ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ανά κατηγορία προμήθειας

4.479 HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

προϋπολογισμού 1.285.125.236 ευρώ
& όφελος 226.072.911 ευρώ!

Αποκλειστικά
με χρήση του browser...

Στατιστικά Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών ανά κατηγορία προμήθειας

Οι Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες που έχουν διεξαχθεί από την cosmoONE για λογαριασμό εταιρειών του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα, έχουν ταξινομηθεί, σε τρία επίπεδα, ανάλογα με την κατηγορία προμήθειας (αγαθά, έργα & υπηρεσίες).

 

Στο διάγραμμα αναφέρονται οι βασικές κατηγορίες. Σύροντας το ποντίκι πάνω τους μπορείτε να:

  • Επιλέξτε υποκατηγορία και συνεχίζοντας εκ νέου με κλικ,  παρουσιάζεται το επόμενο επίπεδο με τις υποκατηγορίες κ.ο.κ.
  • Επιλέξετε τα βέλη που θα σας δώσουν την δυνατότητα για εμφάνιση όλων των κατηγοριών σε όλα τα επίπεδα, με σταδιακό drill down & roll up.

Οι πληροφορίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη σας είναι οι εξής:

Βελτίωση προϋπολογισμού: Είναι ο μέσος όρος οφέλους (επί της εκατό) με βάση τον προϋπολογισμό στην εκάστοτε κατηγορία.

# Αριθμός Δημοπρασιών (lots): Είναι το πλήθος των δημοπρασιών (lots) που έχει διεξαχθεί για τη συγκεκριμένη υποκατηγορία από το 2001 έως την τελευταία ενημέρωση των στοιχείων.

Συνολικός Προϋπολογισμός: Είναι το σύνολο του προϋπολογισμού των δημοπρασιών της υποκατηγορίας, σύμφωνα με τα στοιχεία των Διοργανωτών.

Μ.Ο. Εταιρειών/ lot: Είναι ο μέσος όρος των προσκληθέντων στις δημοπρασίες της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Μ.Ο. Προσφορών/ lot: Είναι ο μέσος όρος προσφορών (bid) που δόθηκαν συνολικά στις δημοπρασίες της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Μ.Ο. Παρατάσεων/ lot: Είναι ο μέσος όρος παρατάσεων που δόθηκαν συνολικά στις δημοπρασίες της συγκεκριμένης κατηγορίας.

 

TA AΜΕΣΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

από την δυνατότητα υποβολής νέων βελτιωμένων τιμών από τους συμμετέχοντες υποψήφιους προμηθευτές.

ΜΕΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

από τη μείωση των διαδικασιών ενστάσεων αφού γίνεται ηλεκτρονική υποβολή των οικονομικών προσφορών.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

αφού δεν απαιτείται η προσωπική παρουσία των στελεχών στην οικονομική διαπραγμάτευση.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

αφού η πρόσβαση στην πληροφορία από τους συμμετέχοντες στην διεκδίκηση της προμήθειας γίνεται με τους ίδιους,αδιάβλητους για όλους όρους.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

δεν απαιτείται αγορά ειδικού software ή hardware και δεν χρειάζεται υποστήριξη από το ΙΤ της εταιρείας σας.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

αφού παρέχεται η δυνατότητα επανάληψης ομοίου σεναρίου δημοπρασίας με ελάχιστο κόστος σε ελάχιστο χρόνο.

Δείτε αναλυτικά τις εφαρμογές ηλεκτρονικών προμηθειών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε!