Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Τί είναι; »

Ηλεκτρονικές προμήθειες

Οι Ηλεκτρονικές Προμήθειες, ως ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, ήδη έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων διεθνώς και αποτελεί το κλειδί για την εισαγωγή μίας επιχείρησης στο περιβάλλον των B2B συναλλαγών. Στην ενότητα αυτή, θα μάθετε τι είναι οι ηλεκτρονικές προμήθειες και ποιες είναι οι λειτουργίες που συνιστούν τις ηλεκτρονικές προμήθειες.