Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021

e-Προμήθειες »

Σκοπιμότητα

Όταν πρόκειται να υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο έργο ηλεκτρονικών προμηθειών στην επιχείρηση, είναι πολύ πιθανό να απαιτείται η ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού πλάνου (business case).

Αυτή η ενότητα αναφέρεται σε μερικά συνήθη θέματα και παραμέτρους που θα πρέπει να εξετάζονται όταν προετοιμάζεται ένα επιχειρηματικό πλάνο για την υλοποίηση λύσεων ηλεκτρονικών προμηθειών.