Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2023

e-Προμήθειες » Οφέλη e-προμηθειών »

Οφέλη για αγοραστές

Τα οφέλη της χρήσης των συστημάτων ηλεκτρονικών προμηθειών για τους αγοραστές συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Οδηγίες: Πατήστε με το ποντίκι πάνω στα σχήματα για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Οφέλη από τις Συναλλαγές Transactional benefits Αυτοματισμός της διαδικασίας προμηθειών procure to pay Αυτοματισμός μέσω της κάρτας αγορών προμηθειών Οφέλη από τη συμμόρφωση Compliance benefits Συμμόρφωση στην χρήση συμβάσεων Οφέλη από τη Διαχείριση της Πληροφορίας Management information benefits Βελτιωμένη Ποιότητα Διαχείριση της Πληροφορίας Οφέλη από τις τιμές Price benefits
Στρατηγική Εύρεσης Προμηθευτών χαμηλότερες τιμές Οφέλη από τις Πληρωμές Payment benefits Ηλεκτρονική πληρωμή των τιμολογίων Άμεση αντιστοίχιση των τιμολογίων Άλλα οφέλη Intangible benefits Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Αλλαγή στην κουλτούρα Οικονομικές εγκρίσεις για όλες τις δαπάνες Υψηλός βαθμός παρακολούθησης της απόδοσης των προμηθευτώνς