Υποστηρίζουμε συνεχώς τους πελάτες μας με πιστοποιημένες εκπαιδευτικές και υποστηρικτηρικές διαδικασίες  για την ορθή χρήση των εφαρμογών μας.

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

Εκπαίδευση πελατών ανά εφαρμογή
Χρήση elearning για συγκεκριμένες εφαρμογές
Εκπαιδευτικά εργαλεία (βέλτιστες πρακτικές, προσωμοιώσεις κλπ)
Υπηρεσίες Υποστήριξης πελατών

Help Desk

Παροχή βοηθημάτων (Q&A, οδηγοί)
Δυνατότητα on-site υποστήριξης σε συγκεκριμένες περιιπτώσεις

Aξιοποιoύμε με τον καλύτερο τρόπο την εμπειρία που έχουμε αφομιώσει από τα 16 χρόνια λειτουργίας μας με την κατάλληλη ανά περίπτωση μεταφορά τεχνογνωσίας στους πελάτες μας.

Δηλαδή:

Μετάδοση Λειτουργικής Τεχνογνωσίας στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων τους.

Μεταφορά διαδικαστικής εμπειρίας στους χρήστες των εφαρμογών.

Καθοδήγηση στην βέλτιστη αξιοποίηση και διαχείριση των εφαρμογών.

Η υλοποίηση Ηλεκτρονικών Προμηθειών μπορεί να εφαρμοστεί σε…

ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΥΝΑΜΗ

Εύκολη υλοποίηση, χωρίς την απαίτηση αλλαγών για τα διαφορετικά Πληροφορικά συστήματα κάθε εταιρείας του Ομίλου.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΘΕ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

Η ηλεκτρονική διαπραγμάτευση αποδεικνύεται πολύτιμος σύμμαχος του κάθε στελέχους προμηθειών για καλύτερα αποτελεσματα.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

για να καλύπτουν τις ανάγκες αγορών τους μέσω internet, με απεριόριστο αριθμό χρηστών από το ίδιο ομοιόμορφο περιβάλλον χρήσης.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ

που θέλουν να επεκταθούν με προσεκτικά βήματα στο χώρο του Β2Β.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ

και θέλουν να μεγιστοποιήσουν το όφελος τους, με πωλήσεις ή και πλειστηριασμούς ακινήτων, με τον πλέον εύκολο και ανώδυνο τρόπο.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

και αναζητούν τον καλύτερο και γρηγορότερο τρόπο να μεταπωλήσουν τα μεταχειρισμένα οχήματα.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ

για να αξιοποιήσουν συνολικά την αγοραστική τους δύναμη, να βελτιώσουν την επικοινωνία με τους προμηθευτές τους και την εξυπηρέτηση των πελατών τους.

ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

οι οποίες μέσω των συστημάτων, μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση του κόστους (π.χ. Κοινοπραξίες Αυτοκινητιστών - Παραγωγών).

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

που επιβάλλουν τη λήψη αυξημένων διαδικασιών διαφάνειας για τις προμήθειες και προς τους εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. Πολυεθνικές,εισηγμένες σε Χρηματιστήρια).

Ξέρετε ότι κάθε μείωση κόστους για τις Προμήθειες σας μεταφέρεται αυτόματα στα κέρδη σας?

 

Μετρήστε τα οφέλη σε κάθε περίπτωση χρήσης εφαρμογών Ηλεκτρονικών Προμηθειών!

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Περιορίζετε τα άμεσα κόστη αγορών σας, περίπου κατά 14% με τη χρήση ηλεκτρονικών διαγωνισμών και ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Μειώνετε τα έμμεσα κόστη των προμηθειών σας που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και εκτέλεσης συμβάσεων, χωρίς γραφειοκρατία και καθυστερήσεις.

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Με την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαγωνισμών, αλλά και την χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών για αποστολή παραγγελιών προς τους προμηθευτές σας ή και τη λήψη παραγγελιών απο τους μεταπωλητές σας, μπορείτε πλέον να διαχειριστείτε τον φόρτο εργασίας, χωρίς να αυξάνεται η διάρκεια και η ένταση που είχατε με τις συνηθισμένες πρακτικές.

AΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Οι τεχνολογίες των ηλεκτρονικών προμηθειών και ηλεκτρονικών πωλήσεων, σας προσφέρουν το αδιάσειστο στοιχείο της διαφάνειας και της ιχνηλασιμότητας των διαδικασιών, μέσω της δυνατότητας υλοποίησης των εταιρικών πολιτικών που αφορούν κανόνες συναλλαγών και τεκμηρίωσης εταιρικών πράξεων με εξωτερικούς συνεργάτες. Όλες οι σχετικές πληροφορίες ειναι στα συστήματα για τις απαιτούμενες αναφορές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Με τη χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων, αναβαθμίζεται ποιοτικά το επίπεδο συνεργασίας με τους πελάτες και προμηθευτές σας. Επικοινωνείτε πλεόν όλοι, χρησιμοποιώντας το κοινό σύστημα ηλεκτρονικών προμηθειών που είναι προσβάσιμο μέσω διαδικτύου και απο τα δύο μέρη.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Η εταιρεία σας μπορεί δικαιολογημένα να προβάλλει την εικόνα μιας αξιόπιστης επιχείρησης σε ότι αφορά τις σχέσεις με τους συνεργάτες της σε θέματα διαχείρισης ευαίσθητων διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας και σχέσεων με προμηθευτές.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Σαν στέλεχος, έχετε την ικανοποίηση να μπορείτε να δείτε την εργασία σας να αναδεικνύεται ως σημαντική για την οικονομική πορεία της εταιρείας σας, και την ευχέρεια να μπορείτε να υποστηρίξετε τις αποφάσεις και τα αποτελέσματά σας.

Δείτε αναλυτικά τις εφαρμογές ηλεκτρονικών προμηθειών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε!