Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες »

Στρατηγική υλοποίησης

Ο μετασχηματισμός της διαδικασίας προμηθειών από τον παραδοσιακό τρόπο στον ηλεκτρονικό τρόπο διεξαγωγής της επιτυγχάνεται μέσω μιας ολοκληρωμένης και ξεκάθαρης στρατηγικής. Στην ενότητα αυτή, θα ασχοληθείτε με θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική υλοποίησης συστημάτων ηλεκτρονικών προμηθειών σε μια επιχείρηση. Θα μάθετε πώς η τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει στην βελτίωση της διαδικασίας προμηθειών, ποιες είναι οι εναλλακτικές στρατηγικές αποφάσεις που πρέπει να εξετάσει μια επιχείρηση πριν αποφασίσει να υιοθετήσει λύσεις ηλεκτρονικών προμηθειών, ποιες είναι οι πέντε βασικές περιοχές του έργου υιοθέτησης ηλεκτρονικών προμηθειών, ποια είναι τα βασικά θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης συστημάτων ηλεκτρονικών προμηθειών, πώς μπορεί διαχειρiστεί την αλλαγή μια επιχείρηση αφότου υιοθετήσει λύσεις ηλεκτρονικών προμηθειών και σε ποιους παράγοντες θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία ώστε να λειτουργήσει ομαλά το σύστημα ηλεκτρονικών προμηθειών.