ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Με απλές λύσεις, αυτοματοποιείστε τις επαναλαμβανόμενες
διαδικασίες προμηθειών σας και κερδίστε ωφέλιμο χρόνο!

ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ


Μέσω της μείωσης του κόστους αγορών του και
της δυνατότητας πώλησης στις καλύτερες δυνατές τιμές της αγοράς.

Εφαρμογές και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Προμηθειών για Φορείς του Δημόσιου Τομέα

 

 

Εξειδικευμένες εφαρμογές που σχετίζονται με τις διαδικασίες προμηθειών και πωλήσεων, Οργανισμών της Δημόσιας Διοίκησης που παρέχονται μέσω του διαδικτύου από την πλατφόρμα της cosmoONE.

Αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένες ανάγκες κάθε Δημόσιας Επιχείρησης με απόλυτα προσωποποιημένο τρόπο, αλλά μέσα στα όρια του Νομοθετικού Πλαισίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις.

 

Μπορούμε να ικανοποιούμε τα αιτήματα των χρηστών κάθε Δημόσιας Αναθέτουσας Αρχής, με τρόπο που να πληροί τις απαιτήσεις των χρηστών, τις προβλέψεις του Κανονισμού Προμηθειών και τις πρακτικές της Αγοράς.

 

Στο porfolio της cosmoONE για τον Δημόσιο Τομέα περιλαμβάνονται:

 

Eφαρμογές Προμηθειών σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 όπως:

 

 • Εφαρμογές που καλύπτουν  προμήθειες ήσσονος σημασίας δηλαδή αγορές έως 2.500 €
 • Εφαρμογές που καλύπτουν τις διαδικασίες έρευνας αγοράς, δηλαδή Προμήθειες έως 20.000 €
 • Εφαρμογές που ικανοποιούν Συνοπτικούς Διαγωνισμούς, δηλαδή Προμήθειες από 20.000 € έως 60.000 €
 • Δυναμικά Συστήματα Αγορών
 • Συστήματα Παραγγελιών μέσω Τιμοκαταλόγων
 • Εφαρμογές για «Συμφωνίες Πλαίσιο»

Εξειδικευμένες εφαρμογές Δημόσιων Οργανισμών

 

Έχουν αναπτυχθεί και υποστηρίζονται:

 

 • Ειδικά σενάρια ηλεκτρονικών δημοπρασιών για διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών προς πώληση ενεργειακών προϊόντων (ηλεκτρική ισχύς, φυσικό αέριο,καύσιμα κλπ).
 • Δημοπρατήσεις ακινήτων μέσω διασύνδεσης με πληροφορικά συστήματα τρίτων φορέων.

Αξιοποιούμε 20 χρόνια επιχειρησιακής λειτουργίας και παρέχουμε:

 

 1. Προσανατολισμένες στις λειτουργικές απαιτήσεις των χρηστών
 2. Τεχνικά υλοποιήσιμες
 3. Νομικά σωστές
 4. Εμπορικά δεοντολογικές
 1. Πείρα μας
 2. Τεχνογνωσία μας
 3. Ικανότητά μας να προσαρμόζουμε τα εκάστοτε επιχειρησιακά δεδομένα σε συστήματα και εφαρμογές
 1. Πλήρεις Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες και εργαλεία (προσομοιώσεις δημοπρασιών κλπ.)
 2. Υπηρεσίες Υποστήριξης Πελατών και Help Desk
 3. Παροχή βοηθημάτων (Q&A, οδηγοί χρήσης, πρακτικές)
 4. Δυνατότητα on-site υποστήριξης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

Από την πλατφόρμα της cosmoONE παρέχονται εφαρμογές Ηλεκτρονικών Προμηθειών  που μπορούν να αξιοποιηθούν από το σύνολο των Αναθετουσών Αρχών της Δημόσιας Διοίκησης αφού καλύπτουν τις απαιτήσεις για:

ΙΣΟΤΗΤΑ

Δίνονται ίσες ευκαιρίες για τη συμμετοχή κάθε είδους και μεγέθους εταιρείας, ειδικότερα των ΜΜΕ που μπορούν να προβληθούν μέσω της Ηλεκτρονικής Αγοράς.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κάθε εφαρμογή παρέχει το αδιάβλητο της διαδικασίας, ιχνηλατήσιμες ενέργειες και εξάγει μη αλλοιώσιμα αποτελέσματα και αναφορές.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Οι εφαρμογές και η φιλοσοφία των υπηρεσιών ευνοούν τον ελεύθερο ανταγωνισμό ανάμεσα στους συναλλασσόμενους μέσω της πλατφόρμας της cosmoONE.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΡΩΝ

Δίνεται η μέγιστη ανταποδοτική αξία σε κάθε Δημόσιο Φορέα για το τίμημα των υπηρεσιών μας.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Παρέχεται προστασία των δεδομένων του Δημοσίου, μέσω των διαδικασιών λειτουργίας των συστημάτων μας, τα οποία φιλοξενούνται σε υψηλής ασφάλειας και προδιαγραφών Data Centers.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι λειτουργικές προδιαγραφές των εφαρμογών μας είναι «οι επιθυμίες των χρηστών που κάνουν την εργασία τους ευκολότερη», και όχι τεχνικές προδιαγραφές «χαμηλού πήχη απαιτήσεων->απόδοσης->κόστους».

Τα στελέχη της Οικονομικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης Προμηθειών κάθε Δημόσιου Φορέα οφείλουν να αξιοποιούν, με το βέλτιστο τρόπο, τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και να προάγουν καινοτόμες διαδικασίες μετασχηματισμού του Δημοσίου σε σύγχρονο και αποδοτικό.

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Με τη χρήση Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών, περιορίζετε τα άμεσα κόστων αγορών περίπου κατά 14%, και μειώνετε τα έμμεσα κόστη προμηθειών που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και εκτέλεσης συμβάσεων, χωρίς γραφειοκρατία και καθυστερήσεις.

ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Με την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαγωνισμών, αλλά και τη χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών για αποστολή παραγγελιών προς τους προμηθευτές, μπορείτε πλέον να διαχειριστείτε τον φόρτο εργασίας, χωρίς να αυξάνεται η διάρκεια και η ένταση που είχατε με τις συνηθισμένες πρακτικές.

AΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Οι τεχνολογίες των Ηλεκτρονικών Προμηθειών και Ηλεκτρονικών Πωλήσεων, προσφέρουν το αδιάσειστο στοιχείο της διαφάνειας και της ιχνηλασιμότητας των διαδικασιών, μέσω της δυνατότητας υλοποίησης των εμπορικών συναλλαγών που αφορούν σε κανόνες συναλλαγών και τεκμηρίωσης εταιρικών πράξεων με εξωτερικούς συνεργάτες. Όλες οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στα συστήματα για τις απαιτούμενες αναφορές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Με τη χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων, αναβαθμίζεται ποιοτικά το επίπεδο συνεργασίας με τους προμηθευτές. Όλοι πλέον επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας το κοινό σύστημα Ηλεκτρονικών Προμηθειών που είναι προσβάσιμο μέσω διαδικτύου και από τα δύο μέρη.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ

Κάθε Φορέας μπορεί δικαιολογημένα να προβάλλει την εικόνα του αξιόπιστου οργανισμού σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με συνεργάτες, σε θέματα διαχείρισης ευαίσθητων διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας και των σχέσεων με προμηθευτές.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Ως Δημόσιος Λειτουργός, έχετε την ικανοποίηση να μπορείτε να δείτε την εργασία σας να αναδεικνύεται ως σημαντική για την οικονομική πορεία του Φορέα, και την ευχέρεια να μπορείτε να υποστηρίξετε τις αποφάσεις και τα αποτελέσματά σας.