Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2023

e-Προμήθειες »

Οφέλη e-προμηθειών

Σε τι θα σας ωφελήσει η χρήση συστημάτων ηλεκτρονικών προμηθειών ως αγοραστής ή προμηθευτής; Στην ενότητα αυτή θα μάθετε τα οφέλη γενικά που θα αποκτήσετε από τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικών προμηθειών ως αγοραστές ή ως προμηθευτές. Στην ενότητα Εφαρμογές αναλύονται τα οφέλη που απορρέουν από κάθε εφαρμογή ηλεκτρονικών προμηθειών.