Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2023

e-Προμήθειες » Ανάγκη για e-προμήθειες »

Αλλαγές & τάσεις της αγοράς

 

Υπάρχουν πολλές δυνάμεις που συνδυαστικά έχουν καταστήσει τις ηλεκτρονικές προμήθειες μια από τις σημαντικότερες στρατηγικές διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας των επιχειρήσεων:

  

  • Συνεχιζόμενες και αυξανόμενες πιέσεις κόστους. Η εξωτερική ανάθεση (outsourcing), consumerization of markets, παγκοσμιοποίηση- αυτές οι δυνάμεις έχουν συνδυαστεί προκειμένου να ασκούν πιέσεις τιμών στους κατασκευαστές των αγαθών. Τα συστήματα ηλεκτρονικών προμηθειών είναι ένας βελτιωμένος τρόπος μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους και συχνά κατά εντυπωσιακό τρόπο.
  • Θέματα συμμόρφωσης. Τα συστήματα ηλεκτρονικών προμηθειών είναι εταιρικό εργαλείο σε  θέματα συμμόρφωσης που αφορούν διαδικασίες, εγκρίσεις, εσωτερική επικοινωνία, επικοινωνία με προμηθευτές, τυποποίηση όρων σχετικά με προμήθειες και προμηθευτές  , μειώνοντας διαδικαστικά κόστη και χρόνους  και  προλαμβάνοντας πιθανές νομικές απειλές κατά της εταιρίας.
  • Πρόοδοι στην εμπλοκή των προμηθευτών. Η συνεργατική εμπλοκή των προμηθευτών έχει γίνει ένα σημαντικό στοιχείο  στην επιτυχία των ηλεκτρονικών προμηθειών.
  • Αυξανόμενη λειτουργικότητα των παρόχων λύσεων ηλεκτρονικών προμηθειών. Η λειτουργικότητα και η ευχρηστία των συστημάτων ηλεκτρονικών προμηθειών έχει εξελιχθεί. Επίσης, η υλοποίηση και η συντήρηση αυτών των συστημάτων έχει βελτιωθεί.
  • Τα δίκτυα των προμηθευτών και οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι έχουν επεκταθεί, μειώνοντας την επιβάρυνση από την εμπλοκή των προμηθευτών.
  • Νέα μοντέλα τιμολόγησης. Ειδικά, η εμφάνιση του μοντέλου «on demand» έχει κάνει τις ηλεκτρονικές προμήθειες περισσότερο προσιτές για τις μικρές επιχειρήσεις.