Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2023

e-Προμήθειες » Εφαρμογές » e-RFx » Παραδοσιακά ποια είναι η διαδικασία ενός RFx; »

Οι υπηρεσίες eRFx

Αναλυτικά, οι υπηρεσίες eRFx αξιοποιούνται για την διεκπεραίωση των παρακάτω εμπορικών διαδικασιών:

  • Αίτημα για πληροφορίες ή εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες, προμηθευτές ή πελάτες [eRFI]
  • Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων σχετικά με την αγορά ή την πώληση προϊόντων/υπηρεσιών σε συγκεκριμένους προμηθευτές ή αγοραστές [eRFP]
  • Πρόσκληση για υποβολή προσφορών σχετικά με την αγορά ή την πώληση προϊόντων/υπηρεσιών σε συγκεκριμένους προμηθευτές ή αγοραστές και δυνατότητα αξιολόγησής των προσφορών που λαμβάνονται, συγκρίνοντας τες μεταξύ τους [eRFQ]