Λύσεις
Ηλεκτρονικών Προμηθειών

Ιδιωτικός Τομέας

Δημόσιος Τομέας

Τομέας Υγείας

20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Eίμαστε δίπλα σας ως πάροχοι υπηρεσιών & σύμβουλοι στην βελτίωση της αποδοτικότητας των στελεχών σας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών σας.
Οι μεγαλύτερες εταιρίες του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα έχουν κάνει χρήση των υπηρεσιών μας και των συστημάτων μας, ενώ πάνω από 5.000 εταιρίες είναι εγγεγραμμένες σαν προμηθευτές στις εφαρμογές μας

100.141

Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί

9.868

Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες

493.960

Ηλεκτρονικές Παραγγελίες