ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ανά κατηγορία προμήθειας

10.765 HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

προϋπολογισμού 5.758.118.932 Ευρώ
και όφελος 924.308.709 Ευρώ!

Αποκλειστικά
με χρήση του browser...

Στατιστικά Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών ανά κατηγορία προμήθειας

Οι Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες που έχουν διεξαχθεί από την cosmoONE για λογαριασμό εταιρειών του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα, έχουν ταξινομηθεί, σε τρία επίπεδα, ανάλογα με την κατηγορία προμήθειας (αγαθά, έργα και υπηρεσίες).

 

Στο διάγραμμα αναφέρονται οι βασικές κατηγορίες. Σύροντας το ποντίκι πάνω τους μπορείτε να:

 

  • Επιλέξετε υποκατηγορία και συνεχίζοντας εκ νέου με κλικ,  παρουσιάζεται το επόμενο επίπεδο με τις υποκατηγορίες κ.ο.κ.
  • Επιλέξετε τα βέλη που θα σας δώσουν την δυνατότητα για εμφάνιση όλων των κατηγοριών σε όλα τα επίπεδα, με σταδιακό drill down και roll up.

Οι πληροφορίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη σας είναι οι εξής:

 

Βελτίωση προϋπολογισμού: Ο μέσος όρος οφέλους (%) με βάση τον προϋπολογισμό στην εκάστοτε κατηγορία.

Αριθμός Δημοπρασιών (lots): Το πλήθος των Δημοπρασιών (lots) που έχει διεξαχθεί για τη συγκεκριμένη υποκατηγορία από το 2001 έως την τελευταία ενημέρωση των στοιχείων.

Συνολικός προϋπολογισμός: Το σύνολο του προϋπολογισμού των Δημοπρασιών της υποκατηγορίας, σύμφωνα με τα στοιχεία των Διοργανωτών.

Μ.Ο. Εταιρειών/ lot: Ο μέσος όρος των προσκληθέντων στις Δημοπρασίες της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Μ.Ο. Προσφορών/ lot: Ο μέσος όρος προσφορών (bid) που δόθηκαν συνολικά στις Δημοπρασίες της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Μ.Ο. Παρατάσεων/ lot: Ο μέσος όρος παρατάσεων που δόθηκαν συνολικά στις Δημοπρασίες της συγκεκριμένης κατηγορίας.

TA AΜΕΣΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

λόγω της δυνατότητας υποβολής νέων βελτιωμένων τιμών από τους συμμετέχοντες υποψήφιους προμηθευτές.

ΜΕΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

λόγω της μείωσης των διαδικασιών ενστάσεων αφού η υποβολή των οικονομικών προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

αφού δεν απαιτείται προσωπική παρουσία των στελεχών στην οικονομική διαπραγμάτευση.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

αφού η πρόσβαση στην πληροφορία από τους συμμετέχοντες στη διεκδίκηση της προμήθειας γίνεται με τους ίδιους, αδιάβλητους για όλους όρους.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

δεν απαιτείται αγορά ειδικού software ή hardware και δεν χρειάζεται υποστήριξη από το ΙΤ της εταιρείας σας.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

αφού παρέχεται η δυνατότητα επανάληψης όμοιου σεναρίου δημοπρασίας με ελάχιστο κόστος και σε ελάχιστο χρόνο.

Δείτε αναλυτικά τις εφαρμογές ηλεκτρονικών προμηθειών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε!