ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ανά κατηγορία προμήθειας

4.479 HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

προϋπολογισμού 1.285.125.236 ευρώ
& όφελος 226.072.911 ευρώ!

Αποκλειστικά
με χρήση του browser...

Στατιστικά Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών ανά κατηγορία προμήθειας

Οι Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες που έχουν διεξαχθεί από την cosmoONE για λογαριασμό εταιρειών του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα, έχουν ταξινομηθεί, σε τρία επίπεδα, ανάλογα με την κατηγορία προμήθειας (αγαθά & υπηρεσίες).

Στην αρχική οθόνη βλέπετε τις βασικές κατηγορίες. Κάνοντας κλικ σε κάποια κατηγορία μπορείτε να επιλέξτε υποκατηγορία. Κάνοντας εκ νέου κλικ παρουσιάζεται το τρίτο επίπεδο κατηγοριοποίησης. Αφού τοποθετήσετε το ποντίκι ακριβώς επάνω (mouse over) στο είδος θα εμφανιστούν τα διαθέσιμα αποτελέσματα για την συγκεκριμένη υποκατηγορία.

Οι πληροφορίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη σας είναι οι εξής:

Συνολικός Αριθμός Δημοπρασιών:Είναι το πλήθος των δημοπρασιών που έχει διεξαχθεί για τη συγκεκριμένη υποκατηγορία από το 2001 έως σήμερα.
Συνολικός Προϋπολογισμός: Είναι το σύνολο του προϋπολογισμού των δημοπρασιών της υποκατηγορίας, σύμφωνα με τα στοιχεία των Διοργανωτών.
Μέσο (%) όφελος: Είναι ο μέσος όρος οφέλους με βάση τον προϋπολογισμό.
Μέγιστο (%) όφελος:Είναι η μεγαλύτερη μείωση που επετεύχθη σε δημοπρασία της συγκεκριμένης υποκατηγορίας.
Συμμετοχές εταιρειών: Είναι το σύνολο των εταιριών που έλαβαν μέρος συνολικά στις δημοπρασίες της συγκεκριμένης υποκατηγορίας αγαθών ή υπηρεσιών.

(*δεν αφορά μοναδικό αριθμό εταιρειών ανά κατηγορία δημοπρασιών)

Εάν επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση σε επιπρόσθετες πληροφορίες, παρακαλούμε συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην αντίστοιχη φόρμα που εμφανίζεται κάνοντας κλικ στην τελευταία υποκατηγορία ώστε να επικοινωνήσει μαζί σας εκπρόσωπος της cosmoONE.

 

TA AΜΕΣΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

από την δυνατότητα υποβολής νέων βελτιωμένων τιμών από τους συμμετέχοντες υποψήφιους προμηθευτές.

ΜΕΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

από τη μείωση των διαδικασιών ενστάσεων αφού γίνεται ηλεκτρονική υποβολή των οικονομικών προσφορών.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

αφού δεν απαιτείται η προσωπική παρουσία των στελεχών στην οικονομική διαπραγμάτευση.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

αφού η πρόσβαση στην πληροφορία από τους συμμετέχοντες στην διεκδίκηση της προμήθειας γίνεται με τους ίδιους,αδιάβλητους για όλους όρους.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

δεν απαιτείται αγορά ειδικού software ή hardware και δεν χρειάζεται υποστήριξη από το ΙΤ της εταιρείας σας.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

αφού παρέχεται η δυνατότητα επανάληψης ομοίου σεναρίου δημοπρασίας με ελάχιστο κόστος σε ελάχιστο χρόνο.

Δείτε αναλυτικά τις εφαρμογές ηλεκτρονικών προμηθειών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε!