Εταιρική φιλοσοφία

Η φιλοσοφία μας

TO OΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ … ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ

Η φιλοσοφία της cosmoONE πρεσβεύει ότι:

  • η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών είναι συνεχής ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων μελών και όλων των λειτουργιών μέσα στην εταιρεία,
  • ότι η ποιότητα αποτιμάται ως «δείκτης εμπειρίας» από τον πελάτη.

Όλοι στην cosmoONE αναγνωρίζουμε ότι το βασικό ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι η εμπιστοσύνη του πελάτη στην εκχώρηση μίας επιχειρησιακής του διαδικασίας στην εταιρία μας, και αυτό που την εγγυάται, είναι η εδραίωση αυτής της φιλοσοφίας.

Η κουλτούρα της εταιρίας είναι να παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον, όπου εργαζόμενοι, στελέχη και μέτοχοι, μπορούν να δημιουργήσουν όραμα για την εξυπηρέτηση των πελατών που σταδιακά μετουσιώνεται σε στρατηγική, προϊόντα και υπηρεσίες.

Το συνεχές όραμα της διοικητικής ομάδας της cosmoONE είναι αφενός η δημιουργία  αξίας μέσα από τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες μας, όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, και αφετέρου η υιοθέτηση από την αγορά ενός «ηλεκτρονικού τρόπου σκέψης,  προσέγγισης και υλοποίησης των προμηθειών».

Η εταιρική μας αξία

cosmoONE

Οι άνθρωποι μας

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ – ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με γνώμονα την εργασιακή μας φιλοσοφία, σεβόμαστε τα μέλη των ομάδων εργασίας και τα εξουσιοδοτούμε στο μέγιστο για να παράγουμε συνεχώς στα υψηλότερα πιθανά επίπεδα.

Για εμάς, η σταδιοδρομία σας συνδέεται με την επιτυχία σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Θεωρούμε ότι η εργασία πρέπει να δημιουργεί προκλήσεις, υποκινώντας και ανταμείβοντας.

Παρέχουμε άριστο περιβάλλον εργασίας και συνεχούς ανάπτυξης δεξιοτήτων, σε ένα πλαίσιο παραγωγικών  συναδερφικών σχέσεων και συνεργασιών, σε έναν κόσμο ευκαιριών εξέλιξης.

Εάν έχετε στόχο να πετύχετε επαγγελματικά σε ένα δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον με συνεχείς αλλαγές και καινοτομίες, τότε σίγουρα οι προκλήσεις που γίνονται έργα στην cosmoONE, θα σας συναρπάσουν!

Το πλεονέκτημα της cosmoONE

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

Μέσα από την πλατφόρμα της έχουν εκτελεστεί εταιρικές διαδικασίες προμηθειών για πολλές και διαφορετικές επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό μας δίνειτη δυνατότητα να αποκτούμε και να αφομοιώνουμε συνεχώς διαδικαστική τεχνογνωσία και επιχειρησιακή εμπειρία.

Το πλεονέκτημα αυτό, μπορούμε να το διαχέουμε στην αγορά, αναλαμβάνοντας έργα υψηλής πολυπλοκότητας που απαιτούν εκτεταμένη παραμετροποίηση του πληροφοριακού συστήματος αλλά και, σε πολλές περιπτώσεις, του πηγαίου κώδικα.

Οι ηλεκτρονικές προμήθειες για εμάς, δεν είναι απλά η παροχή των κατάλληλων ηλεκτρονικών εφαρμογών, αλλά η παροχή ενός κλίματος εμπιστοσύνης στους πελάτες μας γι’ αυτό που προτείνουμε, το οποίο είναι τεχνικά υλοποιήσιμο, νομικά σωστό, διαδικαστικά αποδοτικό, εμπορικά δεοντολογικό, και το οποίο αποπληρώνεται μέσα από το όφελος που οι πελάτες αποκομίζουν.